Siły zbrojne

Nowe platformy do likwidacji skażeń dla wojska

Fot. 4 Pułk Chemiczny, 4pchem.wp.mil.pl
Fot. 4 Pułk Chemiczny, 4pchem.wp.mil.pl

Nowe platformy przeznaczone do likwidacji skażeń chemicznych, biologicznych czy też promieniotwórczych mają być pozyskane przez wojsko do 2029 r. Inspektorat Uzbrojenia opublikował właśnie ogłoszenie odnoszące się do składania ofert.

Inspektorat Uzbrojenia poinformował, że można już składać wnioski w zakresie postępowania mającego wyłonić dostawcę platform przeznaczonych do likwidacji skażeń sprzętu wojskowego. Przyjęto przy tym założenie, że zamówienie w tym zakresie uwzględnia ochronę podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, co pozwala na wyłączenie przepisów Prawa Zamówień Publicznych. Ma to przekładać się na fakt, że realizacja zamówienia będzie wiązała się z ustanowieniem i utrzymaniem odpowiedniego potencjału produkcyjnego i remontowego na terenie Polski.

Do składania ofert wstępnych wojsko zamierza zaprosić trzech wykonawców, spełniających wszystkie wskazane warunki i uzyskujących największą liczbę punktów w procedurze ewaluacyjnej. O udział będą mogli ubiegać się wykonawcy wpisani na listę przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym i spełniający kryteria określone w art. 30 ust. 1 pkt. 1-15 i 17 wytycznych dotyczących udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa stanowiących załącznik do decyzji 367/MON w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz spełniający kryteria określone w art. 14 ust. 1 ww. wytycznych. Postępowanie prowadzone jest bowiem właśnie na podstawie przepisów resortu obrony, stanowiących załącznik do decyzji 367/MON.

Reklama
Reklama

Platformy mają służyć wojskowym do likwidacji skażeń chemicznych, promieniotwórczych i biologicznych. Za ich pomocą ma następować dezaktywacja skażonych pojazdów, obiektów infrastruktury do wysokości 12 metrów, a także dróg czy też indywidualnego wyposażenia żołnierzy. W skład jednego kompletu tego rodzaju wyposażenia ma wejść samochód dużej ładowności Jelcz 882 z powiększoną mobilnością 8x8, z nieopancerzoną czteroosobową kabiną. Jak również część specjalna do likwidacji skażeń, system załadowczy części specjalnej jeśli będzie wymagany, wyposażenie logistyczne i zabezpieczające w tym np. sprzęt oświetleniowy, pokrycie maskujące czy też sprzęt łączności.

Wojsko chce również otrzymać dokumentację techniczną, zestaw części zamiennych i narzędzi w tym specjalistycznych i jeżeli będzie wymagane również aparaturę kontrolono-pomiarową. Jako termin wykonania zamówienia wskazano okres do 30 listopada 2029 r. Przy czym termin składania wniosków ma upływać 26 lutego 2021 r. Podkreślono przy tym, że wojsko przed wszczęciem samego postępowania prowadziło z potencjalnymi wykonawcami dialog techniczny.

(JR)

Komentarze