Reklama

Siły zbrojne

Gen. Ryczkowski objął ważne stanowisko w NATO

Fot. MON via Twitter
Fot. MON via Twitter

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył gen. dyw. Dariusza Ryczkowskiego na stanowisko zastępcy Dowódcy Połączonego Dowództwa Wsparcia (JSEC) w Ulm.

Generał Ryczkowski obejmie nowe stanowisko 1 czerwca. JSEC to sztab operacyjny z wielonarodowym personelem bezpośrednio podległym Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych Europy (SACEUR). Jego zadaniem jest zapewnienie płynnego, szybkiego i bezpiecznego przemieszczania sił NATO przez europejskie państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego do rzeczywistego obszaru walki w czasie kryzysu i wojny. Wyznaczona strefa tylna obejmuje terytorium, przestrzeń powietrzną i wody terytorialne, przez które wojska mają przejść, aby dotrzeć do obszaru ich działań. JSEC podlega prawie czterystu żołnierzy ze wszystkich krajów Sojuszu. Dowódcą JSEC jest obecnie Niemiec, gen. porucznik Jürgen Knappe.

Reklama
Reklama

Generał brygady Dariusz Ryczkowski urodził się w roku 1971. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej z tytułem magister inżynier budownictwa lądowego, oraz studiów podyplomowych w 2000 roku na kierunku modernizacja i odbudowa lotnisk w Wojskowej Akademii Technicznej.

Absolwent Akademii Sztuki Wojennej 2017 r. w zakresie podyplomowych studiów polityki obronnej.

W trakcie rozwoju zawodowego uzyskał wiedzę w trakcie kursów doskonalących w obszarze: resortowych dokumentów normalizacyjnych w 2008 r., doskonalenia językowego w zakresie języka angielskiego na poziomie trzecim w 2010 r. oraz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w roku 2007.

Służbę wojskową rozpoczął od 16. batalionu budowy lotnisk w Jarocinie  w którym zajmował stanowiska techniczne w obszarze realizacji zadań szkoleniowych i szkoleniowo-produkcyjnych przy modernizacji infrastruktury lotniskowej Sił Zbrojnych RP. W latach 2001-2010 realizował zadania związane z infrastrukturą wojskową w jednostkach Sił Powietrznych obejmujących min. planowanie i kompleksowe wdrażanie systemów samolotów F-16, C-130 i AJT na lotniskach Poznań-Krzesiny, Łask, Powidz i Dęblin.

W latach 2010-2012 służył w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych gdzie kierował między innymi Oddziałem Infrastruktury, który koordynuje zamierzenia dotyczące stanu technicznego infrastruktury Sił Zbrojnych RP. W tym okresie główny wysiłek infrastruktury Sił Zbrojnych RP skupiony był na infrastrukturze dedykowanej szkoleniu wojsk.

Zdobyte w ten sposób doświadczenie przełożyło się na wyznaczenie na stanowisko Dyrektora Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej, którą to funkcję pełnił od listopada 2012 roku do 2019 roku. 1 lipca 2019 roku wyznaczony na stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, które to stanowisko pełnił do kwietnia br.

Reklama

Komentarze

    Reklama