Reklama

Siły zbrojne

Terminale satelitarne dla wojska. Jest postępowanie

Moment rozstawiania anteny przenośnego zestawu łączności satelitarnej. fot. US Navy
Moment rozstawiania anteny przenośnego zestawu łączności satelitarnej. fot. US Navy

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o rozpoczęciu postępowania które ma wyłonić dostawcę Średnich Terminali Satelitarnych (STS). 

IU oczekuje od wskazanego w postępowaniu podmiotu dostawy 67 kompletów STS wraz z wyposażeniem. Postępowanie realizowane jest w trybie procedury ograniczonej - IU wyłoni wykonawców (spodziewana ich liczba to 10), którym przedstawiona zostanie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

By potencjalny dostawca została dopuszczony do udziału w postępowaniu, nabywca oczekuje, że będzie on miał środki finansowe lub zdolność kredytową nie niższą niż 20 mln PLN o zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” (w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ) oraz , aby w sposób należyty wykonał co najmniej jedną dostawę minimum 10 terminali satelitarnych o średnicy apertury anteny nie mniejszej niż 1,8 metra (co potwierdza przez złożenie wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 5 lat) oraz odpowiednimi zasobami ludzkimi. 

Oznacza to dysponowanie nie mniej niż dwoma wykładowcami posiadającymi wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia szkoleń (przeprowadzili co najmniej po 3 szkolenia każdy) z użytkowania, eksploatacji i obsługiwania terminali satelitarnych o średnicy apertury anteny nie mniejszej niż 1,8 metra oraz posiadającymi ważne poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE" oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Firma musi też dysponować co najmniej sześcioma serwisantami mogącymi świadczyć usługi wsparcia technicznego i serwisowe, posiadającymi analogiczne uprawnienia w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

Wykonawcy dopuszczani do udziału w postępowaniu będą oceniani wg kryterium ilości wykonanych dostaw - wedle wykazu dostaw wykonanych i dołączonych do niego dokumentów określających, że dostawy te zostały wykonane należycie. IU przyzna punkty w następujący sposób: 1 dodatkowa dostawa więcej niż wymagana ilość - 1 pkt; b) 2 dodatkowe dostawy więcej niż wymagana - 2 pkt.; itd. aż do 5 i więcej dodatkowych dostaw niż wymagana ilość - 5 pkt. 5. Ocenie podlegać będą tylko te dostawy, dla których Wykonawca załączył dowody, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie. Same ofert oceniane będą wg kryteriów: ceny (waga 70%), parametrów technicznych podanych w SIWZ (waga 25%) i w końcu gwarancji (z wagą 5 procent).

Reklama

Komentarze (1)

  1. Commo Guy

    A na zdjeciu antena systemu satelitarnego ale ... TACSAT (tactical satellite). Opisane w artykule systemy VSAT maja duzo duzo wieksze anteny, zwykle paraboliczne.

Reklama