Reklama

Siły zbrojne

Chińskie zdolności desantu morskiego na Tajwan [ANALIZA]

Okręt desantowy dok Type 071
Autor. kees torn CC BY-SA 2.0

Trochę w cieniu wojny na Ukrainie rysuje się niestety kolejny punkt, w którym mogą wybuchnąć działania zbrojne. Jest to Tajwan, nieuznawane przez Chiny państwo, traktowane przez nie jako ich własna prowincja.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Dysproporcja liczby ludności, potencjału gospodarek i wielkości sił zbrojnych jest wielka i korzystniej wypada dla Chin. Jednak warunki geograficzne sprzyjają Tajwanowi. W całości zajmuje on wyspę, na którą z Chin trzeba się przeprawić morzem lub powietrzem. Ewentualna inwazja chińskiej armii na Tajwan będzie dużą operacją. Przypuszczalnie będzie składał się ona z kolejnych faz czyli ataku rakietowego na wybrane cele, ataku lotniczego i walki o wywalczenie panowania w powietrzu, desantu chińskich wojsk powietrzno-desantowych oraz desantu piechoty morskiej. W zależności od powodzenia tych działań dopiero w kolejnej fazie byłby możliwy transport chińskich wojsk drogą morską do zdobytych tajwańskich portów.

Oczywiście Tajwan całe dziesięciolecia przygotowuje się na taką okoliczność i wielką wagę przykłada do rozwoju swojej armii i zdolności do obrony wyspy. W obecnej sytuacji polityczno-militarnej wielką zagadką pozostaje zachowanie się wojsk USA w przypadku chińskiej agresji. Czy siły zbrojne USA czynnie staną do obrony Tajwanu, czy tak jak w przypadku Ukrainy tylko będą pomagać obrońcom politycznie, sprzętowo i gospodarczo. Na pewno Chiny nie mogą liczyć na przyjazne powitanie Tajwańczyków. Na takie powitanie liczyli Rosjanie atakując Ukrainę, ale srogo się na tym zawiedli.

Reklama

O armii chińskiej jest wiele publikacji prasowych i internetowych, ale przeważnie zajmują się one ogólną ich charakterystyką, albo szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi wybranych typów sprzętu wojskowego. Całkowita chińska cenzura wojskowa nie pozwala na zdobycie dobrych informacji o potencjale militarnym Chin. Natomiast władze chińskie sterują „niezależnymi" obserwatorami, którzy co chwilę wypuszczają w świat zdjęcia i informacje na temat np. testów nowych rodzajów broni. Ale zdobycie informacji o wielkości ich późniejszej produkcji seryjnej lub zastosowaniu w konkretnych jednostkach jest już bardzo trudne.

Ewentualna inwazja na Tajwan będzie operacją połączoną. Pomimo wymienionych trudności w zdobyciu wiarygodnych informacji warto spróbować przyjrzeć się jednemu z jej elementów jakim są chińska piechota morska oraz chińskie okręty desantowe służące do jej transportu i desantowania.

Czytaj też

Przez pierwsze lata od powstania Chińskiej Republiki Ludowej nie rozwijano tam nowoczesnych sił zbrojnych. Jeszcze w okresie dwustronnej współpracy Chiny przejęły z ZSRR nieliczne okręty wojenne oraz dokumentację do budowy wybranych typów. Wśród nich nie było jednostek desantowych. Również po zerwaniu współpracy z ZSRR początkowo chińska MW nie otrzymywała nowych okrętów desantowych. Zmieniło się to dopiero w latach 70-tych XX wieku gdy rozpoczęto wielkoseryjną produkcję pierwszych okrętów typu 079 (Yulian). Zbudowano ich 32 sztuki, przy czym wszystkie zostały już wycofane. Również następny typ 072 (Yukan I) składający się z trzech okrętów został już całkowicie skreślony. Kolejne okręty desantowe różnych typów były budowane seryjnie lub w pojedynczym egzemplarzu. W ostatnich latach powstała seria imponujących dużych okrętów desantowych-doków typu 071 (Yuzhao), a obecnie trwa budowa serii pierwszych chińskich śmigłowcowców desantowych-doków typu 075 (Yushen). Wraz z rozwojem sił desantowych nie zapomniano o budowie również kutrów desantowych oraz imporcie i budowie poduszkowców desantowych. Są one przeznaczone do samodzielnego działania lub są przenoszone przez okręty desantowe-doki.

