Reklama

Siły zbrojne

MON o wydatkach na PMG i drogi

Fot. www.gov.pl/web/infrastruktura
Fot. www.gov.pl/web/infrastruktura

Wydatki resortu obrony na program mobilizacji gospodarki wyniosą w 2019 r. 133,6 mln zł, na program pozamilitarnych przygotowań obronnych - ponad 94 mln zł, a na modernizację dróg o znaczeniu obronnym 500 mln zł - poinformowali w Senacie przedstawiciele resortu.

Senacka komisja obrony na ostatnim posiedzeniu mijającej kadencji wysłuchała przedstawionej przez wiceszefa MON Wojciecha Skurkiewicza informacji resortu obrony na temat wydatków obronnych w dziale 752 – "pozostałe wydatki obronne". W tym dziale chodzi m.in. o wydatki realizowane w ramach programu mobilizacji gospodarki. Program ten identyfikuje potrzeby w zakresie dostaw i remontów sprzętu wojskowego, a także dostaw środków bojowych na potrzeby sił zbrojnych - ale też służb podległych szefowi MSWiA i ministerstwu sprawiedliwości oraz ABW. Opracowanie programu - zarówno na czas pokoju, ale też na czas zagrożeń bezpieczeństwa państwa i wojny - spoczywa na resorcie obrony, który koordynuje całokształt działań militarnych i pozamilitarnych wszystkich ogniw sytemu obronnego państwa - wyjaśniał Skurkiewicz.

Program jest podstawą nakładania na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym dla państwa obowiązków utrzymywania mocy produkcyjnych niezbędnych do realizacji zadań obronnych w okresie zagrożenia, jak i wojny. Takie zadania na przedsiębiorców nakłada szef MON oraz minister resortu przedsiębiorczości i technologii. Utrzymywanie mocy produkcyjnych na wypadek zagrożeń oraz wojny jest refundowane przedsiębiorstwom przez państwo w ramach wydatków obronnych. Skurkiewicz poinformował, że w 2015 r. na ten cel wydano 121 mln zł, w 2016 r. było to 124 mln zł, w 2017 r. - 127,1 mln zł, w 2018 r. - 130 mln zł. W 2019 r. będzie to kwota 133,6 mln zł.

Sytuacja geopolityczna oraz zmiany w relacjach międzynarodowych determinują konieczność podjęcia kroków dostosowujących działanie państwa do nowych warunków. Niezbędny jest rozwój krajowego potencjału produkcyjnego w oparciu o finansowe wsparcie państwa i przyjęcie stabilnej polityki wobec przemysłu zbrojeniowego

Mateusz Sarosiek, zastępca dyrektora departamentu polityki zbrojeniowej MON

Dlatego - jak poinformował - trwa obecnie proces uzgodnień międzyresortowych opracowanego w resorcie obrony projektu nowej ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanej przez przedsiębiorców i programu mobilizacji gospodarki. Ma on kompleksowo uregulować system mobilizacji gospodarki w państwie, w tym zadania i obowiązki organów administracji państwowej oraz przedsiębiorców na wypadek zagrożeń oraz wojny.

Piotr Zuzankiewicz, dyrektor departamentu strategii i planowania MON przedstawił program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Jak wyjaśnił zadania ujęte w tym programie to: przygotowanie kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i sił sojuszniczych przez sektor pozamilitarny - dotyczy to przede wszystkim transportu, przygotowanie do militaryzacji i obrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, a także kontrola wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym. Kwoty przeznaczone na ten program kształtowały się następująco - w 2016 r. było to 37,5 mln zł, w 2017 r. - 37 mln zł, w 2018 r. - 91 mln zł. Wydatki w ramach tych kwot zostały realizowane w latach minionych na poziomie od 91 proc. zaplanowanych kosztów w 2016 r. do 97 proc. w 2018 r. Na ten rok przewidziano kwotę 94,182 mln zł. Dodatkowo w ramach funduszu dróg samorządowych przewidziano 500 mln zł, które zostaną skierowane na remonty dróg o charakterze obronnym.

Wzrost zaplanowanych wydatków pomiędzy rokiem 2017 a 2018 wynikał, z potrzeby kupna środków transportu dla sił zbrojnych, w tym wagonów kolejowych na potrzeby wojska, a także modernizacji linii kolejowych o charterze obronnym.

Dodatkowe 500 mln zł skierowane w 2019 r. na program pozamilitarnych przygotowań obronnych wynika z dotacji na inwestycje w modernizację dróg o charakterze obronnym, które wskazał szef MON. Potrzeba modernizacji dróg o charakterze obronnym wynika - jak wyjaśnił Zuzanikewicz - ze zwiększonej obecności sił sojuszniczych w Polsce.

Skurkiewicz wyjaśnił, że modernizacja dróg ma dotyczyć przede wszystkim dróg gminnych i powiatowych, w różnych częściach kraju, ulokowanych w pobliżu obiektów wojskowych np. poligonów, ale też drogowych odcinków lotniskowych. Wykaz takich dróg jest niejawny, ale Skurkiewicz zapełnił, że samorządy mają wiedzę, które drogi trzeba wyremontować na potrzeby obronności i mogą występować o dotacje na ten cel w ramach wspomnianej kwoty 500 mln zł. W sumie na cały fundusz dróg samorządowych, razem ze środkami MON, ma wynieść 6 mld zł. Z dróg remontowanych na potrzeby obronności korzystać będą też społeczności lokalne.

Źródło:PAP

Komentarze (1)

  1. Bobi

    Do tego spisu trzeba jeszcze dodać budowę kilku baz dla naszych sojuszników, którzy mogą nas w każdej chwili opuścić, gdy interes się skończy.