Siły zbrojne

Ramstein Legacy 2022: ruszają ćwiczenia z obrony powietrznej NATO

Fot. US Army/Dvidshub (domena publiczna)

Od 30 maja do 12  czerwca 2022r. odbywa się ćwiczenie Ramstein Legacy 2022 (RALY 22) z udziałem polskich żołnierzy. Ćwiczenie realizowane jest na terytorium  Polski oraz trzech  innych państw nadbałtyckich z wykorzystaniem przestrzeni powietrznej, akwenu oraz rejonu morza Bałtyckiego.

https://defence24.pl/kryzys-ukrainski-raport-specjalny-defence24

RALY 22 jest pierwszą edycją ćwiczeń zintegrowanych sił rakietowej obrony powietrznej NATO z wykorzystaniem realnych lotów, które w przyszłości będzie realizowane w cyklu dwuletnim. Integruje sojusznicze siły powietrzne oraz jednostki rakietowe naziemnego bazowania, które są kierowane i dowodzone przez struktury NATO. Będzie realizowane w różnych krajach Europy, a przedsięwzięcie powstało w oparciu o złożone i realne uwarunkowania sytuacyjne. Celem tegorocznej edycji jest wzmocnienie interoperacyjności i gotowości jednostek, co w konsekwencji wzmocni obronę i ochronę terytoriów, sił oraz ludności państw sojuszniczych przed zagrożeniem lub atakiem rakietowym czy z powietrza.

W szkoleniu w ramach RALY 22 na terytorium Polski, poza żołnierzami Wojska Polskiego  wezmą udział wojska z USA, Francji, Niemiec, Norwegii, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Belgii , Rumunii, Turcji i Hiszpanii. Szkolenie odbędzie się m.in. w obiektach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych, OSPWL Wędrzyn oraz OSPWL Orzysz.

Czytaj też

Kierownictwem ćwiczenia jest AIRCOM (Sojusznicze Dowództwo Sił Powietrznych), które będzie realizowało przedsięwzięcie przy współudziale i współpracy z narodowymi elementami dowodzenia i kierowania, wydzielonymi siłami obrony powietrznej naziemnego bazowania oraz jednostkami Air Policing dowodzonymi przez NATO.

Celem ćwiczenia zintegrowanych sił rakietowej obrony powietrznej pod egidą NATO jest szkolenie struktur kierowania i dowodzenia NATO w zakresie zintegrowanego działania statków powietrznych oraz środków obrony powietrznej naziemnego bazowania, a także ciągły rozwój wielodziedzinowej interoperacyjności sił sojuszniczych mających na celu wspólną obronę sojuszu zgodnie ze strategią Odstraszania i Obrony SACEUR (Naczelnego Dowódcy Sojuszniczego w Europie). Dodatkowo, podczas ćwiczenia RALY 22 zostanie pokazany obecny stan zdolności bojowej zintegrowanych sił rakietowej obrony powietrznej NATO.

Czytaj też

Po inwazji Rosji na Ukrainę odnotowano wzrost użycia rakiet oraz obecności bezzałogowych statków powietrznych i samolotów bojowych w pobliżu granic krajów NATO. Zwiększa to zagrożenie atakkiem u z powietrza dla wskazanych obszarów i ludności, czego przyczynąś może być błąd ludzki lub usterka sprzętu. W obecnej sytuacji, potrzeba szkolenia jednostek w zakresie taktyki, technik i procedur operacyjnych NATO na bazie realistycznego wielozadaniowego scenariusza, jest zasadna bardziej niż kiedykolwiek . Ćwiczenie RALY 22 zapewnia wszystkim jednostkom sojuszniczym taką możliwość.

Czytaj też

Komentarze (1)

  1. szczebelek

    To trzeba było je zorganizować przy granicy z Ukrainą👌