Reklama

Siły zbrojne

Polsko-amerykańska współpraca wojskowa – wczoraj, dziś, jutro [ANALIZA]

Amerykański transporter Dragon osłaniany przez Poprady podczas ćwiczeń Bull Run 12. Fot. ppor. Robert Suchy/CO MON.
Amerykański transporter Dragon osłaniany przez Poprady podczas ćwiczeń Bull Run 12. Fot. ppor. Robert Suchy/CO MON.

Choć współpraca Wojska Polskiego i sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych jest rozszerzana od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2014 roku, to jej początki miały miejsce jeszcze zanim Polska przystąpiła do NATO. Efekty tej współpracy przyczyniają się do wzmocnienia zdolności polskiej armii i potencjału współdziałania. Choć mówimy o współpracy z najsilniejszą armią świata, to paradoksalnie niektóre rozwiązania posiadane przez Wojsko Polskie potrafią – pozytywnie – zaskoczyć nawet Amerykanów.

Współpraca w zakresie obronności będzie jednym z tematów rozpoczynającej się dziś wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Oczekuje się, że w jej trakcie zostaną podane do wiadomości oficjalne ustalenia co do dalszego zwiększenia obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Warto przy tej okazji przypomnieć historię współpracy wojskowej Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Niejednokrotnie to zaangażowanie polskich żołnierzy pozwalało na zacieśnienie politycznej współpracy z USA, która dziś jest dalej rozwijana w celu wzmocnienia bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Początki

Polska rozpoczęła współpracę obronną ze Stanami Zjednoczonymi w zasadzie jeszcze w trakcie przemian ustrojowych przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku. W pierwszych latach dotyczyła ona głównie formowania – pozostającej do 1999 roku w strukturach resortu spraw wewnętrznych lub spraw wewnętrznych i administracji – jednostki specjalnej GROM, której tworzenie rozpoczęto formalnie w lipcu 1990 roku. Powstawała ona w ścisłej współpracy z amerykańską Delta Force i brytyjskim SAS. W 1994 roku jednostka została po raz pierwszy ujawniona, gdy uczestniczyła w misji na Haiti, gdzie zebrała wysokie oceny sojuszników. Udział GROM w tej operacji jest uznawany za istotny i korzystny z perspektywy starań o przystąpienie Polski do NATO oraz przekonania do tego władz USA.

W tym samym roku uruchomiono program „Partnerstwa dla pokoju”, obejmującego współpracę z państwami należącymi do NATO, w tym m.in. pierwsze, jeszcze dość ograniczone ćwiczenia z udziałem wojsk amerykańskich na terenie Polski. Rok później polscy żołnierze rozpoczęli swój udział w kierowanej przez NATO misji IFOR (przekształconej następnie w SFOR) w Bośni i Hercegowinie, stanowiąc część brygady nordycko-polskiej podporządkowanej dowodzonej przez Amerykanów wielonarodowej dywizji.

Polska w NATO – nowe otwarcie i misje…

Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi – najsilniejszym członkiem NATO nabrała nowej dynamiki po tym, jak w marcu 1999 Polska przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Otworzyło to drogę do realizacji wspólnych przedsięwzięć, w tym ćwiczeń, w znacznie szerszym zakresie. Można tutaj wymienić choćby przeprowadzane kilkukrotnie manewry Victory Strike, w trakcie których w Drawsku Pomorskim rozmieszczano baterie artylerii rakietowej MLRS, zestawy przeciwlotnicze Patriot i Avenger oraz jednostki lotnictwa wojsk lądowych, w tym śmigłowce Apache i Black Hawk. W ćwiczeniach uczestniczyło też stacjonujące wtedy w Niemczech dowództwo V Korpusu, z kolei Polacy wydzielali do działań m.in. systemy artylerii rakietowej BM-21 Grad czy przeciwlotnicze Osy.

Polsko-amerykańska współpraca nierozerwalnie wiąże się też z działaniami poza granicami kraju. To m.in. rozpoczęta w 1999 roku NATO-wska misja KFOR, ale też operacje w Iraku i Afganistanie. Na szczególną uwagę zasługuje misja iracka, bo Wojsko Polskie (m.in. jednostka GROM) była zaangażowana w operację „Iracka Wolność” od samego początku, jeszcze przed rozpoczęciem misji o charakterze stabilizacyjnym – podobnie jak siły zbrojne kilku innych ściśle współpracujących z USA państw, w tym Wielkiej Brytanii i Australii. Zaangażowanie w Iraku i Afganistanie po dziś dzień budzi kontrowersje, wiązało się też z ofiarami ze strony poległych i rannych żołnierzy. Jednakże, z pewnością przyczyniło się to do zwiększenia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie obronności (zarówno na poziomie politycznym, jak i wojskowym), co miało zaprocentować półtora dekady po tym, jak Polska przystąpiła do NATO.

Od tarczy do Łasku

Równolegle ze współpracą „misyjną” tworzyły się pierwsze podstawy do ustanowienia na terenie Polski obecności wojsk USA – na razie w stosunkowo niewielkim zakresie przeznaczonym głównie do szkoleń. Związane były one z planowaną budową systemu obrony przeciwrakietowej na terenie Polski. Jeśli chodzi o amerykańską „tarczę”, to jej plany uległy przekształceniu po decyzji administracji Baracka Obamy, ogłoszonej 17 września 2009 roku. Na jej podstawie w Polsce powstają wyrzutnie systemu Aegis Ashore, przeznaczonego do osłony obszaru Europy. Pierwotnie, zgodnie z koncepcją administracji George’a W. Busha miał to być inny system, zdolny do zwalczania pojedynczych międzykontynentalnych pocisków balistycznych lecących w kierunku terytorium USA.

