Reklama

Siły zbrojne

Testy sprawnościowe i rozmowa – trwa kolejny etap rekrutacji na studia wojskowe na WAT

Wojskowa Akademia Techniczna
Autor. WAT

Kandydaci na studia wojskowe rozpoczęli kolejny etap walki o indeks podchorążego Wojskowej Akademii Technicznej. Test sprawności fizycznej weryfikuje siłę, szybkość oraz wytrzymałość, a rozmowa kwalifikacyjna predyspozycje do wykonywania zawodu żołnierza. Egzaminy odbywają się w dniach 11 – 15 lipca 2022 r. w Studium Wychowania Fizycznego WAT.

Reklama

W Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej zarejestrowało się ponad 1900 osób (w tym 380 kobiet). Limit przyjęć w roku akademickim 2022/23 wynosi 876 miejsc. Największym zainteresowaniem cieszą się takie kierunki jak chemia (7,45 kandydatów na miejsce), logistyka (7,37), geodezja i kartografia (7), inżynieria bezpieczeństwa (4,7) oraz budownictwo (4,53).

Reklama

Czytaj też

Reklama

Z kandydatami spotkał się Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. „Gratuluję Państwu zdania egzaminu maturalnego i wyboru Wojskowej Akademii Technicznej, największej uczelni wojskowo-cywilnej i jednej z najlepszych politechnik w naszym kraju. Kierunki studiów, na których chcecie się kształcić są ogromnie ważne dla Sił Zbrojnych RP i dla naszego kraju, a Wy jako absolwenci WAT już w niedalekiej przyszłości przyczynicie się do zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania. Będziecie odpowiadać za bezpieczeństwo naszego państwa i społeczeństwa jako wysokiej klasy specjaliści-inżynierowie i dowódcy plutonów, a w przyszłości będziecie zajmować także kluczowe stanowiska w strukturach Sił Zbrojnych RP. Życzę Wam sukcesów na tej drodze i cieszę się, że wybraliście naszą Uczelnię, Wojskową Akademię Techniczną" – powiedział płk prof. Przemysław Wachulak.

Egzamin sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna odbywają się tego samego dnia. Każdemu kandydatowi przydzielony został indywidualny termin. Przed przystąpieniem do egzaminów sprawdzane są dokumenty kandydata, m.in. świadectwo dojrzałości.

Wojskowa Akademia Techniczna
Autor. WAT

Praca w wojsku wymaga od żołnierzy bardzo dobrej formy fizycznej

Sprawność fizyczna umożliwia żołnierzom prawidłowe wykonywanie zadań związanych ze specyfiką służby wojskowej. Sprawdzenie formy fizycznej kandydatów to jeden z ważnych etapów rekrutacyjnych w uczelniach wojskowych. Podczas testów oceniane są siła, szybkość i wytrzymałość w trzech konkurencjach sportowych. Dla kobiet są to: zwis o ugiętych ramionach na drążku, bieg zygzakiem, tzw. „koperta" i bieg na dystansie 800 m. Mężczyźni wykonują podciąganie na drążku, bieg wahadłowy 10×10 i bieg na dystansie 1000 m. Wyniki każdej konkurencji przeliczane są na punkty rekrutacyjne. Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów – z testu siły i z testu szybkości po osiem punktów oraz z testu wytrzymałości cztery punkty. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie minimum trzech punktów rekrutacyjnych.

Dlaczego studia wojskowe, czyli rozmowa kwalifikacyjna

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniane są predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu żołnierza oraz trafność wyboru kierunku studiów. Na wynik rozmowy mają też wpływ doświadczenia i kompetencje kandydata, motywacja do służby w wojsku oraz zainteresowania techniczne i przynależność do organizacji proobronnych. Rozmowę przeprowadza przedstawiciel wybranego przez kandydata wydziału akademickiego. Z rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać najwięcej 30 punktów rekrutacyjnych.

Autor. WAT

Lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia wojskowe zostanie ogłoszona 18 lipca 2022 r. Po tym terminie kandydaci odbędą badania lekarskie i psychologiczne, na które skierowania wydadzą Wojskowe Centra Rekrutacji. Po otrzymaniu orzeczeń o możliwości pełnienia zawodowej służby wojskowej zostanie ogłoszona ostateczna lista osób zakwalifikowanych na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej.

Czytaj też

Status żołnierzy zawodowych i inne korzyści dla podchorążych

Od nowego roku akademickiego 2022/2023, zgodnie z przepisami Ustawy o obronie Ojczyzny, nowo przyjęci podchorążowie na pierwszym roku studiów będą żołnierzami dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a od drugiego roku zyskają status żołnierzy zawodowych. Znacząco wzrośnie również wynagrodzenie studentów wojskowych. Od pierwszego roku studiów będą otrzymywać 100 proc. najniższego uposażenia żołnierzy zawodowych (w 2022 r. kwota ta wynosi 4560 zł). Z każdym kolejnym rokiem studiów wysokość miesięcznego wynagrodzenia będzie systematycznie wzrastać i zależeć od roku nauki i posiadanego stopnia wojskowego. Nowe regulacje obejmą tych, którzy już po wakacjach rozpoczną studia wojskowe w WAT i na pozostałych uczelniach wojskowych. Dodatkowym atutem dla żołnierzy i ich rozwoju zawodowego jest postępująca modernizacja Sił Zbrojnych RP, w tym zakupy nowoczesnego sprzętu, który będą eksploatować jako specjaliści w jednostkach wojskowych. W myśl Ustawy o obronie Ojczyzny Siły Zbrojne RP zwiększą swoją liczebność do 300 tys. żołnierzy. Oznacza to również znaczny wzrost liczby podchorążych na uczelniach wojskowych.

Artykuł przygotowany przez Wojskową Akademię Techniczną

Reklama

Komentarze

    Reklama