Siły zbrojne

Trzaskowski wybrał doradców ds. bezpieczeństwa

Fot. Rafał Trzaskowski via Twitter
Fot. Rafał Trzaskowski via Twitter

Kandydat na urząd Prezydenta RP Rafał Trzaskowski powołał Zespół Doradców ds. Bezpieczeństwa i Obrony Polski.

Powołałem Zespół Doradców ds. Bezpieczeństwa i Obrony Polski. Dziękuję generałom i ekspertom za zaangażowanie w jego prace. Mój cel to odbudowa niszczonego w ostatnich latach etosu polskiego żołnierza, wzmacnianie pozycji Polski w NATO i rozwój naszego przemysłu obronnego.

W zespole znaleźli się:

- Jacek Najder - były wiceminister SZ i ambasador przy NATO;

- generał Mieczysław Cieniuch - były szef Sztabu Generalnego;

-  generał broni A. Wojtan - były zastępca Szefa Sztabu Generalnego;

-  generał brygady R. Kujawa - były szef Służby Wywiadu Wojskowego;

- generał brygady Piotr Pytel - były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

- generał brygady Jarosław Stróżyk - były z-ca szefa wywiadu NATO, attaché wojskowy w Waszyngtonie;

- generał broni Zbigniew Głowienka - były dowódca wojsk lądowych

- pułkownik Piotr Gąstął, były dowódca JW GROM.

Komentarze