Reklama

Siły zbrojne

Wojsko kupuje kolejne samochody

Fot. Maciej Szopa, Defence24
Fot. Maciej Szopa, Defence24

Jedna firma będzie odpowiadać za dostawy co najmniej pięciu mikrobusów i samochodów ogólnego przeznaczenia małej ładowności. 2. Regionalna Baza Logistyczna z Warszawy 13 lipca zawarła umowę z podmiotem, który złożył najlepsze oferty w postępowaniu przetargowym.

Przypomnijmy najpierw postępowanie, które toczyło się od 13 maja do 14 czerwca, dotyczące pozyskania przez armię łącznie siedmiu pojazdów samochodowych ogólnego przeznaczenia, z prawem na dodatkowe w ramach opcji. Dodajmy, że zostało podzielone na trzy części, odnoszącej się odrębnego typu samochodu. 

W pierwszym zadaniu była mowa o jednym gwarantowanym samochodzie osobowym, z prawem opcji na dodatkowy. Musiał być to sedan (2. RBLog dopuszczał wyjątkowo liftbacki do postępowania), z silnikiem o mocy minimalnej na poziomie 103 kW (141 KM), wyposażony w zestaw opon letnich oraz zimowych, a także szereg typowego wyposażenia dla samochodów osobowych.

Drugie zadanie dotyczyło dostawy dwóch mikrobusów, z opcją na kolejny dodatkowy, do przewozu maksymalnie dziewięciu osób. Jego dopuszczalna masa całkowita nie powinna przekroczyć 3,5 tony. Mikrobusy muszą charakteryzować się silnikiem wysokoprężnym o minimalnej mocy 109 kW (149 KM).

Z kolei w zadaniu ostatnim logistycy szukali czterech pojazdów ogólnego przeznaczenia o małej ładowności, z opcjonalnym zamówieniem dodatkowych trzech sztuk. Przewoziłyby one do sześciu osób, wraz z ładunkiem o masie nieprzekraczającej 1 100 kilogramów (przy zachowaniu DMC na poziomie 3 500 kg). Jego minimalna moc silnika została określona na 90 kW (ok. 122 KM).

Termin składania ofert upłynął 14 czerwca bieżącego roku o godzinie 8:00. Zamawiający określił kilka kryteriów, które będą miały istotny wpływ na wybór najodpowiedniejszej oferty.

Pierwszym z nich, a zarazem najważniejszym i oczywistym była cena (waga 60%).

Kolejnym, równie ważnym kryterium był okres trwania dodatkowej gwarancji na przedmiot zamówienia (waga 10%). Takowa miałaby zostać udzielona na wszystkie elementy pojazdu bez wyszczególnionego limitu kilometrów.

Następnym kryterium branym przez 2. RBLog był odnoszący się dodatkowej mocy silnika (waga 20%), natomiast ostatnie brało pod uwagę czy pojazdy posiadają fabryczną nawigację (waga 10%).

Otwarcie ofert nastąpiło tego samego dnia o godzinie 9:00. Zgłosiły się trzy przedsiębiorstwa, które złożyły w poszczególnych zadaniach następujące oferty:

  1. Marvel Sp. z o.o. z Łodzi – 313 404,00 zł brutto,
  2. BENEPOL Sp. z o.o. z Olsztyna – 630 990,00 zł brutto oraz Man Truck & Bus Polska Sp. z o.o. z Nadarzyna – 685 602,00 zł.
  3. BENEPOL Sp. z o.o. z Olsztyna – 1 257 060,00 zł brutto oraz Man Truck & Bus Polska Sp. z o.o. z Nadarzyna – 1 300 110,00 zł.

Niestety w zadaniu pierwszym, czyli pozyskaniu samochodu osobowego, odrzucono jedyną ofertę, doprowadzając do unieważnienia przez warszawskich logistyków postępowania w tej części.

Za to rozstrzygnięto w pozostałych dwóch zadaniach. Za oba odpowie przedsiębiorstwo BENEPOL, będące dealerem dostawczych samochodów marki Volkswagen. Po zsumowaniu oceny z poszczególnych kryteriów nieznacznie wyprzedziło firmę Man Truck & Bus Polska. W wypadku drugiego zadania BENEPOL dostarczy mikrobusy objęte dodatkową gwarancją wynoszącą 24 miesiące, z silnikiem o mocy 124 kW (166 KM) oraz fabryczną nawigacją. Ostatnia oferta, dotycząca zadania trzeciego, z parametrów różniła się tym, że pojazdy transportowe będą miały 130 kW (174 KM).

Przed dostarczeniem powyżej wymienionych pojazdów wykonawca zobowiązuje się do przekazania zdjęć przedstawiających stan rzeczywisty samochodów oraz ich dokumentację. Każdy z pojazdów, które będą dostarczone, muszą być produkcji tegorocznej. Górny termin realizacji wyznaczono na 30 listopada 2021 roku.

Reklama

Komentarze

    Reklama