Reklama

Siły zbrojne

Polski oficer podejrzany o szpiegostwo. Wystawiono list gończy [FOTO]

Fot. R. Surdacki/Defence24.pl
Fot. R. Surdacki/Defence24.pl

Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej poszukuje polskiego oficera rezerwy podejrzanego o szpiegostwo oraz nielegalne posiadanie broni.

Żandarmeria Wojskowa prowadzi poszukiwania polskiego oficera por. rezerwy Piotra Capały na podstawie listu gończego z dnia 17.08.2016 r. Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Czytaj także: Kradzież sprzętu z Mi-24. Żandarmeria zatrzymała sprawcę

Oficer ścigany jest na podstawie złamania artykułu 130 § 3 Kodeksu Karnego stanowiącego, iż ktokolwiek w celu udzielenia obcemu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, gromadzi je lub przechowuje, wchodzi do systemu informatycznego w celu ich uzyskania albo zgłasza gotowość działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Ponadto oficerowi stawia się zarzut przekroczenia swoich uprawnień w celu działań na szkodę interesu publicznego (art. 231 § 1 kk) oraz nielegalnego posiadania broni (263 § 2 kk). W połączeniu z kolejnym zarzutem (z art. art. 358 § 2 kk) może oznaczać, iż poszukiwany Piotr Capała uciekł z bronią służbową.

Żandarmeria Wojskowa wzywa każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do niezwłocznego zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Żandarmerii Wojskowej, Policji lub prokuratora.

Reklama

Komentarze (2)

  1. Kiks

    Te kary są śmieszne. 5 lat za kłusownictwo jest. Kary powinny być od 15 do 25, a za szpiegostwo na szczególną skalę nawet dożywocie.

  2. bezlitosny

    Jeżeli to prawda, to jest skandaliczne i karygodne zachowanie i ten osobnik w pierwszej kolejności powinien być pozbawiony możliwości noszenia polskiego munduru itd., itp.

Reklama