Reklama

Siły zbrojne

Zmiany w organizacji pracy MON

Fot. MON
Fot. MON

W połowie marca wprowadzono kolejne zmiany w funkcjonowaniu oraz organizacji pracy w resorcie obrony narodowej i podległych jednostkach. Jaki jest zakres zmian? Kto zyskał, a kto stracił?

Zmiany organizacyjne związane m.in. z podziałem kompetencji w ścisłym kierownictwie MON to wydarzenia, które występują cyklicznie i nie stanowią zaskoczenia dla ekspertów z zakresu obronności. Zdążyliśmy się już do nich przyzwyczaić – z reguły wstępują co kilka miesięcy i wynikają ze zmian kadrowych. Jednak w marcu to już druga tego typu zmiana organizacyjna. Pierwsza dokonała się na mocy Decyzji nr 23/MON w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej, a kolejna w połowie miesiąca za sprawą Decyzji nr 28/MON zmieniającej decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem.

Zmiany w podporządkowaniu instytucji

Przyjrzyjmy się zatem najnowszym zmianom w podporządkowaniu instytucji, akademii i przedstawicielstw wojskowych. Pozwoli to ustalić, kto komu dziś podlega uzupełniając wiedzę wynikającą z decyzji w sprawie kierowania resortem.

Na pierwszy ogień instytucje podporządkowane bezpośrednio pod Ministra Błaszczaka:

 • Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Zegrzu;
 • Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w Warszawie (za pośrednictwem Dyrektora NCBC).

Instytucje, które zostały podporządkowane pod Wojciecha Skurkiewicza, Sekretarza Stanu w MON to:

- za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego:

 • Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych;
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego);
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego);
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego);
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie (za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego);
 • Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Dęblinie (za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego);
 • Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie (za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego).

- za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych:

 • Wojskowe Biura Emerytalne;

- za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia:

 • Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna;
 • Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej.

Natomiast Szefowi Sztabu Generalnego WP podporządkowano następujące instytucje:

 • Wojewódzkie Sztaby Wojskowe;
 • Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, Królestwo Belgii;
 • Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym z siedzibą w Norfolk, Stany Zjednoczone Ameryki;
 • Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie z siedzibą w Mons, Królestwo Belgii;
 • Narodowy Element Wsparcia przy Dowództwie Eurokorpusu w Strasburgu, Republika Francuska.

Dodatkowo Dyrektorowi Departamentu Kontroli podporządkowano delegatury tej instytucji mieszczące się w Bydgoszczy, Warszawie i Wrocławiu.

Zmiany, zmiany, zamiany

Do tematu z pewnością wrócimy w najbliższych miesiącach, w tak dużej organizacji jaką jest resort obrony narodowej i siły zbrojne zmiany są bowiem stałym punktem scenariusza. Ważne jest jednaka aby informacje na temat zmian organizacyjnych dotarły nie tylko do podporządkowanych instytucji ale i do pozostałych interesariuszy.

Reklama

Komentarze

  Reklama