image
Fot. U.S. Air Force/ Staff Sgt. Joe W. McFadden

To właśnie z „tarczą” wiążą się jednak początki obecności. W latach 2010-2012 na terenie Polski na zasadzie rotacyjnej przebywała bateria Patriot, rozmieszczona w związku z polsko-amerykańskim porozumieniem dotyczącym właśnie budowy systemu obrony przeciwrakietowej. W 2012 roku natomiast, wraz z wycofaniem Patriotów, zdecydowano o stworzeniu tzw. Aviation Detachment – niewielkiej jednostki USAF przygotowującej rotacyjne szkolenia na myśliwcach F-16 i transportowcach C-130. Prowadzenie szkoleń ułatwił fakt, że w bazie w Łasku, siedzibie Detachmentu, stacjonują pozyskane przez Polskę myśliwce F-16C/D Block 52+, a z kolei w Powidzu – samoloty C-130E Hercules przekazane z nadwyżek amerykańskich (prawdopodobnie wkrótce zastąpią je nowsze Herculesy C-130H, również wycofane z eksploatacji w USA).

Zagrożenie ze wschodu

Punktem przełomowym, jeśli chodzi o amerykańską obecność na terenie Polski była rosyjska aneksja Krymu i agresja wobec Ukrainy w 2014 roku. Jeszcze w marcu tego roku w Łasku pojawiło się 12 amerykańskich myśliwców F-16, które rozpoczęły zintensyfikowane ćwiczenia w ramach Aviation Detachment. Kolejne rotacje tych myśliwców następowały – przez pewien czas – w sposób ciągły i stanowiły demonstrację woli wzmocnienia polskiego potencjału obronnego, a ich zakres był większy, niż przed aneksją Krymu.

image
Fot. Maciej Szopa/Defence24

Miesiąc później w Polsce pojawiły się pierwsze jednostki wojsk lądowych – spadochroniarze 173 Brygady Powietrznodesantowej. Był to początek ciągłej obecności US Army (wojsk lądowych) w Polsce, bo w ramach kolejnych rotacji do Polski przybywały inne jednostki – piechoty zmotoryzowanej ale też pancerne (po raz pierwszy w drugiej połowie 2014 roku). Na tym etapie obecność wojskowa była już realizowana w sposób ciągły, ale miała głównie charakter demonstracyjno-ćwiczebny. Nie utrzymywano w sposób ciągły na jednostek w gotowości bojowej, jak ma to miejsce od początku 2017 roku, były to pododdziały wielkości kompanii, okresowo zwiększane na czas manewrów.

W czerwcu wizytę w Polsce złożył prezydent Barack Obama, który zapowiedział wprowadzenie programu European Reassurance Initiative (Europejskiej Inicjatywy Wsparcia/Upewniania), mającej na celu wspomożenie sojuszników w Europie Środkowo-Wschodniej. W jej ramach zdecydowano o przeznaczeniu na wsparcie wschodniej flanki dodatkowych środków, w sumie około miliarda dolarów rocznie w latach 2015-2016. Pozwoliło to m.in. na rozpoczęcie rotacji elementów brygad pancernych na Stary Kontynent (aczkolwiek jeszcze bez ciągłej obecności pełnych brygad pancernych), a także zwiększenie zakresu ćwiczeń, choćby tych z cyklu Saber Strike i Baltops, odbywających się przede wszystkim w Polsce i krajach bałtyckich.

Oprócz tego jednak Amerykanie rozpoczęli sprawdzanie swoich zdolności przerzutu wojsk do Europy, a także ich ruchu po kontynencie, w tym po Polsce (w ramach tzw. Rajdów Dragonów, z udziałem żołnierzy 2 Pułku Kawalerii Pancernej). Pojawiły się też pierwsze decyzje dotyczące rozmieszczenia sprzętu w Europie, w ramach tzw. zestawu aktywności (Activity Set). Pierwotnie planowano, że sprzęt dla jednej brygady pancernej znajdzie się w kilku lokalizacjach, co miało ułatwić prowadzenie ćwiczeń. Ostatecznie przyjęto inną formułę (Army Prepositioned Stock), lepiej dostosowaną do przygotowania do działań bojowych i obejmującą więcej sprzętu.

Co najmniej od początku 2015 roku planowano też przerzut dużego kontyngentu amerykańskiego na ćwiczenia Anakonda 2016, w których w czerwcu 2016 roku wzięło udział 14 tys. żołnierzy (spośród 31 tys. uczestników manewrów). Choć Anakonda-2016 miała mieć pierwotnie status ćwiczenia NATO, to sprzeciwili się temu sojusznicy z zachodniej Europy, wskutek czego odbyła się ona jako manewry w układzie narodowym (polskim), wspierane przez USA. Założenia ćwiczeń, w tym pierwszy w historii przerzut tak dużego zgrupowania wojsk Stanów Zjednoczonych do Polski i przyjęcie ich i zgranie z Wojskiem Polskim z sojusznikami, udało się jednak zrealizować.

Fot. US Army
Fot. US Army

Od wsparcia do odstraszania

Po szczycie NATO w Walii we wrześniu 2014 roku, w trakcie którego podjęto pierwsze decyzje dotyczące wzmocnienia sojuszniczego potencjału w odpowiedzi na rosyjską agresję rozpoczęto dyskusje dotyczące przejścia od „wsparcia” (ang. assurance) do odstraszania (ang. deterrence) – zarówno w ramach adaptacji strategicznej Sojuszu, jak i działań USA na terenie Polski realizowanych na zasadach bilateralnych. Ich efektem, po stronie amerykańskiej było ogłoszone w marcu 2016 roku zwiększenie zakresu obecności wojsk USA w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, w celu ustanowienia systemu odstraszania. Innymi słowy, zdecydowano że na wschodniej flance przez cały czas muszą pozostawać jednostki bojowe gotowe do reakcji na zagrożenie, wraz z systemem pozwalającym na dalsze wzmocnienie. Podobne ustalenia podjęło NATO, które na szczycie w Warszawie w lipcu 2016 roku zdecydowało o ustanowieniu ciągłej obecności batalionowych grup bojowych w Polsce i krajach bałtyckich.

