Przemysł Zbrojeniowy

Rosja konsoliduje śmigłowcowe fabryki. Fuzja Kamowa i Mila

Fot. mil.ru
Fot. mil.ru

Jak poinformował rosyjski państwowy holding Rostec w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej, zarząd tej spółki podjął decyzję o połączeniu biur konstrukcyjnych Kamowa i Mila w jeden, wspólny Narodowy Ośrodek Budowy Śmigłowców (NCW), które połączy doświadczenia i zdolności obu tych spółek.

Połączone biuro konstrukcyjne NCW ma zająć się projektowaniem, budową i modernizacją przyszłych i obecnych wiropłatów różnego rodzaju na potrzeby wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Co istotne, nowy twór projektów śmigłowcowych zachowa obie dotychczasowe marki Kamow i Mil, a nowe maszyny opracowane pod jego egidą, nadal będą nosiły oznaczenia Ka i Mil.

Proces integracji obu biur konstrukcyjnych ma zakończyć w połowie przyszłego roku, a przewidywana pełna gotowość operacyjna jest wyznaczona na 2022 roku, kiedy to ma zakończyć się całkowicie proces wspomnianej fuzji. Celem restrukturyzacji jest usunięcie dotychczasowych barier administracyjnych, ekonomicznych i prawnych, utrudniających dotychczas współpracę oraz zlikwidowanie konkurencji, jakie stanowiły dla siebie obie spółki, gdy rozwijały niezależnie od siebie zbliżone konstrukcje.

Zakres unifikacji ma objąć głównie kwestie związane z administracją i infrastrukturą naziemną obu zakładów, a w szczególności prowadzonych dotychczas badań i testów. W założeniu pomysłodawców tego projektu ma to pozwolić na zdecydowane obniżenie kosztów pracy, wzrost efektywności zarządzania i produkcji, wzrost jakości opracowywanych konstrukcji oraz ograniczenie czasu potrzebnego na rozpoczęcie ich produkcji seryjnej.

Zgodnie z naszymi obliczeniami podział zadań między dwa biura projektowe, a także fabryki śmigłowców zabiera łącznie około 15–20% rocznej wydajności obu biur projektowych, którą można wykorzystać do utworzenia rezerwy technicznej i opracowania nowego sprzętu.

- zastępca dyrektora generalnego "Wiertoliety Rossji" w sprawie polityki naukowej i technologicznej oraz rozwoju technologii śmigłowców Michaił Korotkiewicz

Komentarze