Siły zbrojne

Marynarka Wojenna kupiła mundury ćwiczebne

Fot. 3 Flotylla Okrętów
Fot. 3 Flotylla Okrętów

3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie poinformowała o rozpoczęciu przetargu na dostawy umundurowania i ekwipunku osobistego dla marynarzy Marynarki Wojennej.

Cały przetarg, który jest realizowany w ramach procedury otwartej, podzielono na trzy zadania (bez dodatkowych opcji), które dotyczą: mundurów ćwiczebnych marynarki wojennej wzór 2010, mundurów ćwiczebnych letnich marynarki wojennej wzór 2010 i pasków do spodni marynarki wojennej. W ramach pierwszego i drugiego zadania planowane jest pozyskanie łącznie po 2 100 kompletów odpowiednio mundurów ćwiczebnych marynarki wojennej wzór 2010 i mundurów ćwiczebnych letnich marynarki wojennej wzór 2010 oraz 1 500 sztuk pasków do spodni marynarki wojennej.

Termin składania ofert upływa 17 lipca br. kiedy to nastąpiło ich otwarcie i ocena, a następnie rozstrzygnięcie dla poszczególnych zadań w tym przetargu. Do oceny ofert złożonych we wszystkich trzech zadaniach posłużą następujące kryteria: cena (waga 60), gwarancja (waga 20) i termin wykonania (waga 20). Realizacja zawartych następnie zamówień ma zostać przeprowadzona odpowiednio do: 30 września, 30 października i 30 listopada br.

W ramach pierwszego zadania kontrakt o wartości ok. 806,4 tys. zł otrzymała spółka Zakłady Odzieżowe Wybrzeże Spółdzielnia Inwalidów. W ramach drugiego zadania kontrakt o wartości ok. 270 tys. zł otrzymała spółka Spółdzielnia Inwalidów Elremet. W ramach trzeciego zadania nie udzielono żadnego zamówienia ze względu na przerwanie procedury.

Komentarze