Reklama

Siły zbrojne

Szef BBN: mam nadzieję, że po wyborach ruszą dalsze prace nad projektem ustawy o bezpieczeństwie narodowym

Fot. BBN
Fot. BBN

Szef BBN Paweł Soloch wyraził nadzieję, że po wyborach ruszą dalsze prace nad projektem ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym. BBN przekazało rekomendacje kancelarii premiera, która ma opracować propozycje legislacyjne.

Opracowanie ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym przewiduje Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP podpisana w maju przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ustawa ma wdrożyć w praktyce zapisy nowej Strategii.

Jak powiedział Soloch, "przygotowane w BBN rekomendacje do ustawy, obejmujące 10 głównych punktów, zostały już zaakceptowane na poziomie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na ich podstawie powołany przez premiera zespół ma przygotować konkretne rozwiązania legislacyjne". "Idea przygotowania odrębnej ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym wisiała w powietrzu od wielu lat. Natomiast skonkretyzowała się dopiero dzięki konsekwencji prezydenta Andrzeja Dudy" - dodał szef BBN.

Zaznaczył, że "w ostatnich latach prezydent wielokrotnie spotykał się z ministrami i premierem, aby przedyskutować kwestie związane z kierowaniem państwem pod kątem bezpieczeństwa narodowego; dyskusje takie toczono m.in. w ramach przygotowań do ćwiczeń obronnych Kraj-19, zmian w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, a następnie przy pracach nad nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Soloch przypomniał, że prezydent Duda i premier Mateusz Morawiecki w momencie zatwierdzania Strategii wspólnie zadeklarowali podjęcie prac nad projektem ustawy. Na początku czerwca BBN wysłało do kancelarii premiera rekomendacje do projektu ustawy. Dotyczą one – powiedział szef BBN – m.in. "zdefiniowania podstawowych pojęć, którymi opisujemy bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie nim, ale przede wszystkim doprecyzowania kompetencji organów państwa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem".

Premier powołał zespół, do którego wszedł m.in. szef BBN. "Czekamy na wyniki kampanii prezydenckiej. Mamy nadzieję, że prace zespołu będą po wyborach kontynuowane, bo zarówno prezydentowi, jak i rządowi zależy, żeby do jesieni tego roku przedstawić gotowy projekt ustawy" – powiedział Soloch.

Zgodnie z rekomendacjami projekt ma się odnosić m.in. do kompetencji prezydenta RP i dotyczyć takich spraw jak podnoszenie gotowości jednostek wojskowych, przeglądy bezpieczeństwa narodowego, roli i zadań BBN w ramach nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Zakłada się też zmiany na poziomie rządu – powołanie stałego komitetu Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa narodowego, nadanie nowych kompetencji Rządowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego, zmianę roli RCB, ustalenie hierarchii dokumentów strategicznych i planistycznych dotyczących bezpieczeństwa.

Zatwierdzona w maju Strategia Bezpieczeństwa Narodowego zakłada integrację zarządzania bezpieczeństwem narodowym i podniesienie odporności państwa na zagrożenia, także hybrydowe. Odnosi się do aspektów politycznych, wojskowych, klimatycznych, zdrowotnych i gospodarczych. W dokumencie uwzględniono doświadczenia z pandemii koronawirusa.

Strategia opiera się na czterech filarach, za które uznano: bezpieczeństwo państwa i obywateli; osadzenie w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego; a także tożsamość narodową "zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie i uniwersalnych wartościach", rozwój społeczny i gospodarczy. Strategia postuluje m.in. wzrost wydatków obronnych szybszy niż zapisany w ustawie o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych.

SBN RP jest podstawowym dokumentem państwowym dotyczącym bezpieczeństwa i obronności. Jej projekt przygotowuje – na podstawie rekomendacji BBN – międzyresortowy zespół. Po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów prezydent zatwierdza strategię, która jest podstawą dokumentów wykonawczych takich jak polityczno-strategiczna dyrektywa obronna, plan reagowania obronnego i program pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze (2)

  1. Bolko z Gliwic

    Twn chłopak nic nie potrafi ŻENADA

  2. Ustawiator

    Bbn ma nas za GŁUPKA Pracuje juz 3 rok nad,tym paoiwren

Reklama