Reklama

Siły zbrojne

Wojsko chce przeszkolić pilotów samolotów VIP

Fot. Siły Powietrzne.
Fot. Siły Powietrzne.

1 Baza Lotnictwa Transportowego ogłosiła zamówienie na szkolenie teoretyczne oraz symulatorowe personelu latającego do samolotu  Gulfstream G550 w latach 2023-2024.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

1 Baza Lotnictwa Transportowego ogłosiła postępowanie na przeprowadzenie szkolenia teoretycznego oraz symulatorowego personelu latającego samolotu G550 w latach 2023-2024 (TYPE RATING). W szczegółach przedstawiono wymagania dotyczące poszczególnych modułów szkoleniowych: jest ich pięć i dzielą się na: G550 Easa Initial Pilot Course – szkolenie teoretyczne i symulatorowe na ten typ statku powietrznego; General Emergency Training – Initial; High Altitude Training; International Procedures Initial Course; Low Visibility Operations (Lvo) Initial Course.

Według ogłoszenia, liczba uczestników szkolenia ma obejmować 4 pilotów w ramach zamówienia podstawowego oraz 2 pilotów w ramach prawa opcji Opłata za szkolenie uiszczana będzie wyłącznie za osoby, które faktycznie odbyły szkolenie. Jedynym kryterium oceny ofert ma być cena, propozycje będą przyjmowane do 22 grudnia br.

Reklama

Czytaj też

Jak czytamy w wymaganiach modułu szkolenie teoretyczne ma obejmować minimum 85 godzin. Szkolenie ma być przeprowadzone zgodnie z zakresem oraz wymaganiami ujętymi w programie EASA ORA.ATO.125 w liczbie minimum 75 godzin. Dodatkowo wykonawca ma przeprowadzić szkolenie z następujących tematów szkoleniowych w liczbie minimum 10 godzin Ma ono obejmować tematy takie jak: posługiwanie się instrukcją użytkowania samolotu oraz instrukcją wykonywania lotów (AFM, AOM); współpraca w załodze; zarządzanie ryzykiem. Całe szkolenie teoretyczne ma się skończyć egzaminem.

Szkolenie symulatorowe ma być przeprowadzone zgodnie z zakresem oraz wymaganiami ujętymi w programie EASA ORA.ATO.125. Czas szkolenia symulatorowego jest podzielony na minimum 16 godzin jako pilot lecący (Pilot Flying–PF); minimum 16 godzin jako pilot monitorujący (Pilot Monitoring–PM); minimum trzygodzinny egzamin praktyczny na symulatorze (checkride). Zakres szkolenia obejmuje: przygotowanie do lotu zgodnie z przepisami do lotu VFR (planowanie lotu, postępowanie w przypadku wystąpienia niesprawności samolotu, współpraca w załodze wieloosobowej (MCC), debriefing po locie VFR; wykonanie lotu VFR (w dzień i w nocy) z uwzględnieniem treningu z postępowania w sytuacjach awaryjnych, współpraca w załodze wieloosobowej (MCC), zarządzanie zasobami załogi (CRM); przygotowanie do lotu zgodnie z przepisami do lotu IFR (planowanie lotu, postępowanie w przypadku wystąpienia niesprawności samolotu, współpraca w załodze wieloosobowej (MCC), debriefing po locie IFR; przygotowanie i wykonanie lotów IFR (w dzień i w nocy) z uwzględnieniem treningu z postępowania w sytuacjach awaryjnych, współpraca w załodze wieloosobowej (MCC), zarządzanie zasobami załogi (CRM); zagadnienia związane z obszarem zarządzania zasobami załogi (CRM); zagadnienia związane z eksploatacją systemów statku powietrznego; wnioski z analizy zdarzeń lotniczych na typie statku powietrznego.

