Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Jelcz poszukuje nowego członka zarządu

Jelcz staje się jednym z największych sukcesorów programów modernizacyjnych ostatnich lat, będąc głównym dostawcą wielu rodzajów samochodów ciężarowych
Jelcz staje się jednym z największych sukcesorów programów modernizacyjnych ostatnich lat, będąc głównym dostawcą wielu rodzajów samochodów ciężarowych
Autor. fot. Justyna Orzechowska

Spółka Jelcz opublikowała ogłoszenie informujące o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 23 lutego 2023 r., godz. 11:00.

Reklama

W komunikacie spółki Jelcz, należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) czytamy, że o rozpoczęto postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu ds. ekonomiczno-finansowych firmy. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 15:00 w terminie do dnia 23 lutego 2023 r., godz. 11:00. Czytamy także, że otwarcie zgłoszeń nastąpi najwcześniej w dniu 27 lutego 2023.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Kandydaci na stanowisko członka zarządu do spraw ekonomiczno-finansowych spółki muszą spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie kierunkowe wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym posiadać doświadczenie wynikające ze specyfiki stanowiska, o które się ubiega;
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydaci zobowiązani są do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów);
 • korzystać z pełni praw publicznych.

Czytaj też

Dodatkowo kandydat powinien:

 • posiadać doświadczenie w pracy w branży związanej z działalnością Spółki;
 • posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „poufne" lub wyższe. Kandydaci nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych JELCZ Spółka z o.o. będą zobowiązani do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję;
 • posiadać znajomość branży zbrojeniowej oraz zagadnień w zakresie finansów przedsiębiorstwa, budżetowania, oceny projektów inwestycyjnych, audytu, kontroli przedsiębiorstwa;
 • posiadać znajomość zasad rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej, a także powinien wykazywać się znajomością przepisów regulujących funkcjonowanie spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Czytaj też

Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się. Więcej szczegółów dotyczących kryteriów wyboru kandydata na opisywane stanowisko zostało zawartych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, który jest dostępny na stronie spółki.

_Źródło: Jelcz S.A. _ $$

Czytaj też

Reklama

Komentarze (2)

 1. kowalsky

  To nieistotne czego "nie produkujesz". Istotne czyją "wierność" możesz kupić.

 2. Norman

  Problem firm państwowych poza prezesem jest 3 zastępców, rady rad itd... A firma produkuje,, kilkadziesiąt-kilkaset pojazdów w roku. W razie niepowodzeń zarządzania trwa spychologia odpowiedzialności szukanie winnego rok.

Reklama