W ramach ustaleń bilateralnych Amerykanie zdecydowali o ciągłej obecności w Europie na zasadzie rotacyjnej pełnej brygady pancernej, dowodzonej z Żagania i operującej w różnych lokalizacjach w Polsce i w Europie. Pierwsza taka jednostka rozmieszczona została na początku 2017 roku, rotacje w ramach operacji Atlantic Resolve (taką nazwę nosi wzmocnienie obecności na Starym Kontynencie) są cały czas realizowane. Na podobnych zasadach rozlokowywane są brygady lotnictwa wojsk lądowych (dysponujące śmigłowcami Black Hawk, Apache i Chinook, operujące w pewnej części z bazy lotniczej w Powidzu) oraz często niedoceniane, ale bardzo istotne jednostki wsparcia oraz logistyczne, rozlokowane m.in. w Powidzu i Poznaniu. Do Poznania przeniesiono w 2017 roku też wysunięte dowództwo szczebla dywizyjnego (tzw. Mission Command Element), koordynujące działania na wschodniej flance. Zostało ono przekształcone w 2019 roku w wysunięte dowództwo dywizyjne (ze zdolnościami zbliżonymi do pełnego dowództwa dywizji, zapewnianymi przez amerykańskie jednostki na zasadzie rotacyjnej) w ramach realizacji porozumienia prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa.

image
Fot. Maciej Szopa/Defence24

Amerykanie zdecydowali się też na zaangażowanie w działania realizowane przez NATO, poprzez objęcie dowództwa nad jedną z czterech grup batalionowych, rozmieszczoną w Polsce (w rejonie Orzysza i Bemowa Piskiego). Bazą dla pierwszych i obecnych rotacji są jednostki 2 Pułku Kawalerii na transporterach Stryker, choć przez pewien czas były tam obecne pododdziały pancerne Gwardii Narodowej. Nota bene, grupa w Orzyszu jest wspierana przez brytyjski pododdział rozpoznawczy, rumuńską baterię przeciwlotniczą z armatami 35 mm i chorwacką jednostkę artylerii rakietowej. Wszystkie te elementy obecne od 2017 roku są włączone w polski i NATO-wski system obronny. Amerykańscy żołnierze przybywający do Polski w czasie kolejnych rotacji niemal „rutynowo” uczestniczą w ćwiczeniach z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego, jak i innych sojuszników. Już dziś można powiedzieć, że amerykańska obecność przyczyniła się – oprócz samego potencjału bojowego, jaki zapewniają jednostki – także do wzmocnienia interoperacyjności (zdolności współdziałania) z Siłami Zbrojnymi RP.    

Innym bardzo ważnym elementem amerykańskiego zaangażowania jest rozmieszczenie sprzętu. W latach 2016-2017 USA zdecydowały, że w kilku lokalizacjach w Europie zostanie rozlokowany sprzęt dla pełnej dywizji pancernej, w tym dla dwóch brygad, dowództwa, ale też jednostek artylerii, wsparcia logistycznego itd. Duża część z tego wyposażenia jest już na kontynencie, w kilku lokalizacjach w Belgii, Holandii i Niemczech. Sprzęt dla jednej z brygad będzie jednak rozmieszczony w Powidzu, a powstające tam instalacje w celu jego magazynowania są finansowane przez NATO, w ramach programu NSIP.

Zakres i charakter tych instalacji, w ramach systemu strategicznego magazynowania Army Prepositoned Stock powstałego z myślą o umożliwieniu szybkiego przerzutu jednostek bojowych, czyni je bardzo ważnym elementem kolektywnej obrony w Europie. W sytuacji konfliktu niezbędny będzie jedynie przerzut żołnierzy, a nie całego sprzętu, do zagrożonego rejonu. Oczywiście rozlokowanie APS to również zobowiązanie dla państw przyjmujących – np. Polski – bo to na Warszawie będzie spoczywać odpowiedzialność za zabezpieczenie tej instalacji i zapewnienie jej ochrony, także przed atakiem z powietrza.

Porozumienie prezydentów, Defender i… pandemia

Obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w Polsce jest zwiększana w sposób stopniowy w zasadzie przez cały czas. Od pewnego czasu z Mirosławca operują bezzałogowce typu Reaper, rozmieszczane okresowo również w innych państwach wschodniej flanki. Niejako „w cieniu” odbywa się też wzmocnienie potencjału, jeśli chodzi o inne środki rozpoznania, jednostki łączności, wreszcie – siły specjalne (choćby ćwiczenia Trojan Footrprint, które w 2018 roku odbywały się m.in. w Polsce).

Kolejny etap we wzmacnianiu amerykańskiej obecności w Polsce, to 2019 rok i deklaracje podpisane przez prezydentów Andrzeja Dudę oraz Donalda Trumpa najpierw w czerwcu, a potem we wrześniu. Na ich podstawie liczebność wojsk amerykańskich w Polsce ma zostać zwiększona o co najmniej dalszych 1000 żołnierzy (z możliwością dalszego wzmocnienia).

We wrześniowym porozumieniu, rozwijającym ustalenia z czerwca, przyjęto następujące lokalizacje:

 • Poznań wyznaczono na siedzibę Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego oraz grupy wsparcia na teatrze Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych (dowództwo zostało już sformowane).
 • Drawsko Pomorskie wyznaczono na główną siedzibę Centrum Szkolenia Bojowego do wspólnego wykorzystania przez Siły Zbrojne Polski i Stanów Zjednoczonych
 • Wrocław-Strachowice wyznaczono na siedzibę bazy lotniczej załadunkowo-rozładunkowej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.
 • Łask wyznaczono na siedzibę eskadry zdalnie sterowanych statków powietrznych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.
 • Powidz wyznaczono na siedzibę lotniczej brygady bojowej [lotnictwa wojsk lądowych - wyposażonej w śmigłowce - red.], batalionu bojowego wsparcia logistycznego oraz obiektu sił specjalnych.
 • Lubliniec wyznaczono na siedzibę kolejnego obiektu sił specjalnych.

Wdrażanie tego porozumienia znajduje się na różnych etapach. Poznańskie dowództwo już funkcjonuje. Jednakże, budowa Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim będzie mogła zostać zrealizowana wtedy, gdy MON zakupi taktyczny system symulacji pola walki dla Wojsk Lądowych. Od 2019 roku trwa w tej sprawie drugie postępowanie (pierwsze, prowadzone od 2015 roku zostało anulowane). Nowy system jest potrzebny, aby móc prowadzić szkolenia wojsk polskich i amerykańskich z wykorzystaniem zaawansowanych technologii – dzięki temu brygady pancerne US Army nie będą musiały odbywać ćwiczeń w Niemczech, by zrealizować pełną certyfikację. Wciąż trwają też rozmowy dotyczące ustalenia miejsca rozmieszczenia dowództwa amerykańskiej brygady pancernej, która ma nadal operować z Polski.

image
Amerykański bwp Bradley na ćwiczeniach Defender-Europe 20 Plus. Fot. st. szer. Wojciech Król/CO MON.

Innym ważnym elementem amerykańskiej obecności w Polsce są ćwiczenia Defender-Europe 20. Początkowo zakładano, że weźmie w nich udział aż 37 tys. żołnierzy, w tym 20 tys. będzie przerzuconych zza Atlantyku. W założeniu te manewry miały być demonstracją działania doktryny dynamicznego zastosowania sił (ang. Dynamic Force Employment) i obejmować przerzut na teren naszego kraju oraz innych państw wschodniej flanki pełnej dywizji US Army.

Ostatecznie, z uwagi na pandemię koronawirusa, udało się przerzucić jedną brygadę (2 Brygadę Pancerną 3 Dywizji Piechoty), wraz z elementami dowodzenia i wsparcia. Te jednostki wzięły udział w kolejnej fazie ćwiczenia – Defender-Europe 20 Plus, realizowanej w czerwcu w Drawsku Pomorskim, we współpracy z jednostkami Wojska Polskiego – 12 Brygadą Zmechanizowaną, 6 Brygadą Powietrznodesantową, 9 Brygadą Kawalerii Pancernej, pododdziałami inżynieryjnymi, wsparcia oraz lotnictwem (tak śmigłowcami Wojsk Lądowych jak i samolotami Sił Powietrznych).

image
Zestaw Poprad osłania przeprawę dla wojsk polskich i amerykańskich. Fot. MON.

 

Pomimo mniejszego zakresu, jeszcze przed wybuchem pandemii udało się rozwinąć system zabezpieczenia logistycznego i transportu dla ćwiczeń, co było jednym z ich podstawowych celów. A 2 Brygada, wraz z innymi jednostkami, przejmuje odpowiedzialność za ciągłą, rotacyjną i bojową obecność w Europie. Dzięki temu realizowane od 2017 roku działania Amerykanów nie zostaną zakłócone przez pandemię koronawirusa, a potencjał obronny na wschodniej flance będzie utrzymany.

Amerykanie cały czas kontynuują też inne działania, choćby związane z obecnością dowodzonej przez nich grupy batalionowej. Niedawno, w obecności szefa MON Mariusza Błaszczaka odbył się epizod ćwiczeń Bull Run 12, obejmujący forsowanie przeszkód wodnych z wykorzystaniem polskich i amerykańskich środków przeprawowych, pod osłoną samobieżnych zestawów przeciwlotniczych Poprad, wprowadzonych do 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Fot. st. szer. Arkadiusz Czernicki
Moździerze samobieżne Rak to przykład sprzętu, który jest doceniany również przez Amerykanów. Fot. st. szer. Arkadiusz Czernicki

To ostatnie jest o tyle znaczące, że Amerykanie – w przeciwieństwie do Wojska Polskiego – w ogóle nie mają pododdziałów przeciwlotniczych na szczeblu brygad, poza niewielką liczbą obsług zestawów przenośnych Stinger. Okazuje się więc, że w niektórych wypadkach to polscy żołnierze mają większe zdolności, niż Amerykanie. Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o wykorzystanie moździerzy samobieżnych – używane przez Wojsko Polskie Raki są znacznie nowocześniejsze, niż amerykańskie M1029 czy M1064. Amerykanie zresztą rozpoczęli poszukiwanie moździerza wieżowego, konstrukcyjnie podobnego do Raka, m.in. w oparciu o doświadczenia z obecności w Polsce.

image
Amerykański moździerz M1064 - należący do starszej niż Rak generacji. Fot. US Army.

Nie ulega też wątpliwości, że doświadczenia z obecności na wschodniej flance przyczyniają się do ewolucji sposobu działania US Army i stopniowego, lepszego przystosowania jej do operowania w warunkach Europy Środkowo-Wschodniej. Z kolei Wojsko Polskie, współdziałając z armią amerykańską, mogło stopniowo wprowadzać standardy NATO, nie tylko w dziedzinie sprzętu, ale też doktryn czy szkolenia. Wszystko to przyczynia się również do umocnienia polsko-amerykańskich relacji i tym samym zwiększenia bezpieczeństwa Polski.

Co dalej?

