Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Namioty dla Stanowisk Dowodzenia Wojsk Specjalnych. Ruszył przetarg

Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca (JW 4101) opublikowała ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym dostawy zestawu namiotów obozowych Wojsk Specjalnych dużych do budowy stanowiska dowodzenia wraz z wyposażeniem. Postępowanie ofertowe trwa do 7 kwietnia br.

Reklama

W ostatnich dniach Jednostka Wojskowa nr 4101 za pośrednictwem Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowała ogłoszenie dotyczące dostawy zestawu namiotów obozowych WS dużych do budowy stanowiska dowodzenia wraz z wyposażeniem. W dokładnym opisie zamówienia czytamy, że jednostka wymaga dostarczenia kompletu dużego zestawu namiotów obozowych Wojsk Specjalnych (WS) do budowy stanowiska dowodzenia (SD) wraz z wyposażeniem w liczbie dwóch kompletów w zamówieniu gwarantowanym i jednego kompletu w prawie opcji przeznaczonego do zabezpieczenia miejsc pracy dla obsady SD DKWS (Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych) i SD JWS (Jednostek Wojsk Specjalnych) w warunkach polowych.

Reklama

W komunikacie czytamy także, że postępowanie ofertowe prowadzone jest w ramach procedury ograniczonej. Termin realizacji zamówienia został wyznaczony na termin od 7 kwietnia do 20 grudnia br. Zamawiający zastrzega sobie skorzystania z prawa opcji, które polegać będzie na zwiększeniu zakresu dostaw przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia o jeden komplet, również w sytuacji wyczerpania kwoty maksymalnej umowy, przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia. Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy nie wnoszą wadium. Szczegółowe informacje odnośnie m.in. opis przedmiotu postępowania zawarty zostały w załączniku do specyfikacji warunków zamówienia.

Opisywane postępowanie ofertowe trwa do 7 kwietnia br. do godz. 9:00.

Reklama

Czytaj też

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama