Reklama

Siły zbrojne

Szkolenie dowódców patroli rozminowania. "Wykorzystać doświadczenia z misji"

Fot. chor. R.Mniedło/11LDKPanc.
Fot. chor. R.Mniedło/11LDKPanc.

Zakończyło się centralne szkolenie dowódców patroli rozminowania terenów, których podstawą były doświadczenia wyniesione z przeprowadzonych przez Wojsko Polskie misji poza granicami państwa.

W Zespole Rozminowania wrocławskiego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych zakończyło się centralne szkolenie dowódców patroli rozminowania, dowódców grup nurków minerów SZ RP oraz innych osób odpowiedzialnych za oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych - podają płk dr Artur Talik i ppłk Jacek Zaniewski.

Szkolenie zorganizował Zarząd Inżynierii Wojskowej IRW DG RSZ. „Ocena funkcjonowania systemu oczyszczania terenu kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych [… ]przedstawienie kierunków rozwoju technik identyfikacji środków bojowych [… ] to główne cele realizowanego szkolenia.” – mówił podczas rozpoczęcia szkolenia Szef Oddziału Zagrożeń Niemilitarnych, pułkownik dr Artur Talik.

W trakcie intensywnego szkolenia poruszono wiele aspektów związanych z tematyką oczyszczania terenu kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN). Rozmawiano m.in. o nowych przepisach wpływających na funkcjonowanie systemu oczyszczania terenów z PWiN, wymiana doświadczeń i wniosków z użycia na terenie kraju patroli rozminowania oraz grup nurków minerów. Przedstawiono i omówiono efekty działania patroli, poszczególne nietypowe zgłoszenia, a także napotkane w działaniu problemy.

Reklama

Komentarze

    Reklama