Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

MSPO 2019: system antydronowy Jastrząb PRO od Hertz Systems

Zestaw mobilny – radar obrotowy zintegrowany z rozpoznaniem wizyjnym. Fot. Hertz Systems.
Zestaw mobilny – radar obrotowy zintegrowany z rozpoznaniem wizyjnym. Fot. Hertz Systems.

System detekcji i neutralizacji dronów Jastrząb PRO - propozycję wielosensorowego zwalczania dronów dla wojska i służb mundurowych zaprezentowała na tegorocznym XXVII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego spółka Hertz Systems.

Rozwój bezzałogowych systemów powietrznych powoduje, że są one łatwo dostępne zarówno dla sił zbrojnych, służb specjalnych, ale niestety także przestępców oraz ugrupowań terrorystycznych. Istnieje więc coraz większe zagrożenie nieuprawnionego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych. To niebezpieczeństwo występuje nie tylko w czasie wojny, ale też w czasie pokoju. Przykładem są niedawne zdarzenia na lotnisku Heathrow w Londynie czy ostatnie ataki na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej.

Biorąc pod uwagę, że zagrożenie ze strony bezzałogowców jest zróżnicowane, a same drony mają niewielkie rozmiary i są trudne do wykrycia, ważną rolę odgrywa wielosensorowość systemów ich wykrywania i zwalczania. Chodzi o to, by systemy przeciwdziałania bezzałogowcom wykorzystywały różne środki wykrywania i śledzenia celów oraz łączyły ze sobą uzyskane informacje, tworząc pełny obraz sytuacji i zagrożeń. Tylko w ten sposób można zapewnić niezawodne wykrywanie dronów, co jest koniecznym warunkiem przed podjęciem ich zwalczania.

System antydronowy Jastrząb PRO został zaprojektowany i jest produkowany przez polską firmę Hertz Systems. Jego głównym zadaniem jest detekcja, czyli wykrycie bezzałogowego statku powietrznego jeszcze przed przekroczeniem granicy chronionego terenu, następnie jego śledzenie w czasie rzeczywistym, wreszcie kontrolowane sprowadzenie na ziemię lub neutralizacja w powietrzu. W momencie wykrycia zagrożenia system uruchamia automatyczny alarm, a następnie skutecznie neutralizuje intruza. Może także zlokalizować miejsce, w którym znajduje się operator systemu. Proces detekcji i neutralizacji, po odpowiednim zaprogramowaniu, może być w pełni zautomatyzowany.

Twórcy systemu zwracają uwagę na otwartą architekturę, co pozwala na integrację różnych sensorów i technologii,  co daje  jego użytkownikowi pełną elastyczność w selekcji odpowiednich rozwiązań dopasowanych do potrzeb i uwarunkowań terytorialnych chronionego obiektu lub wydarzenia. 

Jastrząb PRO łączy w sobie zaawansowaną technologię radarową i kompleksowe systemy identyfikacji obiektów powietrznych. Może występować w wersji stacjonarnej, mobilnej i personalnej.

ZIelonogórski Jastrząb PRO składa się z sensorów detekcji oraz centrum monitorowania, do którego trafiają dane (wizualizując je na mapie). Integralną częścią są również kamery – w pełni zintegrowane z radarem i centrum monitorowania, co pozwala na pełną wizualizację wykrytych obiektów oraz podążaniem za ich torem lotu. Końcowym ogniwem systemu są neutralizatory, które skutecznie unieruchamiają bądź sprowadzają na ziemię niepożądany obiekt.

Neutralizatory Hertz Systems

image
Neutralizator ręczny systemu Jastrząb. Fot. Hertz Systems.
image
Bezzałogowy mały śmigłowiec z siatką do fizycznego obezwładniania dronów. Fot. Hertz Systems.

Jednak głównym komponentem systemu jest stacja dowodzenia.. Dedykowane oprogramowanie realizuje fuzję danych z obserwacji multisensorycznych oraz generuje dane niezbędne dla podsystemu neutralizacji. Dodatkowo system  umożliwia m.in.: automatyczne wyzwalanie alarmu dźwiękowego przy detekcji intruza, lokalizację operatora wykrytego bezzałogowca, odróżnienie dronów od innych obiektów latających, podgląd sytuacji taktycznej na mapach offline lub online, pracę w każdych warunkach atmosferycznych, wykrycie wielu bezzałogowców jednocześnie, śledzenie w czasie rzeczywistym, wizualizację toru lotu drona na mapie, wyznaczanie stref chronionych, wykrycie wirnikowców i płatowców czy zarządzenie poszczególnymi sensorami oraz całym systemem.

image
Centrum operacyjne systemu Jastrząb PRO. Fot. Hertz Systems.

Ważnym osiągnięciem, jak podkreśla producent, jest również wdrożenie mikrofonowego systemu detekcji BSP, tj. sensora akustycznego służącego do wykrycia drona w terenie zurbanizowanym. Dzięki specjalnym algorytmom dokonywana jest analiza dźwięków otoczenia i następuje rozróżnienie dźwięku latającego drona.

image
Radionamiernik dookólny zintegrowany z detekcją akustyczną. Fot. Hertz Systems.

Jastrząb PRO to innowacyjna technologia, która znalazła się w światowej czołówce antydronowych technologii (wg raportu magazynu Amazing). Polski producent jest kluczowym uczestnikiem globalnego rynku zwalczania zagrożeń generowanych przez bezzałogowe statki powietrzne. W ciągu ostatnich miesięcy eksperci Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. przeprowadzili kilkadziesiąt pokazów dynamicznych (w kraju i za granicą) dla służb państwowych, bezpośrednio zaangażowanych w utrzymanie bezpieczeństwa kraju. Według pozyskanych opinii, Jastrząb PRO jest jednym z najskuteczniejszych systemów antydronowych dostępnych na rynku.

Reklama

Komentarze (1)

  1. sceptyk

    Przetestować go na granicy z Obwodem Kaliningradzkim, przez którą podobno masowo przemycane są papierosy właśnie przy użyciu dronów.

Reklama