Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Przetarg na dostawę centrum szkolenia operatorów BSP

Fot. Baykar
Fot. Baykar

Lotnicza Akademia Wojskowa opublikowała ogłoszenie o zamówieniu, dotyczącym dostarczenia mobilnego centrum szkolenia personelu bezzałogowych statków powietrznych. Jak czytamy w komunikacie, postępowanie ofertowe potrwa do 10 lutego br.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane przez Lotniczą Akademię Wojskową za pośrednictwem Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Czytamy w nim, że przedmiotem potencjalnego zamówienia jest dostawa mobilnego centrum szkolenia personelu bezzałogowych statków powietrznych, które powinno zostać dostarczone do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, z uwagi na konieczność rozliczenia dotacji w 2023 r. jako zewnętrznego źródła finansowana zamówienia, oraz tego, że zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Postępowanie jest prowadzone w formie procedury otwartej. Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów ceny (60%) oraz wagi (40%). W komunikacie czytamy, że postępowanie ofertowe potrwa do 10 lutego br. do godz. 12:00, a zamówienie powinno być zrealizowane maksymalnie do 30 listopada 2023 r.

Reklama

Czytaj też

Wykonawca jest zobowiązany m.in. do wykazania, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie dostawę pojazdu specjalnego (pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczona do wykonywania specjalnej funkcji) obejmującego przebudowę lub zabudowę samochodu osobowego/ciężarowego w ramach jednej umowy o wartości co najmniej 700 000 PLN brutto.

Szczegółowe zasady i warunki, które wykonawca musi spełnić zostały zawarte w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub w dokumencie opisowym zamówienia. Zamawiający zastrzegł, że oferta złożona przez wykonawców musi zachować ważność do 10 maja br.

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama