Reklama

Siły zbrojne

MON honoruje żołnierzy broniących granicy

Autor. Mateusz Multarzyński/Defence24.pl

Minister obrony narodowej wprowadza nową formę uhonorowania żołnierzy sił zbrojnych RP, pracowników wojska, żołnierzy armii wspierających wojsko polskie w obronie granicy państwowej oraz innych osób, które przyczyniły się do zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności polskich granic. Sprawdzamy, jaki wygląd ma nowo wprowadzony znak specjalny oraz zapisy regulaminu normującego jego przyznawanie.

Reklama

17 października w dzienniku urzędowym Ministra Obrony Narodowej ukazała się decyzja nr 148/MON. Na mocy tego dokumentu wprowadzono specjalny znak „Za Ochronę Granicy Rzeczpospolitej Polskiej". Znak nadawany będzie w trzech stopniach – od brązowego (stopień III), przez srebrny (stopień II), po złoty (stopień I). Nadawanie nowej formy honorowej określono w regulaminie, wprowadzając jednocześnie wzory znaków oraz legitymacji. 

Reklama

Jak wygląda nowy znak specjalny?

Reklama

Wzór znaku w stopniu III (brązowy) ma kształt koła o średnicy 55 mm. W centralnej części znajdują się sylwetki trzech uzbrojonych w broń długą żołnierzy w postawie stojącej. Z prawej strony umieszczony jest słup graniczny. W górnej części po okręgu znajduje się napis: „ZA OCHRONĘ GRANICY RP". Koło stanowiące podstawę znaku wykonane jest z metalu barwy ciemnego brązu, sylwetki żołnierzy są srebrzyste, napis jest koloru jasnego brązu, słup graniczny jest w barwach biało-czerwonych. 

Znak specjalny stopień III
Wzór znaku specjalnego III stopnia
Autor. Piotr Jaszczuk na podstawie Dec. nr 148/MON z 2022

Wzór znaku w stopniu II (srebrny) ma kształt koła o średnicy 55 mm. W centralnej części znajdują się sylwetki trzech uzbrojonych w broń długą żołnierzy w postawie stojącej. Z prawej strony umieszczony jest słup graniczny. W górnej części po okręgu znajduje się napis: „ZA OCHRONĘ GRANICY RP". Koło stanowiące podstawę znaku wykonane jest z metalu barwy oksydowanego srebra, sylwetki żołnierzy i napis są srebrzyste, słup graniczny jest w barwach biało-czerwonych. 

Wzór znaku specjalnego stopnia II
Wzór znaku specjalnego stopnia II
Autor. Piotr Jaszczuk na podstawie Dec. nr 148/MON z 2022

Wzór znaku w stopniu I (złoty) ma kształt koła o średnicy 55 mm. W centralnej części znajdują się sylwetki trzech uzbrojonych w broń długą żołnierzy w postawie stojącej. Z prawej strony umieszczony jest słup graniczny. W górnej części po okręgu znajduje się napis: „ZA OCHRONĘ GRANICY RP". Koło stanowiące podstawę znaku wykonane jest z metalu barwy oksydowanego złota, sylwetki żołnierzy są srebrzyste, napis jest złocisty, słup graniczny jest w barwach biało-czerwonych. 

Wzór znaku specjalnego stopnia I
Wzór znaku specjalnego stopnia I
Autor. Piotr Jaszczuk na podstawie Dec. nr 148/MON z 2022

Czytaj też

Zasady przyznawania znaku specjalnego

W regulaminie okreśone zostały podstawowe zasady przyznawania znaku „Za Ochronę Granicy Rzeczpospolitej Polskiej".

