Reklama

Siły zbrojne

Trwają przygotowania do IV zmiany PKW EU Irini [FOTO]

Fot. kpt. Piotr Płuciennik
Fot. kpt. Piotr Płuciennik

Jak podaje 10 Brygada Logistyczna, zakończyła się pierwsza część szkolenia, przygotowującą żołnierzy Narodowego Elementu Wsparcia do udziału w ramach IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego misji EUNAVFOR MED IRINI.

Kpt. Piotr Płuciennik z 10Blog zaznaczył, że szkolenie miało na celu ukompletowanie zespołu, wyszkolenie żołnierzy, uzupełnienie dokumentacji, wykonanie niezbędnych badań i przeprowadzenie szczepień, właściwych dla regionu, w którym kontyngent będzie operował.

Stopień przygotowania żołnierzy Narodowego Elementu Wsparcia IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego misji EUNAVFOR MED Irini został sprawdzony przez zespół kontrolny złożony ze specjalistów z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Przez trzy dni żołnierze poddawani byli egzaminom teoretycznym i praktycznym, które zorganizowano na terenie 91 Batalionu Logistycznego w Komprachcicach oraz na strzelnicy garnizonowej w Opolu. Podczas ćwiczenia taktyczno – logistycznego sprawdzeniu podlegało wyszkolenie ogólnowojskowe i specjalistyczne, żołnierze musieli również rozwiązywać problemy związane z występowaniem zagrożeń generowanych przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2.

W kolejnym etapie szkolenia żołnierze Narodowego Elementu Wsparcia doskonalić będą umiejętności związane z zajmowanym stanowiskiem służbowym oraz przygotowywać się do certyfikacji narodowej, która realizowana będzie z całością Polskiego Kontyngentu Wojskowego misji EUNAVFOR MED IRINI.

Reklama
Reklama
image
Fot. kpt. Piotr Płuciennik
image
Fot. kpt. Piotr Płuciennik
image
Fot. kpt. Piotr Płuciennik
image
Fot. kpt. Piotr Płuciennik
image
Fot. kpt. Piotr Płuciennik
image
Fot. kpt. Piotr Płuciennik
Reklama

Komentarze

    Reklama