Reklama

Siły zbrojne

GROTowisko-22

Autor. M.Multarzyński/Defence24

W dniach 3 – 4 czerwca w siedzibie Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu miała miejsce druga ekspercka konferencja modułowego systemu broni strzeleckiej 5.56 mm MSBS Grot - „GROTowisko-22”. Jednym z najważniejszych jej celów była integracja środowiska eksperckiego, użytkowników karabinków Grot oraz rozwijanie zaufania pomiędzy producentem a użytkownikami. Stąd udział w konferencji wzięli zarówno żołnierze WOT i jednostek operacyjnych wojsk lądowych, przedstawiciele Fabryki Broni „Łucznik” – Radom jak i naukowcy zaangażowani w opracowanie Grota oraz cywilni eksperci specjalizujący się w tematyce broni strzeleckiej.

Reklama

W tym roku, drugiego dnia w ramach konferencji odbyły się również zawody strzeleckie, w których rywalizowali zarówno użytkownicy wojskowi jak i cywilni.

Reklama

"GROTowisko-22" otworzył Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesław Kukuła, który w swoim wystąpieniu zarówno zwrócił uwagę na cele konferencji:

 • integracja środowiska ekperckiego;
 • rozwijanie zaufania pomiędzy producentem a użytkownikiem;
 • rozwijanie świadomości dotyczącej eksploatacji karabinka Grot w Wojsku Polskim;
 • zbudowanie warunków do sprawnej komunikacji użytkowników karabinka w Wojsku Polskim;
 • omówienie kierunków rozwoju karabinka.

Czytaj też

Naszymi celami są: integracja środowiska eksperckiego, rozwijanie komunikacji pomiędzy użytkownikami, inżynierami i konstruktorami oraz znoszenie barier uniemożliwiających swobodną wymianę doświadczeń z wdrożenia i eksploatacji karabinka GROT. Efektem naszych działań ma być bardziej efektywne wdrożenie karabinka w Siłach Zbrojnych oraz inspirowanie - również przez ekspertów cywilnych - jego rozwoju.
gen. broni Wiesław Kukuła, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

Dowódca WOT omówił również obceny etap realizacji dostaw kbk Grot do polskiej armii, w której broń ta znajduje się od 2016 roku, kiedy to dostarczono 160 szt. wersji reprezentacyjnej do Kompanii Reprezentacyjnej WP. Z kolei w 2017 roku rozpoczęły się dostawy bojowej wersji karabinka na podstawie podpisanie umowy na zakup 53 tys. egzemplarzy tej broni.

Reklama

Obecnie zgodnie z podanymi na konferencji danymi, Siły Zbrojne RP posiadają 51 089 kbk Grot (26 663 w wersji A1+ i 24 426 w wersji A2). Kolejne 15 200 szt. wersji A2 ma zostać dostarczone wojsku w ramach realizownej umowy z 2020 r. na 18 tys. karabinków.

Autor. M. Multarzyński/Defence24

Największym użytkownikiem Grotów są wojska obrony terytorialnej - 33 168 (w tym prawie 18 tys. w wersji A2), pozostałe rodzaje sił zbrojnych dysponują 11 407 egz., a szkolnictwo wojskowe - 3416.

Co ciekawe pojawiła się również informacja o jeszcze jednym użytkowniku - Siłach Zbrojnych Ukrainy, które rozpoczynają eksploatację ponad 10 tys. karabinków Grot, głównie w wersji A1+. Ukraińcy otrzymali zarówno Groty przekazane przez naszą armię, jak i dokonali zakupu bezpośrednio u producenta.

Oceniając dotychczasowe wykorzystanie modułowego systemu broni strzeleckiej 5.56 mm MSBS Grot, gen. Kukuła podkreślił bardzo dobrą współprace z producentem Fabryką Broni "Łucznik" - Radom, która wprowadzała modyfikacje w konstrukcji zgodnie z płynącymi od użytkownika uwagami. Dowódca WOT podkreślił również spadająca liczbę usterek broni mimo zwiększającej się liczby egzemplarzy znajdujących się w użyciu. Głównymi czynnikami tej sytuacji w ocenie DWOT są:

 • rosnnące doświadczenie użytkowników,
 • wdrożenie zmian w produkcji (karty zmian + kolejne wersje kbk),
 • wdrożenie wkładek i amunicj UTM wykorzstywanych do szolenia.

Czytaj też

Wątek wpływu znajomości obsługi broni i odpowiedniego wykonywania czynności obsługowych, jako czynnika mającego znaczacy wpływ na bezawaryjność karabinka przewijał się w wielu wystąpieniach i jak podkreślali to prelegenci dotyczy takze innych konstrukcji dostępnych na rynku. Szkolenie, ale też odpowiednie do tego środki jak wkładki i amunicja UTM będa miały co raz większe znaczenie, zważywszy na plany przejścia całych SZ RP na karabinki Grot do 2028 roku. To też musi się wiązać z większym nasyceniem wojska dodatkowym wyposażeniem, jak celowniki optyczne x4 oraz celowniki holograficzne, które w ocenie gen. Kukuły jest wciąż niedostateczne.