Zasady przyznawania:

 • Znak w danym stopniu może być nadany tylko jeden raz. Osobie uhonorowanej tym znakiem nadaje się go w stopniu wyższym od posiadanego. 
 • Prawo do otrzymania znaku przysługuje żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracownikom resortu obrony narodowej, z zastrzeżeniem pkt 12. 
 • Prawo do otrzymania znaku w stopniu II (srebrny) oraz I (złoty) przysługuje również żołnierzom armii innych państw oraz innym osobom, szczególnie zasłużonym dla zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności granic Rzeczypospolitej Polskiej. 
 • Znak w stopniu III (brązowy) nadawany jest za bezpośrednie wykonywanie zadań zapewniających bezpieczeństwo i nienaruszalność granic państwa w wymiarze co najmniej 60 dni. 
 • Znak w stopniu II (srebrny) nadawany jest za szczególne zasługi w realizacji zadań podczas ochrony granic państwa i zapewnienia ich nienaruszalności. 
 • Znak w stopniu I (złoty) nadawany jest za dokonanie czynu bohaterskiego z narażeniem życia lub zdrowia w trakcie realizacji zadań podczas ochrony granic państwa i zapewnienia ich nienaruszalności. 

Czytaj też

Kto nadaje znak specjalny z ochronę granicy?

Regulamin precyzuje katalog osób uprawnionych do nadawania znaku specjalnego w zależności od jego stopnia:

 • Znak w stopniu III (brązowy) żołnierzowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownikowi resortu obrony narodowej nadaje przełożony zajmujący stanowisko służbowe nie niższe niż dowódca jednostki wojskowej. 
 • Znak w stopniu II (srebrny) i I (złoty) nadaje Minister Obrony Narodowej: o   żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracownikom resortu obrony narodowej z własnej inicjatywy lub na wniosek przełożonego. o   żołnierzom innych państw oraz innym szczególnie zasłużonym osobom z własnej inicjatywy lub na wniosek Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych (równorzędnych) lub dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr.

Czytaj też

Komu nie można nadać znaku specjalnego?

Zapisy zawarte w regulaminie wskazują przypadki, gdy znak nie może być nadany. Uhonorowany tym wyróżnieniem nie może zostać żołnierz wojska polskiego lub pracownikowi resortu obrony narodowej: 

 • skazany w postępowaniu karnym prowadzonym z urzędu o przestępstwo umyślne bądź ukaranemu w postępowaniu dyscyplinarnym lub wobec którego orzeczono środek dyscyplinarny w postępowaniu dyscyplinarnym; 
 • wobec którego zastosowano okres próby w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary; 
 • wobec którego prowadzone jest postępowanie przygotowawcze lub wyjaśniające przez Policję, Żandarmerię Wojskową, prokuraturę, bądź inne uprawnione organy; 
 • wobec którego prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne. 

Uprawnienia i inne zasady

Z tytułu nadania znaku nie przysługują żadne dodatkowe uprawnienie i przywileje. Znak wraz z legitymacją wręczany będzie podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego. Jak wskazano w regulaminie, znak można będzie nosić w miejscu przewidzianym dla odzank pamiątkowych, czyli na kurtce munduru. Będzie mocowany za pomocą słupka i nakrętki. Jednocześnie dopuszczono możliwość noszenie miniaturki znaku na ubiorze cywilnym. Wizerunek znaku może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze egzemplarze znaku w I, II i III stopniu zgodnie z obowiązującą tradycją przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. Zadania związane z zakupem znaków oraz koszty z tym związane ponosiły będą wojskowe jednostki budżetowe.

Reklama

Komentarze (3)

 1. Mama Leona

  Roboczogodzina urzędnika MON patrząc na budżet, to jakieś 1000zł od podatnika. Policzono może ile ten pomysł kosztuje (twórczość co do regulaminu, produkcji znaku i dokumentacji około tego, aspekt organizacyjny wręczenia) ? Na ile tak wydane pieniądze wzmacniają naszą obronność?

 2. Rybak

  Świecidełka w nagrodę za lojalność i brak myślenia? Pewnie kiedyś, jak z czasem przyjdzie refleksja , co niektórzy będą się wstydzić tych medalików. Tak jak już powoli zaczynamy się wstydzić Iraku i Afganistanu. Człowiek mądrzeje z wiekiem.

  1. pomz

   Ejze, czy ty pomyliles strony? Zapewniam cie, nikt tutaj sie nie wstydzi Polskiego udzialu ani w Iraku, ani w Afganie, ani Ukrainie. Z obrony granic RP jestesmy dumni i wdzieczni! A wrog ktory za tym stoji, za ta inwazja-kiedys poniesie kare!

 3. Bart patriota

  i prawidłowo! popieram!

Reklama