Siły zbrojne

Kolejne podejście do zakupu części systemu awaryjnego hamowania

F-16 w 32. BLT
Fot. MON

3 Regionalna Baza Logistyczna ponowiła próbę pozyskania części zamiennych i lin wychwytujących do amerykańskich systemów hamowania awaryjnego BAK-12 SmartArrest. Poprzednia zakończyła się fiaskiem, gdyż nie złożono wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowania. W najbliższym czasie dowiemy się o wynikach minionego postępowania.

Urządzenia hamowania awaryjnego znajdują się na polskich lotniskach wojskowych, z których operują polskie lub natowskie myśliwce (np. z Malborka, Krzesin, Mirosławca, Świdwina czy Łasku). Najprościej rzecz ujmując system stacjonarny składa się z dwóch bębnowych absorberów energii (z ciernym hamulcem), z nawiniętą nań taśmą nylonową, która połączona jest z liną wychwytującą. Ona z kolei posiada rozłożone rolki gumowe utrzymujące linę nad powierzchnią ziemi, tak by samolot wyposażony w hak mógł ją złapać. Warto dodać, że siła hamowania dostosowywana jest poprzez system komputerowego sterowania urządzenia SMARTARREST.

Dawniej, gdy w służbie znajdowała się znaczna liczba radzieckich myśliwców, na krańcach pasów startowych znajdowały się prostsze systemy wychwytywania rozpędzonych samolotów ATU-2M, czyli „migołapki". Działał on na myśliwce niewyposażone w hak poprzez zastosowanie systemu sieciowego, dzięki któemu możliwe było hamowanie awaryjne samolotu.

Czytaj też

Krakowscy logistycy poszukiwali dostawcy technicznych środków materiałowych (tśm) oraz fabrycznie nowych lin stalowych wychwytujących wraz z krążkami podpierającymi dla urządzeń awaryjnego hamowania samolotów typu BAK-12TM SMARTARREST®, BAK-12TM P-IV PORTARREST® oraz BAK-12TM/BAK-14MTM SMARTARREST®. Pilny zakup wynikał z potrzeby zabezpieczenia procesu szkolenia lotniczego oraz zapewnienia należytego bezpieczeństwa szkolących się załóg lotniczych zarówno Sił Powietrznych RP jak i sił lotniczych państw sojuszniczych, a także możliwości kontynuowania dyżurów bojowych NATINAMDS i Baltic Air Policing.

Wnioski o dopuszczenie do postępowań podmioty spełniające wymagania mogły składać do 25 stycznia (wtorek), do godziny 8:00. Kryterium udzielenia zamówienia była najniższa cena. Rozpoczęcie dostaw planowane jest od dnia podpisania umowy, zaś zakończenie w ciągu dziewięciu miesięcy (przy czym nieprzekraczalnym terminem jest 30 listopada).

Czytaj też

Jest to już drugie podejście do wyłonienia dostawcy powyższych części do systemu BAK-12. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce na przełomie listopada i grudnia - prócz technicznych środków materiałowych i lin stalowych 3. Regionalna Baza Logistyczna miała zamiar pozyskać także taśmy łączące stanowiące jeden z istotnych elementów systemu, jednakże jeszcze nie ma informacji na temat dalszego przebiegu minionego postępowania. Te wnioski z kolei można było składać do 30 listopada 2021. Na początku bieżącego miesiąca krakowscy logistycy postępowanie unieważnili z powodu braku złożonych wymaganych dokumentów.

Komentarze