Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Szafir z NCBR wesprze technologie dla obronności. Kolejna faza

Fot. 2. Mazowiecki Pułk Saperów
Fot. 2. Mazowiecki Pułk Saperów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 2/SZAFIR/2020 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. Szafir”.

Przypomnijmy, że program realizowany jest w ramach trzech konkursów zaplanowanych na lata 2019-2021. Szacuje się, że całkowita realizacja jego projektów będzie trwała około 10 lat. Wynika to z faktu, że ocena efektów poszczególnych projektów będzie przeprowadzona w czasie od dwóch do pięciu lat od zakończenia realizacji projektów programu.

Pierwsza faza konkursowa jest już za nami. Wnioski składano do 28 lutego, z których 51 spełniało wymagania formalne, w trzynastu obszarach. 

Założenia programu pk. Szafir, którego celem jest wypełnienie luk technicznych i technologicznych w obszarach obronności i bezpieczeństwa, zostały przygotowane przez NCBR we współpracy m. in. z resortem obrony narodowej.

W obecnie ogłoszonym konkursie nr 2/SZAFIR/2020 przewidziano dwa zakresy tematyczne:

  1. Zaawansowane narzędzie teleinformatyczne z elementem gier decyzyjnych i wirtualnej rzeczywistości (VR) do doskonalenia umiejętności funkcjonariuszy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG).
  2. Zabezpieczenie medyczne Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu zakażeniom SARS-CoV-2 oraz ocena wpływu COVID-19 na ich gotowość operacyjną.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 21 września 2020 r., od godz. 9.00 do 23 października 2020 r., do godz. 16.00.

Reklama

Komentarze

    Reklama