Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

MSPO 2021: Certyfikacja Jakości kluczem do zyskania zaufania [RELACJA]

Fot. CCJ WAT
Fot. CCJ WAT

W tegorocznych targach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, po raz pierwszy, Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej wyróżniło Złotymi Certyfikatami Jakości organizacje dostarczające  wyroby i usługi na potrzeby sił zbrojnych RP.

Centrum Certyfikacji Jakości będące w strukturach Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT prowadzi działalność certyfikacyjną w obszarze systemów zarządzania i wyrobów. Od ponad 20 lat Centrum Certyfikacji Jakości certyfikowało ponad 1400 organizacji zarówno związanych z przemysłem zbrojeniowym jak i firmy cywilne. Wiedzę, umiejętności i kompetencje CCJ w zakresie prowadzonych procesów certyfikacyjnych potwierdzają przyznane akredytacje przez Polskie Centrum Akredytacji  (AC 057, PL-V-002, AC 203).

Certyfikacja jest dobrowolna, możliwa w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości, branży, czy formy  prawnej. W dziedzinie bezpieczeństwa i obronności największym zainteresowaniem cieszy są certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z Publikacjami Sojuszniczymi Zapewnienia Jakości - AQAP (Allied Quality Assurance Publication) i Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK). Ponadto CCJ WAT certyfikuje systemy zarządzania: jakością (PN-EN ISO 9001), środowiskiem (PN-EN ISO 14001), bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-ISO 45001), bezpieczeństwem żywności (PN-EN ISO 22000), bezpieczeństwem informacji (PN-EN ISO/IEC 27001), ciągłością działania (ISO 22301) i zarządzania energią (ISO 50001). Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą na stronie www.ccj.wat.edu.pl.

W ramach obchodów jubileuszu 70-lecia istnienia WAT dr inż. Joanna Jasińska Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości WAT nakreśliła rolę i znaczenie działalności certyfikacyjnej w przemyśle zbrojeniowym. Temat ten był rozwinięty w trakcie seminarium zorganizowanym przez CCJ WAT na targach MSPO. W sposób przekrojowy zaprezentowano  wybrane  elementy systemów zarządzania ISO 9001, AQAP 2110, AS 9100 oraz WSK w kontekście utrzymania skuteczności zarządzania w realizacji kontraktów i obrotu uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego.

image
Fot. CCJ WAT

W odpowiedzi na pytanie dlaczego warto się certyfikować? Odpowiedź jest prosta, funkcjonujący system zarządzania w firmie zapewnia:

  • doskonalenie systemu zarządzania bezpośrednio wpływającego na wzrost zadowolenia klienta,
  • zwiększenie stabilności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania tym samym obniżenie kosztów działalności organizacji,
  • efektywne zarządzania ryzykiem prowadzące do poprawy efektów działalności,
  • wzrost świadomości pracowników – budowy kultury organizacyjnej i ładu,
  • utrzymanie zgodności z wymaganiami prawnymi i kontraktowymi,
  • potwierdzenie wiarygodności firmy i zbudowania zaufania na rynku,
  • zwiększenia przewagi biznesowej i rozpoznawalności na rynku krajowym i światowym.

Niezmiernie ważnym wydarzeniem na targach MSPO było wręczenie Złotych Certyfikatów Jakości dla wyróżniających się organizacji, które wyróżnia wysoko oceniany, skuteczny system zarządzania zapewniający wymaganą jakość dostarczanych siłom zbrojnym wyrobów i usług.

image
Fot. CCJ WAT
image
Fot. CCJ WAT

W związku z uroczystością wręczenia wyróżnień zapytaliśmy Panią Dyrektor czym są Złote Certyfikaty Jakości, czym zajmuje się CCJ WAT oraz także jakie znaczenie na proces certyfikacji mają rozdane wyróżnienia:

Złote Certyfikaty Jakości były wręczane po raz pierwszy przez Centrum Certyfikacji Jakości na targach MSPO w tym roku. Wyboru organizacji do przyznania nagrody dokonaliśmy biorąc pod uwagę kryteria takie jak skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania oceniana przez auditorów, opinie interesariuszy w zakresie jakości dostarczanego wyrobu oraz na podstawie informacji publicznie dostępnych.

dr inż. Joanna Jasińska
image
Fot. CCJ WAT

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy są specyficzną grupą wyrobów wymagającą spełnienia wyśrubowanych wymagań. Od potwierdzenia jakości, niezawodności, trwałości i funkcjonalności w eksploatacji zależy powodzenie różnych przedsięwzięć wojskowych, ale przede wszystkim – zdrowie i bezpieczeństwo żołnierzy. Centrum Certyfikacji Jakości jako niezależna i obiektywna strona trzecia ocenia skuteczność i dojrzałość systemu zarządzania oraz poziom zaufania, że certyfikowana organizacja jest w stanie dostarczyć wyroby na oczekiwanym przez zamawiającego poziomie jakościowym spełniając wymagania kontraktowe.

dr inż. Joanna Jasińska
image
Fot. CCJ WAT

Złote certyfikaty nie tylko potwierdzają spełnienie wymagań normatywnych, ale też wyróżniają w sposób szczególny rolę i znaczenie nagrodzonych organizacji w kształtowaniu jakości i budowaniu potencjału naszego przemysłu zbrojeniowego i obronnego.

dr inż. Joanna Jasińska

W obecnych czasach nie sposób było zapomnieć o wszechobecnej pandemii. Zapytaliśmy Panią Dyrektor o funkcjonowaniu w czasach pandemii i o jej wpływie na proces certyfikacji:

