Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Wzrost przychodów Grupy Leonardo

M-346FA Fot. Leonardo
M-346FA Fot. Leonardo

W 2019 roku Grupa Leonardo znacznie zwiększyła swój portfel zamówień i zdobywała kolejne kontrakty, w tym m.in. dla sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Polski i krajów arabskich.

Zgodnie z opublikowanymi wynikami finansowymi, w 2019 roku grupa Leonardo odnotowała wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego i większy wynik netto. Grupa zdobyła zamówienia o łącznej wartości 14,1 mld EUR. Największe odnotowano w segmencie elektroniki wojskowej i bezpieczeństwa (7,02 mld EUR) i niewiele mniejsze jeśli chodzi o produkcję śmigłowców (6,21 mld EUR), stosunkowo najmniejsze jeśli chodzi o produkcję samolotów (2,8 mld EUR). Wszystkie trzy filary Grupy dysponują obecnie portfelami zamówień o wartościach oscylujących około 12 mld EUR każdy – łącznie 36,12 mld EUR.

Przychód firmy w ubiegłym roku wyniósł 13,8 mld EUR, co jest wzrostem o 12,6 proc. w stosunku do roku 2018 a nadwyżka finansowa na działalności operacyjnej wyniosła 1,3 miliarda euro (+12% rok-do-roku). Na uwagę zasługuje duży wzrost zysku netto, który wyniósł 822 mln EUR, o 61 proc. więcej niż w roku 2018. 

Firma komentuje te wyniki jako wypełniające bądź nawet przekraczające zakładane plany.

Przez ostatnie 2 lata spełnialiśmy swoje obietnice albo nawet je przekraczaliśmy i mamy wszelkie powody ku temu, aby odnieść sukces w perspektywie długofalowej. Mamy jasny obraz swojej ścieżki strategicznej: polega ona na wzmacnianiu i przekształcaniu naszej działalności tak, aby generowała wzrost i przyspieszała w obszarze innowacji poprawiając konkurencyjność biznesową w długiej perspektywie czasowej. Jesteśmy w pełni zaangażowani w działania na rzecz realizacji naszego Planu Przemysłowego w celu tworzenia wartości dla wszystkich naszych interesariuszy

Alessandro Profumo, dyrektor generalny koncernu Leonardo

Szacunki na rok 2020 także są optymistyczne, choć trzeba podkreślić, że nie uwzględniają wpływu epidemii COVID-19. Przed jej wybuchem Leonardo zakładał pozyskanie nowych zamówień na poziomie około 14 mld EUR dzięki domknięciu ważnych zamówień krajowych i eksportowych we wszystkich segmentach działalności, przychody w wysokości 14 – 14,5 mln EUR, ze wzrostem w porównaniu z rokiem 2019 wynikającym z już teraz dużego portfela zamówień, wzrost rentowności, z zyskiem EBITA w wysokości 1325 - 1375 mln euro i długiem 2,8 mld EUR a zatem będącym na podobnym poziomie do po roku 2019.

Wpływ pandemii

Zarząd Grupy Leonardo uznał, że - pomimo podjętych środków zaradczych - sytuacja wyjątkowa związana z COVID-19 najprawdopodobniej będzie miała wpływ na codzienną działalność Grupy. Dotknięte mogą zostać takie obszary działalności jak: kampanie komercyjne, ciągłość łańcucha dostaw, dotrzymywanie czasów produkcji i przepływów produkcyjnych, przestrzeganie terminów i procesów odbioru produktów i innych działań na rzecz klientów.

W tym zakresie zarząd koncernu Leonardo doszedł do wniosku, że przy obecnym trendzie stanu epidemii, a której towarzyszy niepewność związana z dalszym rozwojem sytuacji pod względem wpływu na zdrowie publiczne, a tym samym także na sytuację przemysłową, gospodarczą i społeczną we Włoszech, niemożliwe jest obliczenie potencjalnych efektów tej sytuacji dla wyników Grupy w 2020 roku. 

Sprzedaż śmigłowców

W sektorze cywilnym Grupa, jak czytamy w komunikacie, była liderem w kategorii średnich śmigłowców cywilnych/podwójnego zastosowania oraz osiągnęła znaczący udział w segmentach śmigłowców lekkich pośrednich i średnich dzięki dopełnieniu tak zwanej „rodziny produktów” (AW169, AW139 oraz AW189). W sektorze wojskowym opracowanie wariantów dla użytku wojskowego w oparciu o konfiguracje cywilne (AW169M i AW139M) przyniosło zamówienia na rynkach krajowych oraz międzynarodowych w roku 2019. Warto tu zwrócić uwagę na wybór sił zbrojnych USA śmigłowca MH-139 (nazwanego Grey Wolf; pierwsza maszyna została dostarczona w roku 2019) jako następcy wycofywanej floty maszyn UH-1N Huey. W styczniu 2020 roku kolejny sukces stanowiło przyznanie przez US Navy kontraktu na pierwszą partię 32 śmigłowców TH-73 (AW119) dla misji szkoleniowych.

W roku 2019 kontynuowane były prace nad rozwojem produktów bezzałogowych w tym śmigłowca HERO (SD-150) przed zbliżającą się certyfikacją, natomiast prototyp SW-4 Solo przeprowadził swój lot dziewiczy w całkowicie bezzałogowej konfiguracji już w 2018 roku. Poprzez przejęcie spółki Kopter sfinalizowane w styczniu 2020 roku oraz przyszłą certyfikację jednosilnikowego śmigłowca SH09 koncern Leonardo wchodzi w nowy segment rynkowy, który może zdobyć znaczny udział w rynku tym samym poszerzając bazę klientów koncernu, szczególnie że będzie to produkt podwójnego zastosowania.