Czytaj też

Moduł GEneral Emergency Training – Initial zawierający szkolenie teoretyczne i praktyczne obejmuje czas szkolenia teoretycznego minimum 5 godzin, gdzie zakres szkolenia dotyczy dekompresji, pożaru w samolocie, współpracy w załodze w zakresie procedur awaryjnych, niekorzystnych warunków atmosferycznych, procedury ewakuacji, lądowań awaryjnych na wodzie, wyposażenia awaryjnego, materiałów niebezpiecznych podczas sytuacji awaryjnych, porwania samolotu i procedur bezpieczeństwa i zapobiegania sytuacjom zagrożenia. Szkolenie praktyczne ma obejmować minimum 3 godziny i ma być oparte na scenariuszach: ma obejmować ćwiczenia awaryjne w kabinie oraz zajęcia w klasie na specjalistycznych urządzeniach szkoleniowych. Członkowie załogi powinni zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania każdą sytuacją awaryjną. W trakcie szkolenia wykorzystywane mają być pełnowymiarowe trenażery kabinowe - z funkcjami dymu i dźwięku - symulujące realistyczne środowisko kabiny, zapewniające optymalne warunki dla zintegrowanych scenariuszy szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i obsługi oraz w pełni odzwierciedlone symulatory (trenażery) obejmujące certyfikowane wyjścia awaryjne i inne elementy wyposażenia wnętrza charakterystyczne dla samolotu G550 Gulfstream. Szkolenie ma obejmować posługiwanie się środkami ratownictwa wodnego i środkami sygnalizacyjnymi. Szkolenie ma zostać przeprowadzone w pełnowymiarowych kabinach oraz odpowiednio w basenach, na tratwach, zjeżdżalniach ratowniczych, trenażerach przeciwpożarowych, dźwigach ratowniczych i różnych innych urządzeniach zapewniających realistyczne wrażenia z treningu.

Moduł High Altitude Training obejmuje szkolenie teoretyczne w wymiarze minimum 2,5 godziny i jest zakończone egzaminem. Zagadnienia szkoleniowe obejmują charakterystykę wykonywania lotów na dużych wysokościach; warunki meteorologiczne związane z wykonywaniem lotów na dużych wysokościach; nawigowanie i planowanie lotów na dużych wysokościach; fizjologię człowieka na dużych wysokościach; systemy i komponenty statku powietrznego związane z wykonywaniem , lotu na dużych wysokościach; aerodynamikę i osiągi samolotu; procedury awaryjne.

Czytaj też

Moduł International Procedures Initial Course obejmuje szkolenie teoretyczne w wymiarze minimum 20 godzin. Zadania szkoleniowe obejmują standardy wykonywania operacji lotniczych - zasady oraz regulacje; standardy wykonywania procedur podejścia do lądowania; procedury nastawiania wysokościomierzy; procedury wykonywania lotów w przestrzeniach powietrznych krajów nie stosujących standardów ICAO oraz FAA, takich jak: Rosja, Chiny; źródła i zawartość międzynarodowej dokumentacji lotniczej; przygotowanie i składanie planów lotu z godnie z ICAO oraz FAA; planowanie tras przelotu; standardowa frazeologia lotnicza; analiza błędów; procedury awaryjne; czynnik ludzki oraz CRM i wiele innych.

Moduł Low Visibility Operations (Lvo) Initial Course, które jest szkoleniem teoretycznym i symulatorowym do wykonywania operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności do minimów zgodnych z ILS CAT II. Szkolenie teoretyczne obejmuje minimum 2,5 godziny i jest zakończone egzaminem. Zadania szkoleniowe obejmują: wymagany dystans do lądowania; nastawianie wysokości decyzji; procedury podejścia do lądowania; minima do lądowania, RVR; zasady wykorzystania elementów wzrokowych podczas podejścia do lądowania; wpływ uskoku wiatru na podejście do lądowania; światła podejścia, pasa i dróg kołowania lotniska oraz ograniczenia systemu ILS; informacja meteorologiczna i raporty pogodowe związane z LVO; charakterystyka i ograniczenia autopilota oraz systemów i przyrządów podczas LVO; obowiązki pilota monitorującego; awarie przyrządów i systemów podczas LVO; system ostrzegania – istotne komunikaty podczas LVO. Szkolenie symulatorowe ma mie ć wymiar minimum 2,5 godziny i zakończyć się egzaminem. Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie i wykonanie lotów IFR na symulatorze (w dzień i w nocy) w warunkach ograniczonej widoczności do minimów zgodnych z ILS CAT II z uwzględnieniem treningu z postępowania w sytuacjach awaryjnych, współpraca w załodze wieloosobowej (MCC), zarządzanie zasobami załogi (CRM).

Reklama

Komentarze (1)

  1. Filemon19

    Podsumowując symulatory Gulfstream g550 są na Florydzie 12 mln USD cena kursu wg życzeń MON Czyli 4x5 modułów

Reklama