Reklama

Siły zbrojne

Dialog techniczny na modernizację symulatora Sokoła

Fot. Grzegorz Gołębiowski/CC BY-SA 4.0
Fot. Grzegorz Gołębiowski/CC BY-SA 4.0

Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego ws. modernizacji symulatora lotu śmigłowca W-3WA Klaudia będącego na wyposażeniu 7 Dywizjonu Lotniczego z Nowego Glinnika wchodzącego w skład 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.

Dialog techniczny ma zostać przeprowadzony z jednym podmiotem, a konkretnie firmą ETC-PZL Aerospace Industries sp. z o.o.., która jest jedynym właścicielem praw autorskich tego systemu. Jego celem ma być uzyskanie doradztwa i informacji, które mogą zostać wykorzystane przy przygotowaniu specyfikacji technicznej do przyszłego postępowania na modernizację symulatora lotu śmigłowca W-3WA Sokół.

Dialog ma obejmować ocenę możliwości spełnienia przez zmodernizowany system wstępnie określonych wymagań, sprecyzowanie uwarunkowań dotyczących systemu zabezpieczenia logistycznego i innych, oszacowanie kosztów oraz określenie potrzeb czasowych.

Planowany termin dialogu technicznego zakłada jego przeprowadzenie do 31 sierpnia br., a w przypadku nieosiągnięcia w nim zamierzonych celów może on zostać dodatkowo przedłużony. Planowana modernizacja ma w założeniu pozwolić na zwiększenie obecnego poziomu funkcjonalności symulatora. Dodatkowo ma także umożliwić doskonalenie umiejętności pilotów w zakresie procedur lotniczych i postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych oraz poprawić bezpieczeństwo lotów realizowanych na śmigłowcach tego typu.

Reklama

Komentarze

    Reklama