Rozpoczynająca się wizyta prezydenta Dudy w USA może przynieść nowe informacje dotyczące dalszego poszerzenia obecności wojskowej na terenie naszego kraju. Mogą one dotyczyć struktur dowodzenia, a być może także jednostek bojowych, jak choćby dodatkowych myśliwców F-16 dostosowanych do przełamania obrony powietrznej przeciwnika, przemieszczanych z bazy Spangdahlem, choć na razie nic nie zostało oficjalnie potwierdzone.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że w interesie Polski byłoby kontynuowanie i dalsze umacnianie obecności Stanów Zjednoczonych na naszym terytorium, a o ile to możliwe – przekształcenie jej z trwałej w stałą. Biorąc pod uwagę środowisko zagrożeń, Warszawa – oprócz dowództw czy jednostek lotniczych, o czym mówią media, powinna zabiegać szczególnie o zdolności rozpoznania, nadzoru, wywiadu, a także obrony powietrznej i artylerii dalekiego zasięgu, mogące uzupełniać rozwijany potencjał Wojska Polskiego w tym zakresie.

image
F-16 z bazy Spangdahlem Fot. U.S. Air Force/ Airman 1st Class Kyle Gese

Realizowana od trzech dekad współpraca obronna Polski ze Stanami Zjednoczonymi jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa RP. Zwiększona obecność wojskowa USA na terenie Polski wiąże się z reakcją Waszyngtonu na agresję Rosji wobec Ukrainy i zmianę środowiska bezpieczeństwa, jaka ma miejsce od 2014 roku.

Uzyskanie korzystnych dla Polski rozwiązań mogłoby jednak być dużo trudniejsze, gdyby wcześniej przez ponad 20 lat nie budowano najpierw partnerskich, a potem sojuszniczych więzi ze Stanami Zjednoczonymi i wspólnotą euroatlantycką. Współpraca z USA, w zasadzie nierozerwalnie związana ze wzmacnianiem NATO, pozostaje jednym z najważniejszych, międzynarodowych filarów polskiego bezpieczeństwa. W żaden sposób nie zwalnia ona jednak od dbania o własny potencjał obronny. Wręcz przeciwnie – to właśnie rozbudowa własnych zdolności, zgodnie z artykułem 3 Traktatu Waszyngtońskiego, czyni Polskę wiarygodnym sojusznikiem i zwiększa szanse na otrzymanie wsparcia w sytuacji zagrożenia.

Reklama

Komentarze (24)

 1. Pablo

  POLSKO - AMERYKAŃSKA współpraca wojskowa wczoraj - dziś - jutro kolonia - kolonia - kolonia, czyżby wreszcie długo oczekiwana stabilizacja ?

 2. smutin

  Gruzja tez miała USA za sojusznika, jak ruskie wjechały to się zatrzymały pod Tbilisi :) A nasz współpraca to nic innego jak transfer naszych podatków do firm w USA , płacimy , dostajemy towar i taka to współpraca. Izrael dostaje najnowsze technologie i transfer pieniędzy, wybudował sobie najlepszy system przeciwlotniczy, ma broń jądrową, my co najwyżej magazyn i stare okręty. To gdzie ta współpraca?

  1. Marek

   Gruzja guzik miała. Starała się do NATO i tyle. W USA rządził wtedy Goa'uld Apophis. Kolega europejskiego lewactwa, które zabawiało się karykaturami na temat jak to Gruzja dostała w pysk od sympatycznego ruskiego niedźwiedzia. Rodzimy pseudo hrabia, "specjalista" z dubeltówką od latania na drzwiach od stodoły i wydobywania gazu łupkowego metodą odkrywkową, ten sam, co wpakował do lodówki Kraba, razem ze swoimi partyjnymi kolegami i pryncypałem, co z malowania kominów fabrycznych wybił się na niemiecki podnóżek sekundował im w tym bardzo dzielnie.

 3. Ech

  Cos co jest budowane latami rozsypie sie w kilka dni czy miesiac, jak w 2 wojnie Sw pekla banka mydlana ze alinaci nas uratuja. Szkoda ze Polak modry albo i nie po szkodzie. Ten balon kiedys peknie

  1. Ciekawy

   Chciałbyś rusku.

  2. spoko

   Straszysz ludzi 17\09\1939 ?

 4. Obserwator

  Mam naprawdę wielki ubaw, jak czytam żałosne wpisy coraz bardziej sfrustrowanych rusofobków. Im bardziej próbują wylewać swoje bezsilne żale, tym bardziej ośmieszają się w oczach polskich komentatorów. Użytkownicy potrafiący myśleć samodzielnie, to już nie mogą mieć żadnych wątpliwości w kwestii, na czyje zlecenie szerzona jest prymitywna propaganda antyrosyjska. Czasy bezczelnego panoszenia się wiadomej proweniencji propagandystów na polskich forach internetowych, to już na szczęście należą do przeszłości. Z tego wszystkiego płynie niezmiernie pozytywny przekaz dla Polaków i wielka szansa na lepszą przyszłość dla Polski!

