Siły zbrojne

Wojsko otrzymało trenażer do Liwca

Autor. Pit-Radwar

PIT-RADWAR dostarczył wojsku trenażery do nauki operatorów Radiolokacyjnego Zestawu Rozpoznania Artyleryjskiego (RZRA) Liwiec w ramach umowy z marca 2020 roku z MON.

Trenażer Radiolokacyjnej Stacji Rozpoznania Artyleryjskiego (RZRA) Liwiec przeznaczony jest do szkolenia nowych załóg radaru oraz doskonalenia umiejętności wykorzystania bojowego i obsługi przez etatowe załogi stacji radiolokacyjnej RZRA Liwiec. Jak podkreśla producent, zapewni on przyszłym dowódcom oraz operatorom stacji radiolokacyjnej RZRA Liwiec możliwość nabycia i doskonalenia umiejętności w zakresie:

-  pracy operacyjnej na stanowisku obserwacyjnym poprzez odpowiednie symulowanie RZRA Liwiec w postaci radaru wirtualnego oraz odwzorowanie rzeczywistego środowiska pracy i otoczenia radaru;

-   budowy, diagnostyki, obsług technicznych oraz napraw radaru;

-   koordynacji działań z osobami funkcyjnymi nadrzędnego systemu kierowania ZZKO TOPAZ i wymiany danych z rozpoznania.

Szkolenia z wykorzystaniem trenażera prowadzone będą pod nadzorem instruktora. Środowisko urządzenia umożliwi również zarządzane organizacją szkoleń z wykorzystaniem trenażera, sprawdzenie poziomu wiedzy nabytej przez kursantów w trakcie szkoleń instruktażowych i operacyjnych oraz archiwizację i dokumentowanie całego procesu szkoleniowego.

Obecnie Wojsko Polskie dysponuje dziesięcioma zestawami Liwiec (po trzy w każdym w pełni rozwiniętym pułku artylerii oraz jeden przeznaczony do szkolenia). Stacje te w pierwotnej wersji były z powodzeniem używane w Afganistanie, a obecnie są już w nowszym wariancie. Radary Liwiec służą m.in. do wskazywania źródeł nieprzyjacielskiego ognia artyleryjskiego, co pozwala naprowadzać na nie własne środki ogniowe.

Czytaj też

Komentarze (1)

  1. Był czas_3 dekady

    Ponoć BYSTRA też może namierzać skąd lecą pociski i jest znacznie mniejsza. Może nią zastępować potężnego Liwca?