Reklama

Siły zbrojne

Warmate oficjalnie w służbie [News Defence24.pl]

Fot. Grupa WB.
Fot. Grupa WB.

Siły Zbrojne RP oficjalnie wprowadziły na wyposażenie system amunicji krążącej Warmate, który został zakupiony pod koniec 2017 roku.

W odpowiedzi na pytania Defence24.pl płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej poinformował, że „System amunicji krążącej WARMATE 1, a w zasadzie Inteligentny System Kierowany do Rażenia Celów WARMATE 1 (ISKdRC WARMATE 1), został wprowadzony do Sił Zbrojnych RP Rozkazem Nr 10/DWOT Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 13 stycznia 2021 r”.

Oznacza to, że zakupiony pod koniec 2017 roku dla Wojsk Obrony Terytorialnej system amunicji krążącej został niedawno – po przejściu niezbędnych badań i certyfikacji oraz opracowaniu odpowiedniej dokumentacji – formalnie wprowadzony na wyposażenie Wojska Polskiego. Co za tym idzie, będzie mógł być używany w normalnej służbie liniowej.

System Warmate to opracowana przez Grupę WB amunicja krążąca, pozwalająca na precyzyjne zwalczanie różnego rodzaju celów. Masa pojedynczego statku powietrznego to 5,3 kg, z czego około 1,4 kg stanowi głowica bojowa. Warmate może skutecznie zwalczać cele umocnione, a także opancerzone, z pomocą m.in. głowic odłamkowo-burzących, kumulacyjnych i termobarycznych.

System jest zdolny do prowadzenia działań w dzień i w nocy, a przygotowanie do startu zajmuje poniżej 5 minut. Był eksportowany m.in. do Turcji i na Ukrainę, był też wykorzystywany bojowo. Warmate jest też cały czas rozwijany. Przykładowo, kilka lat temu mówiło się, że jest zdolny do zwalczania celów na dystansie 10-15 km. Z kolei dziś zakłada się iż tego rodzaju sprzęt, mogący pozostawać w powietrzu przez okres do 70 minut, może razić cele na dystansie do około 30 km, a w sprzyjających warunkach – nawet więcej.

Warmate jest też zintegrowany ze Zautomatyzowanym Systemem Kierowania Ogniem Topaz, podobnie jak używane w różnych Rodzajach Sił Zbrojnych BSP FlyEye. Grupa WB przedstawiła nawet koncepcję rozwiązania SWARM, w którym integruje się różne typy dronów, także działające w większej liczbie oraz klasyczne, artyleryjskie środki ogniowe, również wpięte w system Topaz.

Formalne wprowadzenie Warmate na uzbrojenie daje więc możliwość szerszego wdrażania tego systemu, zarówno w Wojskach Obrony Terytorialnej (w 2017 roku zakupiono jedynie niewielką partię tych bezzałogowców), ale też w Wojskach Lądowych, które wykorzystują w artylerii ZZKO Topaz połączony z BSP FlyEye. Możliwe jest też wprowadzanie usprawnień do posiadanych Warmate i ujednolicanie ich w miarę rozwoju drogą modyfikacji, tak jak miało to niedawno miejsce z maszynami typu FlyEye używanymi przez Wojsko Polskie (do najnowszego standardu, właśnie drogą modyfikacji, doprowadzono wszystkie maszyny w różnych RSZ).

Systemy amunicji krążącej, zwłaszcza współdziałające z innymi środkami walki są jednym z najbardziej perspektywicznych elementów uzbrojenia. Pozwalają na rażenie celów bez bezpośredniego kontaktu, a przy tym charakteryzuje je korzystny stosunek koszt-efekt, dzięki czemu mogą (i powinny) być masowo używane. Są też trudne do wykrycia i zwalczania.

I to m.in. z tych powodów na zakup tego środka walki zdecydował się WOT. Założeniem Wojsk OT było bowiem pozyskanie systemu, pozwalającego na masowe wprowadzenie, a przy tym skutecznego i pozwalającego razić przeciwnika nawet małym pododdziałom bez narażania żołnierzy np. na ogień broni pokładowej pojazdów zmechanizowanych potencjalnego przeciwnika. Jeśli dalsze zakupy będą realizowane, to założenie będzie można spełnić.

W Planie Modernizacji Technicznej znajdują się co najmniej dwa zadania dotyczące pozyskania amunicji krążącej dla wojsk operacyjnych. Pierwsze, o kryptonimie Sparrow, dotyczy systemu krótkiego zasięgu o maksymalnej masie do 6 kg, więc jego parametry powinny być zbliżone do Warmate. Od 2018 prowadzone są w tym zakresie prace analityczno-koncepcyjne. Drugie zadanie, o kryptonimie Gladius, dotyczy natomiast cięższego systemu określanego jako średniego zasięgu.

Szersze wprowadzenie na uzbrojenie zakupionego pierwotnie dla WOT systemu mogłoby szybko zapewnić znaczny wzrost zdolności i stanowić odpowiedź przynajmniej na większość potrzeb programu Sparrow, niejako „przy okazji” skracając ścieżkę pozyskania oraz zapewniając unifikację pomiędzy różnymi Rodzajami Sił Zbrojnych i z systemami już w nich używanymi. Może więc warto wykorzystać tę szansę?

Reklama

Komentarze

    Reklama