Obecnie MW Chin ma w swoim składzie (około):

 • 2 śmigłowcowce desantowe-doku typu 075 (Yushen) oraz 1 w budowie i kolejne 5 w planach;
 • 8 dużych okrętów desantowych-doków typu 071 (Yuzhao) oraz 2 w budowie;
 • 3 okręty desantowe typu 071II (Yukan II), 1 już wycofany, pozostałe 3 planowane do wycofania;
 • 11 okrętów desantowych typu 072III (Yuting I);
 • 9 okrętów desantowych typu 072A (Yuting II);
 • 6 okrętów desantowych typu 072B (Yuting II);
 • 1 okręt desantowy typu 073III (Yudng) planowany do wycofania;
 • 10 okrętów desantowych typu 073A (Yunshu);
 • 12 małych okrętów desantowych typu 074 (Yuhai);
 • 11 małych okrętów desantowych typu 074A (Yubei);
 • 6 poduszkowców desantowych projektu 12322 (Żubr) w tym dwa kupiono na Ukrainie, a kolejne zbudowano w Chinach;
 • 12 poduszkowców desantowych typu 724 (Payi);
 • 21 poduszkowców desantowych typu 726/726A (Yiyi).

Oprócz wyżej wymienionych w służbie pozostają jeszcze ostatnie stare małe kutry desantowe typu 271 (około 25 sztuk) i typu 067 (około 40 sztuk).

Łączne zdolności przewozowe chińskiej marynarki są już duże. Przykładowo każdy z okrętów-doków typu 071 może przyjąć cztery śmigłowce transportowe Z-8, cztery poduszkowce desantowe typu 726, około 35-45 pojazdów w zależności od konfiguracji ładunku i do 900 żołnierzy desantu. Na śmigłowcowcu typu 075 zmieści się około 30 śmigłowców, na pokładzie lotniczym jest siedem stanowisk startowych oraz dwa podnośniki do komunikacji z ładownią. Oprócz śmigłowców typ 075 może zabrać do doku w kadłubie dwa poduszkowce desantowe, a do ładowni zestaw pojazdów piechoty morskiej.

Okręty desantowe typów 072A i 072III zabierają do 10 czołgów i około 250 żołnierzy, a trochę mniejsze typu 073A pomieszczą sześć czołgów lub dziewięć transporterów. Małe okręty desantowe typów 074 i 074 mają zdolność do jednorazowego przewozu 2-3 czołgów lub 4-6 transporterów. Stare kutry desantowe mogą zabrać jeden pojazd lub pluton żołnierzy piechoty morskiej.

Czytaj też

W czasie operacji desantowej na plaży lądują nie tylko czołgi i transportery, ale szereg pojazdów specjalistycznych. Mają one zróżnicowane gabaryty i masę, dlatego trudno dokładnie oszacować ile sprzętu wojskowego Chiny są w stanie jednorazowo przewieźć swoimi okrętami (bez zmobilizowanych jednostek cywilnych). Z różnych szacunków można założyć, iż może ich być w granicach 800-900 sztuk. Oczywiście przy założeniu, że wszystkie okręty są sprawne i nie ulegną zniszczeniu w czasie przejścia w rejony desantowania.

Chińska Marynarka Wojenna dysponuje własną piechotą morską z dowództwem w Chaozhou w prowincji Guangdong. Do 2017 roku jej siły liczyły tylko dwie brygady. Od tego roku rozpoczął się intensywny rozwój organizacyjny. Do Marynarki Wojennej przeniesiono liczne jednostki wcześniej podległe Wojskom Lądowym. Na ich bazie utworzono łącznie sześć brygad (po dwie w każdej z trzech chińskich flot). W Guangzhou w prowincji Guangdong znajduje się centrum szkolenia. Całość sił liczy około 35000 żołnierzy.

Flota Południowa ma:

 • 1.Brygadę Piechoty Morskiej w Zhanjiang w prowincji Guangdong;
 • 2.Brygadę Piechoty Morskiej w Zhanjiang  w prowincji Guangdong;

Flota Wschodnia ma:

 • 3.Brygadę Piechoty Morskiej w Jieyang w prowincji Guangdong;
 • 4.Brygadę Piechoty Morskiej w Quanzhou w prowincji Fujian.

Flota Północna ma:

 • 5.Brygadę Piechoty Morskiej w Qingdao w prowincji Shandong;
 • 6.Brygadę Piechoty Morskiej w Linyi w prowincji Shandong.

Dodatkowo funkcjonuje jednostka specjalna marynarki nazywana Sea Dragons, która stacjonuje w Sanya w prowincji Hainan (czasami określana jako 7.Brygada). Chiński korpus piechoty morskiej formuje własną brygadę lotnictwa (o nieznanym numerze), która mieści się w Zhucheng w prowincji Shandong i otrzymuje na wyposażenie śmigłowce Z-8C.

Dostępne informacje wskazują, iż brygada piechoty morskiej składa się z trzech batalionów desantowych, batalionu szturmowego, dywizjonu artylerii, dywizjonu przeciwlotniczego oraz mniejszych pododdziałów specjalistycznych i wsparcia. Część sprzętu wojskowego piechoty morskiej jest typowa dla armii chińskiej, a część jest specjalizowana do zadań desantowych.

Autor. Ministerstwo Obrony Chin

Brygady piechoty morskiej używają nielicznych lekkich czołgów typu 15 inaczej nazwanych ZTQ-15 oraz około 80 lekkich czołgów ZTD-05. Oba typy pojazdów wyposażone są w armaty kalibru 105 mm. W armatę takiego kalibru wyposażonych jest około 50 kołowych wozów wsparcia ZTL-11. Pododdziały desantowe wykorzystują 150 kołowych transporterów ZBL-08 i 240 gąsienicowych wozów bojowych ZBD-05 z 30 mm armatami. Cięższe wsparcie artyleryjskie zapewnia około 20 gąsienicowych haubic 122 mm PLZ-07 i około 20 starszych samobieżnych haubic 122 mm PLZ-89. Pozostałe uzbrojenie artyleryjskie składa się z wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych HJ-73 i HJ-8, granatników przeciwpancernych 120 mm typu 98, wieloprowadnicowych wyrzutni pocisków rakietowych 107 mm PH-63 oraz 82 mm lekkich przenośnych moździerzy. Do obrony przeciwlotniczej żołnierze mają ręczne wyrzutnie HN-5 (CH-SA-3), FN-6 (CH-SA-10) i QW-2 (CH-SA-8).

Jeśli powyższe dane okażą się wiarygodne widać z nich, ich chińska piechota morska jest dopiero na początku drogi rozwojowej. Jako, że zdolności przewozowe chińskiej marynarki już od dłuższego czasu są stosunkowo duże należy zakładać, iż wcześniej zakładano udział już w pierwszej fazie desantu jednostek wojsk lądowych. Dodatkowo ostatnio Chińczycy ujawnili pierwsze filmy z przewożenia jednostek zmechanizowanych cywilnymi wynajętymi promami. Zapewne na czas wojny promy te jak i inne statki cywilne zostaną zmobilizowane i wezmą udział w desancie morskim.

Ostatnie wydarzenia związane z sytuacją na Tajwanie są okazją do zaprezentowania chińskiej determinacji w zdobyciu tej wyspy. Na dostępnym filmie widać jak po plaży w prowincji Fujian, bezpośrednio między plażowiczami, porusza się kolumna lekkich czołgów piechoty morskiej z armatami 105 mm ZTD-05.

