Reklama

Siły zbrojne

Nowe wytyczne ws. Programu Mobilizacji Gospodarki

Fot. Huta Stalowa Wola
Fot. Huta Stalowa Wola

Resort obrony narodowej wprowadza do użytku nowe wytyczne w zakresie planowania operacyjnego, przygotowania przedsiębiorców do prowadzenia działalności w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i wojny, zagrożenia zdrowia oraz realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki.

16 marca w dzienniku urzędowym MON ukazała opublikowano decyzję nr 29/MON w sprawie wprowadzenia do użytku „Wytycznych do planowania operacyjnego i przygotowania przedsiębiorców do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki”. Decyzja została podpisana przez Wojciecha Skurkiewicza, Sekratarza Stanu w MON i wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. Jednocześnie następuje wycofanie z użytku dotychczas obowiązujących wytycznych do planowania operacyjnego i przygotowania przedsiębiorców do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Przypominajmy, że dokument ten wprowadzono w 2019 roku na podstawie decyzji nr 82/MON.

Wprowadzone w marcu wytyczne dotyczą przedsiębiorców, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem właściwym do organizowania oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań na rzecz obronności państwa. Jak informuje resort obrony narodowej celem wprowadzenia wytycznych jest przygotowanie przedsiębiorców do realizacji zadań́ na rzecz obronności państwa nałożonych na nich decyzjami administracyjnymi, w tym wynikających z programu mobilizacji gospodarki (PMG), w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Dokument określa zasady prowadzenia przygotowań obronnych przedsiębiorców, funkcjonowania Stałej Komisji Technicznej (powoływana przez przedsiębiorców), przygotowywania planów operacyjnych w warunkach zagrożenia zewnętrznego i wojny, funkcjonowania systemu stałych dyżurów, współpracy z przedstawicielstwami wojskowymi oraz organami logistycznymi, lokowania możliwości produkcyjnych lub remontowych (usługowych) na potrzeby PMG oraz prowadzenia kontroli w tym zakresie.

Obszerny dokument, który wraz z załącznikami zawiera niemal 50 stron z pewnością będzie przedmiotem analizy przedsiębiorców, ekspertów, analityków, oficerów i pracowników kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i realizację programu mobilizacji gospodarki. Warto zauważyć, że zakres wytycznych rozszerzono o kwestie związane z prowadzeniem działań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego - patrz zagrożenia epidemiczne i inne. Do tej pory nie były one zawarte w wytycznych, co z pewnością utrudniało realizację zadań w tym obszarze. 

Niezależnie od tej decyzji MON procedowany jest projekt kompleksowego uregulowania kwestii związanych z PMG poprzez nową ustawę. Jako że jej projekt trafił niedawno do uzgodnień międzyresortowych, będzie zapewne przygotowywana jeszcze przez pewien czas. Prace nad nowelizacją przepisów dot. PMG na poziomie ustawy trwają co najmniej od 2016 roku, a najnowszy projekt nowelizacji uwzględnia też doświadczenia wynikające z pandemii koronawirusa. 

Reklama

Komentarze

    Reklama