Siły zbrojne

Awanse generalskie na 11 listopada

Fot. Kreatyw Media/Defence24.pl
Fot. Kreatyw Media/Defence24.pl

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało w mediach społecznościowych o mianowaniu 5 oficerów na stopnie generalskie.

Z komunikatu zamieszczonego na twitterowym profilu Biura Bezpieczeństwa Narodowego czytamy, że Prezydent RP Andrzej Duda mianował 5 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. BBN dodał, że akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta 11 listopada bieżącego roku, czyli w dzień Narodowego Święta Niepodległości.

Ponadto jeden z generałów dywizji Wojska Polskiego został awansowany na wyższy stopień generała broni. Był nim gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwszy z awansowanych pułkowników, płk Roman Łytkowski jest dowódcą 12. BZmech od końca marca bieżącego roku. Wcześniej był szefem sekretariatu w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych i zastępcą szefa zarządu operacyjnego w DGRSZ. Pełnił stanowiska funkcyjne w Dowództwie Wojsk Lądowych. Odbywał studia na U. S. Army Command and General Staff College w Forcie Leavenworth i w Akademii Sztuki Wojennej. Trzykrotnie wyjeżdżał na misje zagraniczne: dwa razy do Iraku i raz do Afganistanu.

Reklama
Reklama

Pułkownik Grzegorz Ślusarz od 1 grudnia 2020 roku jest dowódcą 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Uprzednio był zastępcą dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Transportowego i dowódcą 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Przez wiele lat był pilotem F-16 i T-38 biorąc udział w licznych szkoleniach.

Pułkownik Wojciech Ziółkowski od końca marca jest szefem sztabu 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, a zarazem zastępcą dowódcy tej dywizji. Wcześniej służył w 17. Brygadzie Zmechanizowanej jako zastępca dowódcy brygady. Pełnił również stanowiska funkcyjne w Inspektoracie Uzbrojenia i Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych. Był na misji w Iraku. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych i studia podyplomowe w Akademii Sztuki Wojennej.

Pułkownik Tomasz Dominikowski od września jest Dowódcą Garnizonu Warszawa, pełniąc wcześniej funkcje jego zastępcy i czasowo pełniącego jego obowiązki. Uprzednio był odpowiedzialny w DGW za szkolenie. Przed przejściem do Garnizonu był szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej.

Generał dywizji Wiesław Kukuła od września 2016 roku jest dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. Od początku kariery wojskowej związany z jednostkami specjalnymi. Poprzednio dowodził Jednostką Wojskową Komandosów i pełnił wysokie funkcje w Dowództwie Wojsk Specjalnych. Ukończył m.in. Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności i Wojskową Akademię Techniczną.

Komentarze