Reklama

Siły zbrojne

Ramstein Guard: ćwiczenie walki elektronicznej

Fot. DGRSZ
Fot. DGRSZ

Po raz kolejny w przestrzeni powietrznej Polski odbyło się ćwiczenie RAMSTEIN GUARD-14 realizowane wspólnie z siłami wydzielonymi z NATO.

To jedno z ważniejszych przedsięwzięć szkoleniowych naszego wojska, odbywające się cyklicznie w ramach programu ćwiczeń walki elektronicznej NATO NEWFIP (NATO Electronic Warfare Force Integration Programme). Głównym celem tego programu jest przygotowanie personelu jednostek należących do Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej NATO (NATO Integrated Air and Missile Defence – NATINAMDS) do pracy w warunkach zakłóceń elektronicznych.

Ćwiczeniem RAMSTEIN GUARD14 kierował płk Piotr Suszyński, szef Oddziału Rozpoznania Obrazowego i Zabezpieczenia Geograficznego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Jego zastępcą był płk Zbigniew Ruszniak, zastępca szefa Sztabu ds. Operacyjnych, przedstawiciel Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego (COP-DKP).

Struktura kierownictwa ćwiczenia odzwierciedla współpracę między dowództwami przygotowującym i wydzielającym siły do ćwiczeń (DG RSZ), a jednostkami systemu dowodzenia, które są odpowiedzialne za planowanie operacyjne i dowodzenie siłami i środkami uczestniczącymi w ćwiczeniach (COP-DKP, podległe pod Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych). Dowodzenie siłami i środkami odbywało się ze Stanowiska Dowodzenia Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi (MJDOP). Planowanie tygodniowego ćwiczenia trwało wiele miesięcy, zajmowało się tym COP-DKP. Za zaplanowanie zabezpieczenia ćwiczenia odpowiedzialne były poszczególne komórki organizacyjne DG RSZ oraz MJDOP.

Ze strony NATO za przygotowanie ćwiczenia odpowiedzialny był przedstawiciel  Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych (Allied Air Command – AIRCOM) w Ramstein. Nad planowaniem czuwał przedstawiciel Połączonego Centrum Operacji Powietrznych (Combined Air Operations Centre – CAOC) w Uedem.

Aktywna faza ćwiczenia trwała od 12 do 16 maja 2014 roku. W tym czasie operatorzy stacji radiolokacyjnych z 3 Brygady Radiotechnicznej, zestawów przeciwlotniczych ze składu 3 Brygady rakietowej OP oraz 4 i 8 pułków przeciwlotniczych, pododdziałów rozpoznania i walki elektronicznej z 1 Ośrodka Radioelektronicznego, piloci samolotów Su-22, MiG-29, F-16, C-295 oraz C-130 mieli możliwość doskonalenia umiejętności pracy bojowej w warunkach zakłóceń elektronicznych stacji radiolokacyjnych i łączności radiowej. Piloci mogli ponadto doskonalić umiejętności wykorzystania pokładowych urządzeń walki elektronicznej oraz stosowania aktywnych i pasywnych środków obrony.

Na poligonach w rejonie Nadarzyc i Ustki poza zestawami przeciwlotniczymi, rozmieszczone były również symulatory zagrożeń dla samolotów (SHORAD i MALLINA-UV). Piloci mieli możliwość wielokrotnego sprawdzenia taktyki samoobrony przed symulowanymi środkami przeciwlotniczymi naprowadzanymi radiolokacyjnie i na podczerwień, m. in. poprzez odpalanie flar i dipoli.

Ćwiczenie możliwe było dzięki wydzieleniu przez NATO odpowiednich środków WE i symulatorów. Za bezpieczną realizację ćwiczenia odpowiadało kierownictwo ćwiczenia, w skład którego wchodzili przedstawiciele DG RSZ; COP-DKP; MJDOP; pododdziałów radiotechnicznych; pododdziałów przeciwlotniczych; pododdziałów rozpoznania i walki elektronicznej; jednostek lotniczych; Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP  oraz 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Choć pogoda nie sprzyjała wykonywaniu lotów, udało się zrealizować wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, co pozwoliło na osiągnięcie założonych celów szkoleniowych.

Ppłk Grzegorz Sujkowski

Reklama

Komentarze

    Reklama