Grotowisko 2022
Autor. DWOT

Także wykorzystanie zestawów UTM jest według Dowódcy WOT jest "ledwie dostateczne", zwłaszcza poza WOT, który dysponuje 2 tys. tych zestawów. A choćby doświadczenia ukraińskie pokazują jak duze znaczenie ma szkolenie w warunkach miejskich (nie jednego poligonowego ośrodka zurbanizowanego), w których można prowadzić walkę "force on force" z wykorzystaniem właśnie amunicji treningowej, jak UTM.

Co ciekawe rośnie też liczba żołnierzy dla, których Grot jest pierwszą bronią na której się szkolą w wojsku. Tu warto przytoczyć doświadczenia jakimi w trakcie konferencji podzielił się Piotr Soyka, były żołnierz JW Komanodsów, instruktor strzelectwa i właścicel firmy szkoleniowej POL SOF Academy. Zwrócił on uwagę na łatwość, intuicyjność obsługi Grota, nawet w przypadku osób mających pierwszy raz kontakt z bronią, które po krótkim przeszkoleniu szybko opanowywują obsługę wszystkich namipulatorów. Przy okazji omawiania "manualu" kbk Grot wybrzmiał również postulat zmiany układu selektora ognia na 900, co ma zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania broni.

Autor. M.Multarzyński/Defence24

Wśród wniosków z eksploatacji prezentowanych podczas GROTowisko-22 pojawiły się też postulaty na przyszłość co do rozwoju kolejnych wersji Grota. Wynikają one bezpośrednio z potrzeb użytkowników i ich dotychczasowych doświadczeń z użycia karabinków i ich znaczenia w taktyce działania pododdziałów lekkiej piechoty. Chodzi zaróno o kolejne odmiany Grota, czyli subkarabinek, wersję o podwyższonej celności (PC), o którą zresztą pytali również szidzący wśród słuchaczy żołnierze WOT oraz Grot rkm. Być może produkcja niektórych z nich zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem produkcji wersji A3. Ma być też prowadzona ocena potrzeby wdrożenia Grota w kalibrze 6,8 mm.

Zmiany mają też dotyczyć konstrukcji samej broni, w tym wzmocenienia mechanicznych przyrządów celowniczych (co wynika bezpośrednio z niedostatecznej ilości celowników optycznych/holograficznych dedykowanych do montażu na broni), które muszą służyć jako podstwowe a nie zapasowe (jak w zamyśle konstruktorów). Przekonstruowany ma być również regulator gazowy, tak aby przystosować go do strzelań z zamontowanym na broni urządzeniem wylotowym w postaci tłumika dźwięku. Poprawione ma być także uszczelnienie prowadnicy napinacza zamka, aby jeszcze skuteczniej ograniczyć przedostawania się zabrudzeń do wnętrza broni. Wytyczane mają być też kierunki rozwoju broni do wersji A4, która ma się cechować m.in. niższą masą. A masa jest ważnym determinantem jeśli chodzi o funkcjonalność broni z punktu widzenia użytkownika, o czym mówił w swoim wystąpieniu Piotr Soyka.

Czytaj też

Autor. M.Multarzyński/Defence24.pl

Na GROTowisko-22 nie zabrakło również ocen karabinka Grot prezentowanych bezpośrednio przez jego użytkowników, zarówno w wersji cywilnej, jak i wojskowej. Tu warto wspomnieć bardzo ciekawe wystąpienie Szefa Sekcji Szkoleniowej 91. batalionu lekkiej piechoty z 9. Łódzkiej Brygady OT. Przedstawił on zarówno doświadczenia związane ze szkoleniem żołnierzy zarówno tych wcześniej użytkujących kbk Beryl, jak i tych zaczynających swoją przygodę z wojskiem od Grota, jak też przykłady różnych szkoleń poligonowych, w których wykorzystywany był Grot (często bradzo intensywnie i to w trudnych i niesprzyjających warunkach). Te doświadczenia pozwoliły na zebranie zarówno "plusów", jak i "minusów" tej konstrukcji, choć trzeba podkreślić, że te pierwsze w znacząco przeważają. Takie kwestie jak ergonomia, intuicyjna obsługa, modułowość i możliwość dowolnej konfiguracji broni zgodnie z potrzebami użytkownika są niezaprzeczalnymi zaletami Grota.

