Reklama

Siły zbrojne

Symulator Rosomaka ze wsparciem

Fot. Rosomak SA
Fot. Rosomak SA

2. Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o udzieleniu zamówienia na serwisowanie i naprawy jednego z najstarszych trenażerów kierowców TK-1 „Rosiczka”. Służy on do wstępnego zapoznania z kołowym transporterem opancerzonym bez wykorzystywania rzeczywistego wozu.

Jak czytamy w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, postępowanie dotyczyło wykonania usługi naprawy i serwisowania oraz usługi utrzymania w sprawności technicznej urządzeń i podzespołów pracujących w Trenażerze Kierowcy „Rosiczka”. Prace przewidziano na lata 2021-2023.

Pierwotnie w kwietniu br. 2. Regionalna Baza Logistyczna na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. unieważniła postępowanie z powodu braku złożonych w nim ofert. Ówcześnie zlecający był gotów na trzyletnie naprawy przeznaczyć milion złotych.

Niemniej 21 maja br. podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia firmie, która w latach 2018-2020 złożyła podobną ofertę, w postępowaniu również dotyczącym naprawy TK-1. Jako wykonawcę 2. Regionalna Baza Logistyczna wybrała Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A. z Zegrza. Całość trzyletnich napraw została oszacowana na 3 252 032,52 zł netto (4 mln brutto), z czego w roku bieżącym maksymalna wartość umowy wyniesie milion zł brutto, a w latach 2022-2023 półtora miliona zł brutto (na każdy ze wskazanych lat).

Cena roboczogodziny prac ustalono w zależności od miejsca wykonywania napraw. Jeżeli będą one wykonywane w siedzibie WZŁ nr 1 to wyniesie ona 645,75 zł brutto, a jeżeli w miejscu, gdzie TK-1 jest użytkowany, czyli w siedzibie Rosomak SA, to 719,55 zł brutto. Sama ocena stanu technicznego zakosztuje Skarb Państwa 4 100 zł brutto. Zawarto więc - kolejny raz - wieloletnią umowę dotyczącą serwisowania i ewentualnych napraw sprzętu, a jej wykonanie zależne będzie od jego stanu technicznego.

Reklama
Reklama

Przechodząc do terminów realizacji zamówienia, to każdego roku jego realizacji prace powinny się zakończyć do dnia 30 listopada. Szczegółowy ich wykaz zostanie przekazany WZŁ w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Trenażer TK-1 „Rosiczka” to opracowane przez Rosomak SA (dawniej Wojskowe Zakładamy Mechaniczne S. A. w Siemianowicach Śląskich) urządzenie do wstępnego szkolenia kierowców KTO Rosomak. Pozwala on na zapoznanie się z przyrządami sterowniczymi, ale również i symulowanie prawdziwej jazdy, dzięki monitorom bez wykorzystania rzeczywistego wozu, wraz z symulowanym wykonywaniem czynności serwisowych transportera w konsekwencji wystąpienia „awarii”.

Kandydat na kierowcę KTO Rosomak podczas szkolenia jest wspomagany przez instruktora, który zajmuje stanowisko komputerowe, znajdujące się poza kabiną symulatora. W dalszym procesie kształcenia wykorzystywany jest bardziej zaawansowany symulator typu Jaskier, którego celem jest szkolenie w niebezpiecznych i trudnych warunkach. Dodatkowym jego atutem jest umiejscowienie go na kilku siłownikach, zapewniających realistyczne odwzorowanie warunków jazdy.

Reklama

Komentarze

    Reklama