Inne kolumny wojskowe poruszały się po miejskich drogach na wybrzeżu w sąsiedztwie Tajwanu.

Chińska Agencja Informacyjna Xinhua we wtorek opublikowała komunikat, iż od godziny 12.00 (czasu pekińskiego) 4 sierpnia do 12.00 (czasu pekińskiego) 7 sierpnia Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza przeprowadzi ważne ćwiczenia wojskowe i działania szkoleniowe, w tym ogniowe w sześciu obszarach morskich okalających Tajwan. Ze względów bezpieczeństwa wejście statków morskich i powietrznych do nich zostało zabronione. Oczywiście akweny te leżą na wodach międzynarodowych i słowo „zabronione" należy czytać jako „niebezpieczne i na własne ryzyko".

Zaznaczone obszary chińskich ćwiczeń morskich wokół Tajwanu w dniach od 4 do 7 sierpnia 2022 roku
Autor. Ministerstwo Obrony Chin

W związku z napiętą sytuacją wokół Tajwanu warto obserwować zarówna wydarzenia polityczne z nią związane jak i śledzić poczynania armii chińskiej. Ewentualny desant na Tajwan będzie wielką operacja również logistyczną, która raczej nie umknie międzynarodowym obserwatorom. Tak miało miejsce w przypadku rosyjskiej koncentracji wojsk przed atakiem na Ukrainę. Niestety w chińskich warunkach powszechnej cenzury jest to o wiele trudniejsze. Szczególnie ze względu na to, iż Chińczycy w poprzednich latach doskonale nauczyli się sterować i manipulować informacjami, zdjęciami i filmami pojawiającymi się w internecie. Ale należy próbować i będziemy starać się to robić.

Reklama

Komentarze (10)

 1. Piotr N.

  Ilu ludzi i sprzętu mogę na raz przewieź te okręty? Tajwan jest dobrze przygotowany, ma mocną obronę opl i przeciw okrętową, a po wylądowaniu mają jeszcze ponad 150 tys. żołnierzy do pokonania w miejskim, górskim oraz lesistym terenie... rezerwy, przeszkolone, Tajwanu to ponad 1,5 mln ludzi!!! ile chinczycy mogą zmobilizować ludzi do inwazji? a jest jeszcze USA i Japonia...proszę zobaczyć jak blisko Japonii byłyby chiny po zdobyciu Tajwanu!!! Japonia nie może na to pozwolić, a flotę ma potężną i nowoczesną!

 2. VIS

  @Valdore Na Defence24 a także w NTW było kilka artykułów o chińskiej flocie i opl, proponuję się zapoznać co i od kogo ukradli/nabyli. Co do moskwy to z 12 rakiet zestrzelili 10 i to bez pomocy innych okrętów, moim zdaniem onucowa opl jest groźna i należy się z nią liczyć.

  1. Valdore

   @VIS skoncz kłamać o jakichs 12 rakietach. W Moskwę poleciały dwie i tyle widzieli ten archaik na powierzchni.

 3. guru

  Mnie się widzi, że z tym co mają już teraz spokojnie mogą wysadzić jednorazowo co najmniej dywizję zmechanizowana plus jednostki wsparcia. Po kilkunastu godzinach mogą dowieźć następną, a po opanowaniu portu, mogą przerzucić kilka dywizji w ciągu 24 godzin Niestety nie można tego zrobić skrycie, a bez panowania w powietrzu te okręty nie dotrą do brzegu. Dlatego Chińczycy usilnie starają się odepchnąć marynarkę USA co najmniej na linię tzw. łańcucha wysp zewnętrznych, aby lotnictwo amerykańskie nie mogło skutecznie pomóc Taiwanowi. Pewnym jest, że w wypadku wojny, żaden amerykański lotniskowiec nie podejdzie bliżej niż 400-500 mil do chińskiego brzegu. To zaś oznacza,że USA musiałoby zaangażować w obronę Tajwanu nie mniej niż 4-5 lotniskowcowych grup uderzeniowych (z okrętami podwodnymi). To właściwie górna granica możliwości US Navy

  1. Valdore

   @guru, oczywiście wg ciebie te kilkaset pocisków pokr jakie posiada Tajwan to bedziwe spało i nawet ich nie wystrzela?? Ta twoja dywizja będzie miała wielkie szczęscie jak w ogóle choć batalion z niej dopłynie do brzegu a drugi rzut będdziesz chyba przeporawiał dzonkami z Hongkongu.