  1. spoko

   Obserwator Przeciwnikow UE NATO i USA jest w Polsce bardzo malo kilka procent i jakos dziwnie sie sklada ze sa to przewaznie osoby stawiajace Zywotne Interesy Kremla nad Zywotnymi Ihteresami Warszawy Mozna powiedziec taki \KOMINTERN\ Od 1917 jak tylko ktos nie byl zgodny z polityka Kremla to byl od razu \KONTRA\\\ Teraz czasy sie zmienily i kazdemu w opozycji do Kremlowskich zywotnych interesow przypinana jest latka \Rusofob\

 5. Murf fanem Polski

  Artykuł informacyjny Nie wiedziałem, kto rozpoczął wczesną współpracę amerykańsko-polską. Zapomniałem również, że GROM uczestniczył w operacji Iraqi Freedom> A propos. Dziwiłem się, że autor nie wspomniał o stopniu zaangażowania wojsk policyjnych w Iraku i Afganistanie. W I raq Polacy zgodzili się objąć dowództwo dywizji międzynarodowej. Thwy byli odpowiedzialni za siły złożone z 40 różnych krajów z tyloma językami. Osobiste z Hiszpanii do Figi. wyzwania administracyjne, jakie przedstawia taka organizacja, byłyby zadziwiające. Nikt nigdy nie krytykował ich działania w tak trudnych warunkach W Afganistanie administrowane są bieguny i cała prowincja jest wykładniczo trudniejsza. Autor nie wspomniał także o organizowaniu Anaconda Exercises Poland co dwa lata z pomocą USA. Są to poważne operacje, które wymagają niesamowitego planowania i koordynacji ze strony polskiego wojska. Wyzwania związane z tymi operacjami dały polskiemu wojsku niesamowitą ilość doświadczenia operacyjnego w rzeczywistych sytuacjach na całym świecie. To może nie sprawić, że krew zacznie pić i jeleń bić szybciej, jak robią to fajne seksowne bronie, ale to jest warunek opanowania sztuk operacyjnych. Nawet najlepsza broń w rękach głupców jest bezużyteczna. Pomimo lat szkolenia i milionów sprzętu 30 tys. Irakijczyków uciekło od 800 lekko uzbrojonych terrorystów ISIS. Polacy mogą być dumni z osiągnięć swojej armii.

  1. wert

   Agentury nie przekonasz. Za coś profity mają

  2. wert

   entuzjastyczni profesjonalni i patrioci. To podkreślają

  3. Marek

   Dlatego trudno się dziwić, że Rosjanie plują jadem.

 6. KUKUŁKA

  ...rzec można ....emocje są zawsze prawdziwe ....tylko forma jest iluzją...i tylko czas niczym waluta pokazuje wartość gdzie aktywa uległy przewartościowaniu.. forma ulega politycznej deformacji został tylko czas który niczym chirurg wycina iluzję kreowaną przez władców ...którzy dla poprawy swego "ego" maskują się za populizmem ubranym w patriotyczne hasła , symbole, ot forma samoobrony wszak świętych symboli się nie tyka ....cóż kreatorzy władzy wiedzą że potrzebują fikcji aby przetrwać rzeczywistość....... według zasady nic nie jest prawdziwe wszystko jest dozwolone ...jaka jest różnica między prawdą a fikcją.......fikcja ma sens bo można nią kreować/manipulować rzeczywistość naród ..a prawda boli ...bo jest w pamięci ludzi i jest w historii.. a historia cóż jest taka jak ją widzą strony.... ..tylko jest pewna subtelność "zorientowanie" ..pisząc historię swojego kraju nie pozwól nikomu trzymać pióra ..bo może się okazać że jesteś w niej negatywną postacią...operując statystyką i "prawdami" ...powiedz czemu jest tak źle jak jest tak dobrze a prawda o Wojsku Polskim jest smutna ..bo miarkę jaką odmierza się dla wojska ona nie leczy ran ona przyzwyczaja do bólu im dłużej trwa się w fikcji tym bardziej będzie boleć powrót do rzeczywistości bo czasu by istnieć w przyszłości jako niezależny podmiot na mapie świata może zabraknąć…ale cóż powtórzę czasami potrzebujemy fikcji aby przetrwać rzeczywistość.......nic nie jest prawdziwe wszystko jest dozwolone szczęśliwe zakończenie to luksus na jaki może pozwolić sobie fikcja.. jaka jest różnica między prawdą a fikcją.......fikcja ma sens ..a prawda boli ..dlatego władza nie chce prawdy .. ona daje iluzje bezpieczeństwa bo bezpieczniej jest błądzić w labiryncie śmieszności gdzie elektorat otępiony ( a wskazane żeby był tępy "mierny ale wierny" ..co widać w edukacji) politycznym populizmem „gruszek na wierzbie” wyrażał hurra optymizm …

 7. Adam

  Polska powinna intensywniej budować sojusz Trójmorza. Infrastruktura komunikacyjna, przesyłowa, wspólna polityka zagraniczna. W jedności siła. Amerykanie muszą wiedzieć, że inwestując w bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, mogą liczyć na zyski nie tylko ekonomiczne ale i polityczne. Nigdy więcej agresji sowietów i niemców na Polskę i inne kraje Europy.

 8. Gość 222

  PROSTE PYTANIE ,JAKI SPRZET OD NICH dostaniemy?? jaki fundusz stworzą,ile nowych samolotow F-16,F18 GROWLER do walki elektronicznej ile najnowszych F15 ile Bradleyow z rezerwy Amerykanskiej,ile Fairchild A-10,co z obroną OPl i antyrakietową ,co z z wieksza iliścią Himarsów? co z obrona lotnisk to tyle narazie

  1. Terytorials

   Abramsy i Bradleye...

  2. wert

   Na razie sowieci się trzy razy zastanowią a my mamy kasę na inwestowanie i rozwój. O możliwościach wojska decyduje siła gospodarcza ale widzę że o takich korelacjach nie masz bladego pojęcia

  3. gnago

   Ale kretyńsko wydajemy na defiladowe ilości w potwornych cenach

 9. fifi

  Mnie najbardziej interesuje jutro.USA szykuja się na Chiny,pewnie będą chciały przeciągnąć Rosję na swoja stronę, albo przynajmniej zagwarantować sobie neutralność. Za co?Mam nadzieję że jakby co,wystarczy Litwa,kraje nadbałtyckie, Białoruś i Ukraina.Szczery do "bulu" :).

