Reklama

Siły zbrojne

2,5 mln zł na aktualizacje i oprogramowanie geoprzestrzenne

Fot. 9 bdow
Fot. 9 bdow

19 maja za sprawą ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przekazano informacje na temat zakupu oprogramowania wspierającego siły zbrojne w zakresie przetwarzania danych geoprzestrzennych. Sprawdzamy, jakiego rodzaju oprogramowanie zostanie pozyskane dla sił zbrojnych, kto będzie jego użytkownikiem oraz kto złożył jedyną ofertę w postępowaniu przetargowym.

Cyfrowa informacja geoprzestrzenna coraz częściej jest wykorzystywana przez Siły Zbrojne RP. Dane geoprzestrzenne jak informuje nas Dowództwo Generalne RSZ wykorzystywane są w nowowpozyskiwanych systemach uzbrojenia wojskowego. 

Obecnie niemal każdy pozyskiwany nowy sprzęt wojskowy (SpW) wykorzystuje cyfrową informację geoprzestrzenną, czy to w systemach planowania misji, systemach wsparcia dowodzenia, nawigacji oraz uzbrojenia i rażenia. Zakupione oprogramowanie będzie służyło do różnych celów: min. do budowy geobaz, opracowywania i aktualizacji danych geoprzestrzennych, tworzenia map tematycznych, przygotowania produktów specjalnych, gdzie mapa i dane obrazowe są podkładem dla sytuacji operacyjnej oraz wykonywania analiz przestrzennych. Dodatkowo niektóre narzędzia umożliwiają wystawianie sieciowych usług geoprzestrzennych np. Web Map Service, Web Feature Service.

Mjr Magdalena Busz, oficer prasowy Dowództwo Generalne RSZ

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rolę gestora w zakresie oprogramowania geoprzestrzennego pełni Szefostwo Rozpoznania Geoprzestrzennego, które wchodzi w skład Dowództwa, natomiast Wojskowe Centrum Geograficzne (WCG) zajmuje się dystrybucją tego oprogramowania do właściwych jednostek wojskowych – bezpośrednich jego użytkowników. Oprogramowanie jest udostępniane w oparciu o serwis www prowadzony właśnie przez WCG. Oprogramowanie udostępniane jednostkom wojskowym wymaga cyklicznych aktualizacji, które będą zapewnione w wyniku przetargu, który prowadziła 2. Regionalna Baza Logistyczna.

Jak zaznacza mjr Busz aktualizacja oprogramowania podyktowana jest specyfiką nowych zadań, koniecznością budowy nowych narzędzi i systemów wykorzystujących cyfrową informację geoprzesrzenną oraz ochroną systemów teleinformatycznych. 

Postępowanie przetargowe i jego wyniki

Warszawscy logistycy z 2. RBLog prowadzili postępowanie przetargowe obejmujące dostawę oprogramowania oraz pakietów aktualizacyjnych. Przedmiot zamówienia w tym przypadku podzielony została na 20 osobnych zadań związanych z oprogramowaniem do przetwarzania danych geoprzestrzennych. Opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) ogłoszenie wskazuje, że postępowanie przetargowe nie cieszyło się dużym zainteresowaniem lub potencjalni wykonawcy nie mogli sprostać wymogom postawionym przez wojsko.

Reklama
Reklama

Zakładano, że wykonawca zostanie wyłoniony w oparciu o kryterium ceny, które w tym przypadku nie miało jednak zastosowania, bowiem jedyną ofertę w tym postępowaniu złożyła otwocka firma Infomiks SP. z o.o. Podmiot ten zadeklarował, że zrealizuje zdania objęte przetargiem za łączną cenę w wysokości 2 580 318 złotych. Spółka z Otwocka będzie realizowała zatem dostawę i aktualizację oprogramowania dla Sił Zbrojnych RP związanego z przetwarzaniem danych geoprzestrzennych.

Wskazano tu na następujące rodzaje oprogramowania wykorzystywanego w Siłach Zbrojnych RP:

 • Defence Mapping Eng;
 • PLTS Defence Solution Eng;
 • PLTS Foundation ENG;
 • ArcGIS Network Analyst ENG for ArcGIS Desktop;
 • ArcGIS Spatial Analyst ENG for ArcGIS Desktop;
 • ArcGIS 3D Analyst ENG for ArcGIS Desktop;
 • ArcGIS ArcEditor ENG Desktop Standard;
 • ArcGIS ArcInfo ENG Desktop Advanced;
 • Tracking Analyst for ArcGIS Desktop;
 • Data Interoperability for ArcGIS Desktop;
 • ArcGIS Image Analyst;
 • Mapping & Charting Defense Mapping;
 • Socet GXP PRO;
 • Socet GXP Xtreme Analysis;
 • Socet Geoanalisis z rozszerzeniem Socet GXP Advanced SAR Module.
Reklama

Komentarze

  Reklama