Reklama

Siły zbrojne

„Super WOG” w Wędrzynie i nowy odział w Siedlcach

logistyka wojskowa
Załadunek BWP-1
Autor. IWspSZ

Czekają nas niebawem kolejne zmiany w wojskowej logistyce. Za sprawą trzech wydanych pod koniec sierpnia zarządzeń Ministra Obrony Narodowej poznajemy ich szczegóły. Zmiany czekają nie tylko logistyków, ale przede wszystkim żołnierzy stacjonujących na południowym zachodzie i południowym wschodzie Polski. Z pewnością zainteresują pełniących służbę w Czarnej i Żelaznej Dywizji.

Reklama

Struktura Sił Zbrojnych RP ulega zmianie, zgodnie z zapowiedziami polityków obozu rządowego oraz zapisami ustawy o obronie ojczyzny w najbliższych latach planowane jest zwiększenie liczebności Wojska Polskiego oraz utworzenie lub rozbudowa kolejnych jednostek wojskowych oraz utworzenie dwóch nowych dywizji. Rozwój jednostek operacyjnych oraz wojsk terytorialnych niewątpliwie wymaga dostosowania systemu logistyki. Trudno bowiem jest sobie wyobrazić utworzeni nowych dywizji, brygad, pułków czy batalionów bez zapewnienia należytego systemu wsparcia logistycznego. Czy zmiany w tym obszarze idę w dobrym kierunku? Warto zapoznać się z najnowszymi dokumentami organizacyjnymi wydanymi przez resort obrony narodowej. 

Reklama

Czytaj też

Reklama

Nowy WOG na wschodzie

Pierwsza istotna zmiana to powołanie nowego Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Siedlcach. 28. WOG powstaje na podstawie zarządzenia nr 14/MON  z 29 sierpnia 2022 rok. Komendant tej jednostki będzie podporządkowanym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dysponentem środków budżetu państwa stopnia trzeciego. Powołanie WOG-u w Siedlcach z pewnością ucieszy zarówno dowódcę 18. Żelaznej Dywizji Zmechanizowanej, jak i żołnierzy pełniących służbę w jednostkach podporządkowanych (1. WBPanc, 21. BSPodh, 19. LBZ, 18. PL i 18. bdow). Jednocześnie szef resortu obrony narodowej nadał statut nowotworzonemu oddziałowi gospodarczemu. Dokument stanowi załącznik do zarządzenia nr 15/MON z 29 sierpnia 2022 roku.

Czytaj też

Konsolidacja WOG-ów na zachodzie

Druga istotna zmiana to połączenie na podstawie zarządzenia nr 13/MON z 26 sierpnia 2022 dwóch wojskowych oddziałów gospodarczych. Proces łączenia 44. WOG w Krośnie Odrzańskim z 45. WOG w Wędrzynie będzie miał swój finał z końcem 2022 roku.

w wyniku połączenia 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie: 1) przejmie należności i zobowiązania 44. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Krośnie Odrzańskim; 2) przyjmie na zaopatrzenie finansowe 44. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim wraz z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej przydzielonymi 44. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu w Krośnie Odrzańskim na zaopatrzenie, zgodnie z planem przydziałów gospodarczych resortu obrony narodowej.
Zarządzenie nr 13/MON z 26 sierpnia 2022

Czytaj też

Czy w wyniku połączenia powstanie „super WOG"?  Na tak postawione pytanie trudno jednoznacznie podpowiedzieć. Z pewnością zakres odpowiedzialności 45. WOG będzie znacznie szerszy niż do tej pory. Czy pracownicy i żołnierze z likwidowanego 44. WOG-u znajdą swojej miejsce w strukturach sił zbrojnych? Jak wielu z nich zostanie wyznaczonych na stanowiskach w oddziale gospodarczym w Wędrzynie? A może cześć z nich przyjmie propozycje służby lub pracy w Siedlcach? Jedno jest pewne za sprawą wydanego przez MON zarządzenia oficjalnie potwierdziły się kwietniowe pogłoski o likwidacji jednostki wojskowej w Krośnie Odrzańskim. Warto zaznaczyć, że 44. WOG do tej pory był miejscem pracy i służby dla ponad 300 żołnierzy i pracowników wojska logistycznie zabezpieczając jednostki wojskowe stacjonujące w garnizonach Krosno Odrzańskie, Sulechów i Zielona Góra. Czy konsolidacja przyniesie oczekiwane przez MON efekty i poprawi zabezpieczenie logistyczne jednostek wojskowych stacjonujących w południowo-zachodniej Polsce? Odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania dziś nie znamy.

Reklama

Komentarze (2)

  1. ŚniętyMikołaj

    te wszystkie WOGi to jakaś pomyłka i sabotaż, powinny być rozwiązane a logistyka wrócić do JW. Tego nie ma co rozwijać, przekształcać czy przeorganizowywać, tylko rozwiązać. Ktoś, kto był pomysłodawcą i twórcą tego typu jednostek organizacyjnych powinien stanąć przed sądem i skazany na dożywocie.

  2. NAVY

    ...i przy okazji powinno się odpolitycznić armię oraz skończyć z produkcją młodych emerytów !

Reklama