Siły zbrojne

Soloch: zmianę szefa Sztabu Generalnego szykowano od dawna

Paweł Soloch. Fot. M. Dura
Paweł Soloch. Fot. M. Dura

Zmiana na stanowisku szefa Sztabu Generalnego WP była przygotowywana od dawna w konsultacjach z MON i zainteresowanymi generałami – powiedział w piątek PAP szef BBN Paweł Soloch. Podkreślił, że prezydent wysoko ocenia dotychczasowego szefa Sztabu.

W piątek BBN poinformowało, że szefem Sztabu Generalnego zostanie gen. dyw. Rajmund Andrzejczak, zastępując gen. Leszka Surawskiego. Wraz z nominacją na stanowisko Andrzejczak otrzyma trzecią generalską gwiazdkę.

"Prezydent, po konsultacjach i w pełnej koordynacji z ministrem obrony i premierem, a także po rozmowie z zainteresowanymi generałami, podjął decyzję o zmianie na stanowisku szefa Sztabu Generalnego WP. To nie jest nagła zmiana, w konsultacjach z MON przygotowywaliśmy ją od dłuższego czasu" – powiedział PAP Soloch.

"Ma to oczywiście związek z rozpoczynająca się reformą systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi; po jej wejściu w życie zasadniczo zmieni się rola szefa Sztabu. Zakładamy – minister obrony podjął takie działania po uzgodnieniach z prezydentem – że projekt ustawy w tej sprawie może trafić do Sejmu w pierwszej połowie lipca" – dodał szef BBN.

Jak powiedział, prezydent chciał, aby decyzję w sprawie nowego szefa sztabu podjąć jeszcze przed lipcowym szczytem NATO, tak, aby nowy szef Sztabu mógł uczestniczyć w nim razem z prezydentem. Zaznaczył, że udział w szczycie już w charakterze szefa SGWP w zapewni gen. Andrzejczakowi odpowiednią pozycję w NATO, ponieważ szef Sztabu będzie także odpowiedzialny za wdrażanie decyzji szczytu.

"Szybka nominacja ma także dać czas nowemu szefowi Sztabu na przygotowanie się do nowej funkcji wynikającej z nowego systemu kierowania i dowodzenia" – zaznaczył Soloch.

"Jeśli chodzi o gen. Surawskiego, to prezydent współpracę z nim ocenia bardzo pozytywnie. W poniedziałek gen. Surawski zostanie odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP w podziękowaniu za dotychczasowa służbę. Tym niemniej, ponieważ reformowane są struktury dowodzenia, są nowe zadania, prezydent po konsultacjach z ministrem obrony i premierem uznał, że to moment, kiedy wskazane byłyby zmiany kadrowe" – zaznaczył.

Nawiązując do innej zmiany kadrowej – na stanowisku dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie - poinformował, że obecny dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Sławomir Wojciechowski obejmie nowe stanowisko 12 września.

Zaznaczył, że jest decyzja szefa MON, ale została podjęta przy akceptacji prezydenta. "Wiąże się to z rosnącą rolą dowództwa Korpusu jako struktury, która może zostać przekształcona w jedno z armijnych dowództw lądowych (Land Component Command). Będzie to dyskutowane na szczycie NATO. Natomiast już dziś rola dowództwa jest bardzo duża. Jest odpowiedzialne za koordynowanie sojuszniczych sił i prowadzenie ewentualnych sojuszniczych operacji na terenie przede wszystkim Polski, krajów bałtyckich, Słowacji i Węgier" – przypomniał szef BBN.

"Ponadto chcemy wzmacniać obecność naszych oficerów w strukturach NATO, zwłaszcza oficerów o bardzo wysokich kwalifikacjach, dla których jest to kolejny szczebel w karierze" – dodał. Stanowiska dowódcy, jego zastępcy i szefa sztabu Korpusu są obejmowane rotacyjnie przez oficerów z Polski, Niemiec i Danii. "Następcę gen. Wojciechowskiego prezydent wskaże po konsultacjach z ministrem obrony. Zakładamy, że to nastąpi w czasie wakacji" – powiedział szef BBN.

W czwartek prezydent Andrzej Duda zapowiedział zmiany kadrowe związane z przygotowywaną przez BBN i MON reformą systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.

Zmiany w obowiązującym od 2014 r. systemie dowódczym były jedną z pierwszych zapowiedzi MON po wygranych przez PiS wyborach 2015 r. Projekt przygotowany przez MON i BBN przewiduje przywrócenie szefowi SGWP roli pierwszego dowódcy. W dalszej kolejności są zapowiedziane zmiany, które mają doprowadzić do przywrócenia odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, zlikwidowanych poprzednią reformą. Utworzono wtedy Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, w których rodzaje sił zbrojnych - z wyjątkiem utworzonych w 2017 r. Wojsk Obrony Terytorialnej - są reprezentowane przez inspektoraty.

Źródło:
PAP

Komentarze (1)

  1. Aeromobilny

    Wielkie Gratulacje Panie Generale ! To od dłuższego czasu pierwszy oficer o którym mówimy Kompletny. Ja dodam: kompetentny, odważny, samodzielny. Rajmund, bądź cybernetyczny i asertywny. Sztandar trzymaj wysoko. Jesteśmy z Tobą...