Okres pandemii był testem sprawdzającym zdolność systemu zarządzania organizacji do utrzymania integralności działalności biznesowej w sytuacji niekorzystnych zmian, w szczególności umiejętności zarządzania ryzykiem Można powiedzieć przewrotnie, że COVID-19 uruchomił nadzwyczajną kreatywność w modyfikacji czy poszukiwaniu nowych rozwiązań zarówno organizacyjnych jak i technicznych niezbędnych do prowadzenia organizacji. Budujący jest fakt, że mimo wielu przeciwności i ograniczeń firmy działają, rozwijają się a system zarządzania jest skutecznym narzędziem wspierającym.

dr inż. Joanna Jasińska
Fot. CCJ WAT
Fot. CCJ WAT

Ten trudny czas jaki obecnie przeżywamy w kraju i na świecie uzmysłowił wielu firmom, jak kluczowa jest kwestia zachowania bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania szczególnie przy pracy zdalnej i w zmienionych warunkach pracy. Dlatego odnotowaliśmy wzrastające zainteresowanie certyfikacją i szkoleniami w zakresie norm ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji) i ISO 22301 (ciągłość działania).

dr inż. Joanna Jasińska

Poprosiliśmy jednego z przedstawicieli firm, które otrzymały certyfikat o krótki komentarz. Odpowiadał dr inż. Mieczysław Magierski – pełnomocnik zarządu ds. zintegrowanych systemów zarządzania i kontroli wewnętrznej w CENZIN sp. z o.o. Firma ta była certyfikowana zgodnie ze standardami PN-EN 9001:2015, AQAP 2110:2016 oraz WSK. Dodał ponadto, że CENZIN przez cały czas znajduje się pod nadzorem CCJ WAT. Zdaniem dr. Magierskiego certyfikaty CCJ WAT potwierdziły, że jego firma spełnia najwyższe wymagania, narzucone zarówno przez Siły Zbrojne RP jak i Sojusz Północnoatlantycki.

Bez tych certyfikatów funkcjonowanie naszej firmy jest niemożliwe, włączając realizację dostaw, uzbrojenia, dla wojska nie tylko w Polsce, ale również i w krajach NATO. Posiadanie certyfikatów wpływa na zaufanie dla naszych użytkowników. Dają one rękojmię, że jesteśmy wiarygodnym partnerem, towar, który dostarczamy, jest sprawdzony, a nawet jeżeli przy nim są jakieś drobne usterki, to niezwłocznie są usuwane i ten certyfikat potwierdza naszą wiarygodność w tym zakresie.

dr inż. Mieczysław Magierski
image
Fot. CCJ WAT

Szkolenia są bardzo profesjonalne, prowadzone przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną oraz Centrum Certyfikacji Jakości, z praktycznie każdego zakresu od tzw. miękkich szkoleń poprzez szkolenia specjalistyczne, dotyczącego odbioru specjalistycznego przez wojsko, form audytu, nadzoru, czyli praktycznie pełne spektrum zagadnień dla osób, które zajmują się projektowaniem, produkcją, sprzedażą, usługami pośrednictwa, usługami technicznymi czy importem uzbrojenia oraz wszelkimi towarami w tym zakresie.

dr inż. Mieczysław Magierski

Pomimo historycznej uroczystości wręczenia Złotych Certyfikatów Jakości, CCJ WAT nie poprzestaje na wyłącznie na tym działaniu. Pani Dyrektor Joanna Jasińska powiedziała portalowi Defence24.pl o dalszych planach związanych z rozwojem Centrum Certyfikacji Jakości:

Mamy szerokie plany rozwoju działalności zarówno w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jak i w certyfikacji wyrobów. Do najważniejszych zadań wyznaczonych do realizacji należy: certyfikacja systemów zarządzania w zakresie systemu antykorupcyjnego zgodnie z PN-ISO 37001, zarządzania informacją o prywatności zgodnie z normą ISO 27701, zarządzania usługami informatycznymi w odniesieniu do wymagań ISO/IEC 20000, bezpieczeństwem łańcucha dostaw według ISO 28000, ochrony danych osobowych (Rozporządzenie UE 2016/679/RODO), ochrony danych osobowych w chmurze (ISO/IEC 27018), bezpieczeństwa usług w chmurze obliczeniowej (ISO 27017).

dr inż. Joanna Jasińska
image
Fot. CCJ WAT

W certyfikacji wyrobów obok podstawowego obszaru działalności jakim jest certyfikacja wyrobów pirotechnicznych rozszerzamy działalność o kolejne wyroby związane z bezzałogowymi statkami powietrznymi, zakładową kontrolą produkcji konstrukcji spawanych, systemy zabezpieczeń technicznych, wydawanie opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie oraz identyfikacji elektronicznej i usług zaufania dla transakcji elektronicznych w oparciu o wymagania rozporządzenia eIDAS. W odpowiedzi na oczekiwania rynku oraz w celu dostosowania się do wymagań Klienta proponujemy szkolenia stacjonarne, szkolenia on-line i e-learningowe w bogatym zakresie tematycznym związanym z systemami zarządzania, jakością, zarządzania ryzykiem, konfiguracją czy niezawodnością. Dużą popularnością cieszą się szkolenia z obszaru wymagań AQAP, WSK i uzyskania kompetencji auditora wiodącego i wewnętrznego w systemach zarządzania.

dr inż. Joanna Jasińska
image
Fot. CCJ WAT
image
Fot. CCJ WAT
image
Fot. CCJ WAT
image
Fot. CCJ WAT
image
Fot. CCJ WAT

Relacja powstała we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną i Centrum Certyfikacji Jakości WAT.

image
Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej
Reklama

Komentarze

    Reklama