 4. Mireq

  Rakiety przeciw okrętowe i obrona przeciwlotnicza - to podstawa w przypadku Tajwanu. Następnie lotnictwo i okręty podwodne ...

 5. Był czas_3 dekady

  Żółtki nie potępiały ataku onuc na Ukrainę, bo sami zamierzali zrobić tak samo wobec Tajwanu. Po Tajwanie kto lub co pozostanie do wchłonięcia przez Chiny?

 6. azerty

  Ogólna charakterystyka: typ 075 Wyporność maksymalna: 40642 ton metrycznych (40000 ton angielskich) 1tona ang = 1016,05kg Wyporność okrętu pustego: 29465 ton metrycznych (29000 ton angielskich) Długość: 250,0 m, Szerokość: 36,0 m, Zanurzenie: 8,5 m Pokład lotniczy: ? × ? m. Windy ?x?, ?x? m Napęd: CODAD* – 4 silniki wysokoprężne o mocy 21760 KM każdy, 2 śruby. Prędkość: 24 węzły. Zasięg: 10000 mil morskich przy prędkości 12 węzłów. Załoga: 1100 Uzbrojenie: 2 x XXIV – wyrzutnia rakiet plot HHQ-10 2 × 11-lufowy zestaw kal. 30 mm typu H/PJ14 1600 żołnierzy 3 poduszkowce desantowe typu 726 lub 4 duże barki desantowe lub 10 małych 110 pojazdów 30 śmigłowców

 7. Ajot

  Jeżeli Chińczycy nie podbiją Tajwanu w ciągu najbliższych kilku lat, to raczej nie zrobią tego nigdy, choć najlepszy na to czas i tak już minął. Popatrzcie na piramidę demograficzną Państwa Środka.

  1. Wuc Naczelny

   Sam jesteś piramida demograficzna. Co za różnica czy mają 10 milionów czy 5 milionów w wieku poborowym.

  2. Valdore

   @Osama czy masz 10 mln czy 100mln poborowych w Chinach to nie gra roli, liczy się ilu ich masz na tajwańskim brzegu

 8. inwestor66

  a jaką obroną dysponuje Tajwan ?

  1. Laky

   Całkiem dużą , szczególnie po dostawach rakiet pokr. 2023-24👏💪😄

  2. Valdore

   @inwestor, maja dosyć rakiek pokr by niewiele z tych desantowców w ogóle dotarło do Tajwanu.

  3. VIS

   @Valdore nie każda rakieta trafi czy to z powodu straty namiaru czy dlatego że strąci je opl z okrętów eskorty. A i tak najpierw zajmą archipelag Peskadory i stamtąd będą kontynuować desant.

 9. Fantasta

  Do jesieni i tak nie mogą ryzykować, że im flotę zatopi jakiś tajfun, bo to wszystko może się tak zadziać :)

  1. Jaszczur

   Akurat to jak już do do zimy 😂. A co do tajfunów to z jednej strony mogą oni na nie czekać ... Bo one będą przeszkadzać flocie USA

  2. GB

   Kamikadze.... boski wiatr

 10. piter4440

  Gdyby mieli kilka fajnych bombek wycelowanych w Pekin i ping ponga problemu by nie było no ale co zrobić. Pomyśleć że w takich miejscach odbywają się imprezy typu Igrzyska na których ceremoniach otwarcie promują ideologie marksistowskie i komunizm.

Reklama