Reklama

Siły zbrojne

Kto będzie szkolił załogi Mi-17?

Mi-17 Polish Army
Śmigłowiec Mi-17 podczas startu.
Autor. J. Sabak

33.Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu zwraca się z zapytaniem związanym z rozpoznaniem rynku dotyczącym szkolenia symulatorowego dla załóg śmigłowca Mi-17 zgodnie z założeniami szkolenia.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dotyczącej szkolenia symulatorowego dla 24 załóg śmigłowca Mi-17 w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 1 grudnia 2023 roku zgodnie z poniższymi założeniami szkolenia.

Czytaj też

Wytypowane załogi do szkolenia symulatorowego zostaną skierowane do ośrodka szkolenia w terminach uzgodnionych z wykonawcą w taki sposób, aby delegowane były nie mniej niż 2 załogi (przy założeniu, że załoga to: dwóch pilotów, technik pokładowy oraz strzelec pokładowy) a termin szkolenia trwa od poniedziałku do piątku (przyjazd do ośrodka symulatorowego w niedzielę).

Reklama

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 26.09.2022 roku.

Zajęcia utrwalające powinny zawierać:

 • wiadomości teoretyczne związane z eksploatacją statku powietrznego;
 • przygotowanie do lotu zgodnie z przepisami do lotu VFR (planowanie lotu, postępowanie w przypadku wystąpienia niesprawności śmigłowca, współpraca w załodze wieloosobowej (MCC), omówienie po locie);
 • przygotowanie do lotu zgodnie z przepisami lotów wg IFR - zajęcia teoretyczne z zakresu „rozłożenia uwagi w locie według przyrządów" (lot poziomy, wznoszenie, zakręt, szybowanie) z użyciem tablic / rysunków kabiny statku powietrznego, planowanie lotu wg procedur określonych przez ICAO, postępowanie w przypadku wystąpienia niesprawności śmigłowca, współpraca w załodze wieloosobowej (MCC), omówienie po locie IFR;
 • zagadnienia związane z obszarem zarządzania zasobami załogi (CRM);
 • zagadnienia związane z eksploatacją wybranych systemów statku powietrznego;
 • wnioski z analizy zdarzeń lotniczych na typie statku powietrznego;
 • wykonywanie lotów w warunkach oblodzenia.

Czytaj też

Treningi na symulatorze muszą zawierać takie elementy jak:

 • loty z użyciem NVG;
 • loty w terenie górzystym;
 • loty w terenie zurbanizowanym;
 • loty nad akwenem wodnym z lądowaniem na platformie / jednostce pływającej;
 • loty grupowe (dwie załogi wspólnie wykonujące lot grupowy);
 • loty wg. procedur IFR (1xNDB, 2xNDB, VOR, ILS, PAR, VOR/LOC);
 • loty z wykorzystaniem wciągarki pokładowej;- współpraca w załodze;
 • loty na zwalczanie celów naziemnych/nawodnych z wykorzystaniem pokładowego uzbrojenia strzeleckiego przez strzelców pokładowych pojedynczo oraz w ugrupowaniu;
 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych.

Łącznie przewidywany czas zajęć utrwalających wynosi 144 godzin a czas treningu na symulatorze wynosi 360 godzin.

Czytaj też

Reklama

Komentarze

  Reklama