  1. chateaux

   Ty jestes tym pierwszym Amerykaninem, ktory szykuje sie na Chiny? Co planujesz?

  2. wert

   Oczywiście że się zgodzi. To tylko kwestia ceny. Sowiety zawsze licytują maxa dlatego amerykanie wolą balans Trójmorzem. Wszystko co robi putin to lewarowanie swojej pozycji. Myślisz że nie chce być Piotrem I ? Ostatnio w Norylsku z powodu rozmarzania Syberii przewrócił się zbiornik ropy i 20 tyś ton popłynęło rzekami. To tylko malutki przykład potrzeb sowietów. Jak tylko dostanie technologię, kapitał i wolną rękę w swojej strefie wpływów będzie pozamiatane. Piotr I wypłynął na monopolu handlowym cesarzy chinskich, teraz sytuacja się nie powtórzy, będzie odwrotnie. Chiny potrzebują syberyjskich surowców, na razie dostają półdarmo więc wystarcza ale jak długo?

  3. Davien

   Bo jst Hanysku ale jak widac dalej nie mozecie tego zrozumiec:) W starciu USA z Chinami nei liczycie sie w ogóle, jedyne co mozecie to modlic sie by USA to wygrało bo jak przegra to wy jestescie nastepni:) Hindusi głupi nie sa ,za Putina umierac nie mają zamiaru wieć dawno tak wszystkich nie rozbawiłęs:)

 10. droma

  nasza wspolpraca swiadczy ze rosja -kaput ,imperium syfu to kraj trzeciego stopnia odsniezania nikt sie z nim nie liczy ,pod nosem nato a i za chwile na ukrainie a oni moga troche pobredzic , putin z przywodcy przeszedl na etat lze-historyka -degrengolada ...

 11. KrzysiekS

  Jak na razie wygląda to jak wykorzystywanie mniejszego państwa niestety i Jałta 2 bardzo możliwa.

 12. Palmel

  Krym nigdy nie był Ukraiński jak za dawnych lat "U krańca ziemi " tak się mówiło w Rzeczypospolitej w XIII wieku o tym rejonie, Krym nigdy ne był Ukraiński język Ukraiński powstał dopiero na początku XX wieku, Ukraińcy dopiero szukają swojej tożsamości i korzeni, a Krym był najpierw Sarmacki później Złotej Ordy i dopiero Katarzyna Wielka odbiła go Turko w 1772 roku i włączyła w skład Rosji , Odessę założyła w 1792 roku, mieszkali tam Rusini którzy zostali wyparci przez Polaków, później Litwinów a następnie weszły te tereny w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów i te tereny zostały zasiedlone przez Polaków sprowadzonych mon. przez takich ludzi jak Wiśniowieccy a po drugiej stronie Dniepru żyli Kozacy nie Ukraińcy i taka jest krótka historia tych ziem

  1. gregoz68

   W Polsce Katarzyna II

 13. marko

  przykro mi, że MON bezkrytycznie udostępnia jankesom nasze najlepsze obiekty pozostawiając sobie NIC lub coś co dopiero ma być. Tylko idiota może tak bezkrytycznie podchodzić do dwustronnej współpracy, gdzie my dajemy 4 liter nie otrzymując nic w zamian oprócz iluzorycznej pomocy gdyby coś :-( Takim działaniem stawiamy się w jednej linii z krajami bananowymi i równocześnie osłabiamy naszą wiarygodność wobec sojuszników z NATO. Jankesi z wyrachowaniem rozmieszczają swoje siły poza zasięgiem rosyjskich Iskanderów, a w razie czego zwiną się bo mają ważniejsze interesy w Azji :-(

 14. Az

  Mięsa potrzebują, to jest współpraca ?

 15. 12345

  Niech nam dadzą 650 Abramsów M1A1 po modernizacji z EDA, to wtedy będzie współpraca. Narazie jest sojusz jednostronny. My kupujemy a oni za to tu są. To tak samo jak z firmą ochroniarską. Jak im płacisz to Cię chronią. Sojusznicy.

  1. Zenek blue

   Uważaj bo ci dadzą jak na razie to na bankier pl , pisze ze USA będą nakłada cła na takie kraje jak Francja Hiszpania Niemcy wielka brytanie jeszcze trochę a jankesa cała Europa pogoni

  2. chateaux

   A kiedy Polska uczestniczyla w jakims sojuszu, nie majac w tym zadnego interesu? Rozumiesz w ogole co znaczy slowo sojusz?

 16. tyu

  Ok ludzie 80% komentarzy pod artykułem będzie negatywnych dla USA i Polski, ile zakład? Putin już o to zadba.

  1. gregoz68

   Stalin zadbał:) Kapitan Faunt-le-Roy startuje ze Lwowa:) Pozdrawiam

  2. poljot

   Putin jest dzisiaj zajęty Mykolaj.Nie ma dla ciebie czasu.

  3. Zenek blue

   Tu nie chodzi o tych ludzi co się negatywnie wypowiadają bo polska już się na sojuszach poznała tu chodzi o to aby w razie konfliktu samemu się bronić a nie uciekac za granice a ludzi pozostawić na pastwę losu nie będą się negatywnie wypowiadać jak będą wiedzieć ze maja czynsze sami bronić i nie siej tu demagogi bo każdy swojego gniazda broni

 17. JÓZEK uzupełnił..

  Polsko-amerykańska współpraca wojskowa – wczoraj, dziś, jutro...wczoraj :znakomite te amerykańskie kupiłoby się..dziś : kupujemy wszystko co się rusza oprócz pędzącej lokomotywy ...jutro: macie kupić inaczej wejdziemy na hipotekę

  1. Tomasz33

   Pierwszym partnerem handlowym Polski jeśli chodzi o import są Niemcy, USA są na 8 miejscu. Nawet Rosja jest na 3. Polska kupuje to co potrzeba, nikt niczego nie narzuca. A z reguły kupuje się najlepsze technologie, a te są zachodnie.