We wspomnianych zawodach organizowanych w ramach Grotowiska walczyło blisko 200 uczestników, Terytorialsi, stowarzyszenia strzeleckie oraz 10 zespołów z Wojska Polskiego. W zawodach wojskowych, żołnierze konkurowali ze sobą w aż pięciu obszarach: strzelania z karabinka, rozkładania i składanie karabinka, ładowanie magazynków, test wiedzy nt. karabinka, strzelania z karabinka – konkurencja drużynowa, wyłoniono również najlepsza kobietę zawodów. Żołnierze z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 6 Brygady Powietrzno-Desantowej oraz 18 Dywizji Zmechanizowanej potwierdzili wiedzę i umiejętności w zakresie użytkowania karabinka GROT wygrywając współzawodnictwo w konkurencjach: rozkładanie i składanie karabinka, ładowanie magazynka oraz w teście wiedzy na temat broni. Żołnierze WOT w czterech na pięć konkurencji znaleźli się na podium zawodów.  Żołnierze 5 Mazowieckiej BOT udowodnili swoje mistrzostwo w najważniejszej umiejętności żołnierskiego rzemiosła – strzelaniu. Zdobyli złoto w kategorii zespołowej oraz złoto i brąz indywidualnie. Zwycięstwo w indywidualnym strzelaniu z karabinka MSBS GROT zdobył ppor. Maciej Skolimowski również z 5 Mazowieckiej Brygady OT.

Grotowisko-22
Autor. DWOT

Najlepszym podsumowaniem GROTowisko-22 będą słowa gen. Kukuły, który powiedział na zakończenie, że "takie spotkania w gronie eksperckim nie tylko uzmysławiają nam potencjał karabinka, ale również jego bezprecedensowy wpływ na zdolności taktyczne piechoty, czego dowodem był poziom prezentowanych kompetencji drużyn podczas zawodów."

Reklama

Komentarze (5)

 1. Chyżwar

  Niemiecki onet rzekł, że groty są złe. A on "nie myli się nigdy". Howgh powiedziałem.

  1. Qba

   Patrząc na listę zmian w wersjach A1, A2 i A3 to potwierdzają się wszystkie wady opisywane przez Onet.

  2. PolskiPolak

   . Czego oczekujesz od wersji A0 co onet dostał. HK też miał problemy we wczesnych wesjach. Po to wersje A0 dostał WOT, żeby ujawnić jakie kolwiek wady .

 2. Sky

  Czy ktoś może podać racjonale powody dla których to formacja tylowa otrzymała najwięcej grotów? Argument w rodzaju : przetestują itp jest absurdalny.

  1. Extern.

   Jak widać z panelu plany są takie że Grot całkiem niedługo stanie się jedynym typem karabinka eksploatowanego w WP. No i trochę bez sensu było by zaczynać masowe szkolenie młodego wojska w WOT na Berylach, tylko po to, by za dwa trzy lata znowu od nowa musieć szkolić ich wszystkich na Grotach. Zadziałano co prawda trochę nie intuicyjnie, ale nawet z sensem.

  2. Pucin:)

   Przy produkcji/wyprodukowaniu ponad 51 tys sztuk i dojście do wersji A3 (nikt jej jeszcze nie widział) oraz obiecany upgrade A1 do wersji A3 do 2025 to wyraźnie wyrzucanie pieniędzy w tzw. błoto - wydaje mi się, że są to zbyt wysokie koszta tych eksperymentów. :0

 3. Pucin:)

  Do listy zmian należy dodać likwidację stałej dźwigni przeładowania z lewej strony na rzecz przekładanej z prawej na lewo i odwrotnie (krótki demontaż).

 4. Pucin:)

  @Chyżwar - dla Ciebie - cytat - "Poprawione ma być także uszczelnienie prowadnicy napinacza zamka, aby jeszcze skuteczniej ograniczyć przedostawania się zabrudzeń do wnętrza broni." i teraz to połącz z tzw. mechanizmem krótkiego skoku tłuka na którym oparty jest GROT. Efekt wiadomy - suwadło po zabrudzeniu/zapiaszczeniu "staje dęba", co niejednokrotnie potwierdzają użytkownicy. Brak tego efektu lub jest znikomy przy tzw. sztywnym połączeniu tłuka z suwadłem - długi skok tłoka - polecam UKM 2000P lub karabinek PWS MK116 mod 2-M. Jak planują rkm na Grocie to bez przejścia na długi skok tłoka to będzie znowu kit. A co do masy to pozostaje odchudzić suwadło (żebrowanie odpowiednie) lub wykonać je w wersji limitowanej z tytanu + zamek też tytan.

 5. Qba

  Co się stało z wersją kalibru 7.62x51? Dlaczego wersja wyborowa PC ma być na nabój pośredni 5,56? Kiedy ruszy produkcja wersji bullpup?

Reklama