Reklama

Siły zbrojne

Gen. Skrzypczak o nowych strategiach dla rynków zagranicznych

  • Fot. Lockheed Martin
    Fot. Lockheed Martin

Podsumowanie działalności w 2012 r. i pierwszym półroczu br. oraz konieczność wypracowania nowych strategii marketingowych na rynkach zagranicznych były głównymi tematami spotkania Podsekretarza Stanu gen. Waldemara Skrzypczaka z członkami rad nadzorczych spółek remontowo-produkcyjnych, nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Resort Obrony poinformował, że przedsiębiorstwa zaliczane do tej grupy w 2012 roku wypracowały 135 mln zł zysku przy obrotach rzędu 1,5 mld netto.

Wiodącym tematem spotkania, które odbyło się 6 sierpnia 2013 r. w Warszawie stała się, podkreślana przez wiceministra Skrzypczaka, konieczność wypracowania nowych rozwiązań w zakresie podniesienia skuteczności prowadzonych działań marketingowych przez spółki wojskowe na rynkach zagranicznych – informuje biuro prasowe MON w opublikowanym komunikacie. Więcej: Modernizacja armii zagrożona redukcją budżetu obronnego? Podsekretarza stanu gen. Waldemara Skrzypczak zwracał także uwagę na aspekt zacieśniania współpracy między krajowymi zakładami zbrojeniowymi, pracującymi na rzecz sektora obronnego, w szczególności zwartych konsorcjów zadaniowych. Skrzypczak przedstawiał priorytety, którymi powinny kierować się spółki zbrojeniowe nadzorowane przez MON. Należą do nich m.in. inwestycje w rozwój firmy, pozyskiwanie nowych technologii, kształcenie i rozwijanie umiejętności pracowników, poszukiwanie nowych rynków zbytu. Spółki sektora zbrojeniowego muszą każdorazowo wychodzić naprzeciw potrzebom Sił Zbrojnych RP – podkreślał gen. Skrzypczak. MON informuje, że podsumowaniu działalności spółek sektora zbrojeniowego towarzyszyło określenie planów działania poszczególnych zakładów. Każdy z prezesów zarządów spółek przedstawił ogólne informacje nt. profilu prowadzonej działalności, aktualnej sytuacji finansowej oraz najbliższej strategii. Według informacji przedstawionej przez płk. Dariusza Wyrostkiewicza z Departamentu Polityki Zbrojeniowej spółki nadzorowane przez MON, przy obrotach rzędu 1,5 mld PLN netto, osiągnęły w minionym roku (2012) zysk netto 135 mln PLN, przy średniej ważonej rentowności na poziomie 9%. W głównej mierze przyczyniła się do tego obniżka kosztów produkcyjnych. Więcej: Rosomaki będą naprawiane w Grudziądzu Poinformowano także o powołaniu nieetatowego zespołu ds. badania wysokości marż nakładanych przez firmy, przy realizacji zamówień na potrzeby wojska. Celem podejmowanych działań ma być wypracowanie jednoznacznych wytycznych w tym zakresie. (MG)  
Reklama

Komentarze

    Reklama