  2. fifi

   A te są zachodnie prosto z Chin.

  3. bender

   A jednak nie. Chiny ukradły sporo technologii, robią sporo podróbek, kupiły kilka dużych marek, ale jak na razie nie są dla nas źródłem pochodzenia technologii. Jak na razie.

 18. Willgraf

  Tytuły jak z PRL tylko Pan się zmienił niewolnikom !

  1. Tomasz33

   Bo z Rosją "trzymają" tylko takie "potęgi" jak Kazachstan, Armenia, Tadżykistan itp. Myślę że jedynymi niewolnikami, i to swojego własnego rządu, są zwykli Rosjanie. Wszelkie protesty są tłumione, o demokracji nie można mówić, a jak już przegłosują te poprawki do konstytucji związane z dłuższą władzą W.Putina, tym bardziej. Polska sama i świadomie wybrała sobie sojusznika. A nie jak w PRL-u. A swoje kompleksy względem USA i Polski proponuję leczyć na innych forach. I nie używać słów których znaczenia się nie rozumie.

  2. Asd

   Natomiast oddać trzeba,, że jak byliśmy w UE to żadne pejstate indywidua nie podskakiwały. Karać i pouczać mógł tylko Sojuz ..a dziś?

  3. bender

   Również z ciekawości: a jakie Ty? Przy okazji, zwracając się do kogoś grzecznie jest używać wielkiej litery. Czy tego program Twoich studiów nie obejmował?

 19. rob ercik

  O planach NATO ostatnio dowiadujemy się z prasy. Widać jak ważnym i liczącym się jesteśmy partnerem.

  1. dsadsadsfsdfsdf

   Ty się dowiadujesz z prasy. Decydenci oczywiście nie.

  2. Sobiepan

   Jesteśmy? Panie ercik pora wracać do czerwonej ojczyzny.

  3. Tomasz33

   My zwykli obywatele z prasy, telewizji i internetu. Ale władza wie o tym wcześniej. Skąd wiesz jak wygląda ta cała "kuchnia" niegocjacyjna itp.?

 20. Marek1

  Mało kto obecnie pamięta, że Pentagon pod koniec lat 90-tych zdecydował, ze polskie Siły Zbrojne będą w kilku dziedzinach tzw. strukturami ramowymi(wzorcowymi) dla reszty armii Paktu. Niestety po dokładniejszym się zapoznaniu z poziomem kompetencyjnym naszej generalicji i ogólnie szefostwa MON, oraz "możliwościami" rodzimego przem. zbrojeniowego zmienili radykalnie zdanie. Państwem ramowym została Turcja i co widać jaskrawo po kilkunastu latach wykorzystała tę szansę w 100, a nawet wg. USA w 150% ;). Pozwoliło to Turcji na prawie pełne uniezależnienie się w wielu dziedzinach od zewnętrznych zakupów syst. uzbrojenia i konieczności zabiegania o transfery technologii do przem. zbrojeniowego. Polska poszła w PRZECIWNYM kierunku coraz bardziej uzależniając się od USA w KAŻDEJ dziedzinie dot. tak polit. zagranicznej, gospodarczej i obronnej. Powoli stajemy się protektoratem przy pełnej kolaboracji polskich "elit politycznych" z hegemonem pod pretekstem - US Army nas obroni, więc nasze własne zdolności wojskowe NIE są żadnym priorytetem. Za horrendalne(dla nas) pieniądze kupujemy ochronę nieustająco pompując mld. /rok w amerykański przemysł zbrojeniowy BEZ jakiegokolwiek znaczącego transferu technologii i kompetencji do przemysłu własnego. Oddajemy WSZYSTKIE własne aktywa wynikające z położenia Polski za DARMO, dodatkowo drenując własny budżet obronny.

  1. Marcyk

   Niestety. Masz 100% racji !!!

  2. vcxvcxbcvbxvc

   Zakupy w USA, z półki wynikają z zaniedbań ostatnich 30 lat. Teraz gdy sytuacja międzynarodowa się pogorszyła, a dekapitalizacja armii wynosi 70% niema już czasu na dalsze opóźnienie projektów modernizacji armii. Oczywiście trzeba nadal rozwijać polską zbrojeniówkę, ale ścieżka rozwoju będzie już inna, zbliżona do ścieżki jaką obrała Korea Południowa. Czyli kupujemy zagraniczne, a jednocześnie pracujemy nad własnym potencjałem. Tego już w obecnej sytuacji nie da się zmienić.

  3. Sobiepan

   "Kolaboracja"? Chyba trochę przecholowałeś. Sprawdź lepiej listy Wildsteina to się zdziwisz kto z kim "kolaborował".

 21. gregoz68

  Początek współpracy? 1932 rok:) Pozdrawiam

 22. Saper z Kazunia

  DGRSZ MYŚLI że amerykanie naprawić będą ich poligony za,friko Ze jakąś bazę remontowa im stworzą razem z mostami DLA Sep3

 23. martin

  Wspolpraca polega na tym, ze my placimy jak za zboze za wszystko lacznie z papierem toaletowym a mamy ciagle sprzet z lat 60-70... Przepraszam kupilsmy F-447

 24. Pentagram

  Mija właśnie 3 rocznica od przekazania LoI od USA NATO do DGRSZ Czyli czas na mobilizację infrastruktury i jednostek komponentu NATO w Polsce Amerykanie stworzyli dywizję w Poznaniu plus bazy w Powidzu oraz TAJNE BAZY SPRZĘTU DGRSZ wnioslo deklaracje i CHĘĆ ALE BŁASZCZAK TRĄBI SUKCES ZA NIE SWOJE

Reklama