Siły zbrojne

Chiny: większe uprawnienia Centralnej Komisji Wojskowej

Fot. mil.ru
Fot. mil.ru

Chiny nowelizują swoje prawo w zakresie obronności i konsolidują władztwo Xi Jinpinga w zakresie szeroko pojmowanej przestrzeni bezpieczeństwa oraz wojskowości. Podkreślając, że Pekin jest w stanie szybciej i bardziej kompleksowo mobilizować zasoby do ochrony własnych interesów narodowych, również tych związanych z kwestiami międzynarodowymi.

Nowe uprawnienia w zakresie mobilizacji zasobów cywilnych i wojskowych trafiły do rąk Centralnej Komisji Wojskowej w Chinach. Komisja, czele której stoi Xi Jinping, ma tym samym mieć zdolność pozyskiwania niezbędnych zasobów do obrony interesów narodowych, zarówno jeśli chodzi o kwestie krajowe, ale również poza granicami państwa. Osłabiona została również rola Rady Państwa w zakresie formułowania głównych kierunków polityki obronnej Chin, oczywiście na korzyść wspomnianej Komisji. Ta pierwsza ma zacząć pełnić bardziej wykonawczą rolę, jeśli chodzi o sformułowane przez Komisję cele oraz zbudowaną strategię.

 Kluczowym wątkiem w obecnych analizach przeobrażeń prawnych w Chinach ma być dalsza konsolidacja władzy wokół Xi Jinpinga i jego najbliższego otoczenia. Z perspektywy chińskiej jest to niezmiernie istotne, mając na uwadze rosnące w ostatnim czasie w sposób dynamiczny napięcie w relacjach z Waszyngtonem.

Zmiany w prawie nastąpiły wraz z wejściem w życie nowych przepisów zawartych w nowelizacji Prawa w zakresie obrony narodowej. „South China Morning Post” zauważa również, że po raz pierwszy chińskie ustawodawstwo wskazało, że powodem mobilizacji i rozmieszczenia wojsk mogą być zakłócenia (ochrona) w sferze interesów rozwojowych kraju. Nowe przepisy są również interpretowane jako dające większą przestrzeń do zastosowania sił zbrojnych wobec Tajwanu, który Pekin uznaje za swoja cyt. „zbuntowaną prowincję”.

Reklama
Link: https://sklep.defence24.pl/produkt/chiny-zrozumiec-imperium/
Reklama

Ustawodawstwo odnoszące się do obronności kładzie również szczególny nacisk na potrzebę zbudowania ogólnokrajowego mechanizmu koordynacji mobilizacji przedsiębiorstw państwowych i prywatnych do udziału w badaniach nad nowymi technologiami obronnymi. Pekin uważa, że kluczowe są badania i rozwój zarówno uzbrojenia konwencjonalnego, ale także takich sfer jak cyberbezpieczeństwo, technologie kosmiczne i elektromagnetyczne.

Wspomniane poprawki zostały przyjęte przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych 26 grudnia, po dwóch latach prac legislacyjnych. Zauważa się, że w kluczowym dla obronności kraju akcie prawnym trzy artykuły zostały usunięte, ponad 50 zostało poprawionych, a w sześciu dokonano uzupełnienia. Na konferencji prasowej, która odbyła się na początku grudnia 2020 r. rzecznik biura legislacyjnego Komisji powiedział, że wprowadzone właśnie zmiany nadały Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej wyraźny kierunek w sferze niezbędnej modernizacji i wskazania celów rozwojowych na kolejne lata.

(JR)

Komentarze