Siły zbrojne

Laboratoria Rozpoznania Metrologicznego dla wojska

Wojskowe Centrum Metrologii i Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii wraz Ruchomym Laboratorium Metrologicznym „TRANSMET” na  XIX Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Fot. MON
Wojskowe Centrum Metrologii i Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii wraz Ruchomym Laboratorium Metrologicznym „TRANSMET” na XIX Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Fot. MON

Inspektorat Uzbrojenia rozpoczyna dialog techniczny w zakresie możliwości pozyskania Ruchomego Laboratorium Metrologicznego, przeznaczonego do kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, prowadzenia regulacji i adiustacji oraz zbierania i archiwizowania, a także transmisji danych z przeprowadzonych kontroli.

Inspektorat Uzbrojenia przeprowadza procedurę dialogu z relatywnie bliską datą zakończenia tej fazy postępowania. Termin zgłaszania udziału w dialogu mija 30 maja 2016 roku, a zakończenie rozmów na temat propozycji zaplanowano do końca 30 czerwca br. Wymagane dokumenty obejmują zarówno szeroki zakres parametrów technicznych systemu, jak też koszty pozyskania, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, czas realizacji zamówienia oraz sprecyzowanie uwarunkowań dotyczących systemu zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw oraz szkolenia. MON planuje pozyskać co najmniej jedno Ruchome Laboratorium Metrologiczne „TRANSMET” do końca 2017 roku.

Czytaj także: Most pontonowy dla Wojska Polskiego. Trwa analiza rynku.

Ruchome laboratorium metrologiczne (RLM) przeznaczone będzie do kontroli metrologicznej wyposażenia pomiarowego w miejscu jego eksploatacji oraz ocenę jego przydatności do stosowania z zachowaniem spójności pomiarowej. Zgodnie z podaną przez Inspektorat Uzbrojenia specyfiką RLM powinno zapewnić:
- wykonywanie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych funkcjonujących autonomicznie, stanowiących elementy złożonych systemów pomiarowych zabezpieczających proces eksploatacji sprzętu wojskowego;
- przeprowadzanie kalibracji przyrządów pomiarowych w celu określenia ich rzeczywistych parametrów metrologicznych oraz poświadczenia przydatności do stosowania zgodnie z przeznaczeniem;
- prowadzenie niezbędnych regulacji i adiustacji przyrządów pomiarowych;
- przetwarzanie, archiwizowanie oraz transmisję danych związanych z procesem kontroli metrologicznej.

Ruchome Laboratorium Metrologiczne, zdaniem Inspektoratu Uzbrojenia, powinno składać się z dwóch kontenerów: jednego z wydzielonym przedziałem użytkowym dla czterech niezależnych stanowisk operacyjnych oraz kolejnego, będącego kontenerem magazynowo-transportowym. RLM powinno być zdolne do transportu przy wykorzystaniu pojazdu bazowego z hakowym systemem załadowczym i przyczepą, które przystosowane są do przewozu kontenera. Przy czym pojazd bazowy z przyczepą pozyskiwany jest przez IU w ramach oddzielnej umowy.

Niezależnie od powyższych wymagań zabudowane kontenery RLM po załadowaniu ich na pojazd i przyczepę nie mogą powodować okoliczności wymagających konieczności uzyskiwania pozwoleń na przejazd pojazdem ponadgabarytowym.

Czytaj także: Kompleksowy system rozpoznania dla Sił Zbrojnych.

Wykonawca Ruchomego Laboratorium Metrologicznego powinien również przeprowadzić szkolenia dla sześciu osób w zakresie umożliwiającym eksploatację RLM w pełnym zakresie możliwości zgodnie z jego przeznaczeniem (poziom użytkownika) oraz dwóch osób na poziomie instruktorskim, które uprawnione będą do przeprowadzenia szkolenia i nadawania uprawnień kolejnym osobom w zakresie umożliwiającym jego eksploatację.

Komentarze (2)

  1. magazynier

    A następny krok to akredytacja tychże laboratoriów w PCA. Sześć osób!!! To jest plan!

  2. Jason

    "faza analityczno–koncepcyjna w oparciu o Wymagania Operacyjne w zakresie pozyskania"