Pośród głównych kontraktów na śmigłowce zdobytych w 2019 Leonardo wymienia: zamówienie na 23 śmigłowce taktyczne NH90 dla Hiszpanii, kontrakt na cztery morskie śmigłowce wielozadaniowe AW101 dla Polski i kolejne zamówienia na AW139 dla Włoch: 17 dla sił powietrznych, 5 dla narodowej straży pożarnej oraz cztery dla straży pożarnej w hrabstwie Miami-Dade.

Przychody wzrosły w porównaniu z rokiem 2018 także z powodu wyższych wolumenów zakresie działalności związanej ze wsparciem klienta i szkoleniami, a programów wojskowych i rządowych zarówno dla klientów krajowych jak i zagranicznych, włączywszy w to programy takie jak maszyny NH90 dla Kataru, MH-139 dla sił powietrznych Stanów Zjednoczonych oraz NEES (New Exploration and Escort Helicopter – nowy śmigłowiec badawczo-eskortowy) dla armii włoskiej. Ta poprawa miała z nawiązką zrównoważyć mniejsze przychody od klientów w segmencie lotnictwa cywilnego, głównie jeśli chodzi o niższą sprzedaż AW109/119 oraz AW189.

Elektronika

W tej dziedzinie Leonardo tradycyjnie zarabiał w obszarze radarów i walki elektronicznej, a także bezzałogowców. Firma wskazuje tu na systemy Falco Evo i nowego Falco Xplorer należącego do klasy pojazdu powietrznego w kategorii lekkich statków powietrznych MALE (Medium-Altitude Long-Endurance – Średni Pułap, Wysoka Długotrwałość Lotu).

Jeśli chodzi o Pion Cyberbezpieczeństwa, to w tym obszarze koncern Leonardo jest producentem rozwiązań w zakresie mobilności i łączności dla obszaru bezpieczeństwa, a także umacnia swoją pozycję dzięki realizowanym inwestycjom oraz poszerzaniu portfela produktowego.

Nowe zamówienia odnotowały wzrost w porównaniu do 2019 roku dzięki dobrym wynikom w pionie Europejskiej Elektroniki dla Obronności i Bezpieczeństwa oraz w pionie Leonardo DRS, co potwierdza korzystne wyniki odnotowane w poprzednim roku i wynika z pozytywnego efektu kursu wymiany dolara do euro. Wśród głównych kontraktów pozyskanych w tym okresie Leonardo wymienia przyznanie pionowi Leonardo DRS kontraktu na kontrolę misji dla armii Stanów Zjednoczonych, na produkcję nowej generacji systemów informatycznych znanych pod nazwą Mounted Family of Computer Systems (MFoCS) oraz dodatkową dostawę dla Armii oraz Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych systemów TROPHY do aktywnej ochrony czołgów Abrams (Leonardo DRS jest integratorem, system jest dostarczany we współpracy z Rafael, który jest producentem systemu); w przypadku Pionu Elektroniki miała miejsce dostawa systemu walki morskiej, a w Wielkiej Brytanii zamówienia na Systemy Lotnicze dla opracowania awioniki radarów skanujących elektronicznie oraz systemów komunikacji. Jeśli chodzi o działalność w obszarze Automatyki warto odnotować zamówienie na modernizację systemów obsługi bagażu dla międzynarodowych portów lotniczych w Genewie i Atenach.

Przychody wzrosły w porównaniu do 2018 roku głównie dzięki zwiększeniu działalności Leonardo DRS oraz Systemów Powietrznych, a także pozytywnemu efektowi kursu wymiany dolara do euro.

Aeronautyka

W 2019 roku pozyskano nowe zamówienia na kwotę 2,8 miliarda euro, z czego 68% dotyczyło pionu samolotów. W ramach komponentów dla programów wojskowych, dostawy od Leonardo dotyczyły 4 maszyn C-27J oraz 41 skrzydeł dla programu F-35 (31 w 2018 roku) dla koncernu Lockheed Martin.

W segmencie samolotów wojskowych, Eurofighter poszerzył swój udział w rynkach eksportowych dzięki kontraktom z Kuwejtem i Katarem oraz nowym opracowaniom technologicznym (elektronicznie skanujące radary E-SCAN), które pomagają w poprawie ich zdolności operacyjnych oraz osiągów.

Wśród wojskowych zamówień lotniczych pozyskanych w roku 2019 znalazło się też:

- 13 dodatkowych samolotów M-345 dla armii włoskiej oraz odnośnego wsparcia logistycznego na pięć lat;

-  6 samolotów M346 w nowej wersji FT/FA nieujawnionemu klientowi zagranicznemu;

-  usługi inżynierii i wsparcia dla floty EFA (European Fighter Aircraft - Europejski Samolot Myśliwski), uzyskane od konsorcjum Eurofighter,

- zamówienia z Lockheed Martin w odniesieniu do programu F-35 oraz od innych klientów na wsparcie logistyczne dla samolotów C27J, ATR do patrolowania morskiego oraz szkolenia.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Navigator

    A wliczone są kary umowne za MASTERY?

    1. BUBA

      Jakie kry wszystko idzie z raczki do raczki ...

Reklama