Prezydent wyznaczył szefa Sztabu Generalnego. Nominacja dla gen. Surawskiego

31 stycznia 2017, 14:08
Fot. mjr Robert Siemaszko(CO MON)
Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP
Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP
Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP
Defence24
Defence24

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o mianowaniu na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego WP generała broni Leszka Surawskiego, który wcześniej sprawował stanowisko I zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podjął decyzję o mianowaniu generała broni Leszka Surawskiego na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - poinformowało BBN. 

Jednocześnie prezydent odwołał dotychczasowego szefa SGWP generała Mieczysława Gocuła, który już jakiś czas temu postanowił odejść z wojska. Rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował wcześniej, że do czasu wyznaczenia nowego Szefa Sztabu Generalnego jego obowiązki miał objąć I zastępca, generał Michał Sikora, ale obecnie wiadomo już, że na stanowisko szefa SGWP wyznaczony został gen. Surawski. Podczas ceremonii nowy szef Sztabu Generalnego odebrał z rąk Prezydenta RP akt mianowania.

W polskim wojsku dzieje się cały czas wiele zmian, trwa proces modernizacji, jesteśmy w tej chwili w trakcie układania nowej struktury kierowania i dowodzenia, struktury, w której chciałbym, żeby szef Sztabu Generalnego zajął pozycję silniejszą, niż było to do tej pory

Prezydent RP Andrzej Duda

Podczas ceremonii Andrzej Duda odniósł się do prac nad reformą dowodzenia, która ma między innymi wzmocnić rolę Sztabu Generalnego. Podziękował jednocześnie za wzorową i sumienną służbę generałowi Gocułowi, zwracając uwagę na znaczenie szczytów NATO w Walii i w Warszawie. 

Decyzje podjęte przez szczyt NATO, to, że wojska amerykańskie, z którymi wczoraj spotkałem się w Żaganiu, są już w Polsce, że bezpieczeństwo naszego regionu, całej Europy Środkowej, jest w tej chwili wzmacniane, to w istotnej mierze zasługa pana generała

Prezydent RP Andrzej Duda

Andrzej Duda dodał, że przed nowym szefem SG WP wiele odpowiedzialnych zadań, m.in. reprezentowanie Wojska Polskiego w strukturach międzynarodowych. Podkreślał też doświadczenie Surawskiego w dowodzeniu i pracy w SG WP i innych dowództwach. Do planowanej reformy systemu dowodzenia, wzmacniającej rolę Sztabu odniósł się też szef MON Antoni Macierewicz. - "Wojsko jest jedno i rozkaz jest jeden, i decyzja jest jedna, i ich wykonanie też musi zawierać w sobie tę całą siłę, moc, jaka z tej jedności wynika" - stwierdził minister.

Witając dzisiaj pana gen. Surawskiego jako szefa Sztabu Generalnego, witam go jako tego człowieka, który będzie miał ten przywilej, ale też i wielkie wyzwanie, by uczynić na powrót Sztab Generalnym tym, czym zawsze był w polskiej armii, czym być powinien, jeżeli armia ma spełniać swoją rolę – kuźnią myśli i kuźnią czynu; decyzji, które później będą realizowane przez całe wojsko

Szef MON, Antoni Macierewicz

Minister powiedział także, że gen. Gocuł służył w trudnych czasach, zarówno dla armii, jej struktury i Sztabu Generalnego WP, jak i dla ojczyzny. "Mimo tych trudności wewnętrznych potrafił pan wysoko trzymać sztandar Sztabu Generalnego. I nie chodzi o sprawy zewnętrzne - te też, ale chodzi przede wszystkim o rolę myśli, o rolę koncepcji i rolę gotowości służenia narodowi i służenia państwu polskiemu" – powiedział szef MON do gen. Gocuła.

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

Minister dodał, że dotychczasowy szef SG WP w tych trudnych warunkach spełnił wszystkie zadania tak, jak trzeba. "Za to dziękujemy, ale to przede wszystkim armia i państwo polskie będą dobrze pana pamiętały" – powiedział minister do gen. Gocuła. Zaznaczył, że wierzy, iż generał nie rozstaje się ostatecznie z armią, bo jest on jej potrzebny.

Obecnie w MON prowadzone są prace nad ustawą wprowadzającą reformę systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi. Szef MON Antoni Macierewicz poinformował 18 stycznia, że zakończyły się już ustalenia wewnątrzresortowe. Zaznaczył jednocześnie, że restrukturyzacja przywróci "jedność zarządzania polską armią, skupioną wokół szefa Sztabu Generalnego". 

Gen. Gocuł powiedział na uroczystości w Pałacu Prezydenckim, że służba na stanowisku szefa SG WP – pod kierownictwem, które doceniało i inspirowało, była dla niego honorem i zaszczytem. 

Miałem przyjemność kierować zespołami ludzkimi, które planowały wzmacnianie naszego potencjału obronnego państwa, rozwój zdolności operacyjnych, w tym szeroko rozumianej modernizacji technicznej. Wreszcie miałem przyjemność kierowania zespołem ludzkim, którzy przygotowywał plan użycia sił zbrojnych w wypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Zmiany środowiska bezpieczeństwa w ostatnich latach, zarówno te w Europie, jak i na świecie, ale i w najbliższym otoczeniu Polski sprawiły, że szczególną uwagę poświęcaliśmy współpracy międzynarodowej

generał Mieczysław Gocuł

"Melduję, panie prezydencie, że nasz głos w komitetach wojskowych NATO i UE był słyszalny, był respektowany" – powiedział generał Gocuł. Podziękował prezydentowi, przełożonym, podwładnym, rodzinom wojskowym, cywilnym pracownikom wojska, byłym żołnierzom, weteranom i kombatantom, a szczególnie swojej żonie Hannie. "Przez cały okres, tam, gdzie była potrzeba, wspierała mnie, stanowiła inspirację i pozwalała mi w pełni oddać się służbie wojskowej. Dziękuje za to i choć 26 lat rozłąki nie da się nadrobić w ciągu jednego, dwóch, pięciu lat - czasy stracone minęły - z przyjemnością dołożę wszelkich starań, aby na tej nowej drodze życia zrealizować to, czego nie udało mi się zrealizować, służąc naszej ojczyźnie" - powiedział wyraźnie wzruszony generał. 

Podczas uroczystości w SG WP gen. Gocuł podkreślił, że odchodzi z wojska jako człowiek spełniony, w czym utwierdziły go słowa uznania ze strony prezydenta i szefa MON. Podziękował też akredytowanym w Polsce attaches wojskowym i szefom obrony ich państw za przyjaźń i wsparcie.

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

Na pewno zrobimy wszystko, żebyście wy, panowie, mieli czysto i klarownie przekazane dane do podjęcia jak najlepszych decyzji, aby Wojsko Polskie, Rzeczpospolita stawała się coraz lepsza

Szef Sztabu Generalnego gen. broni Leszek Surawski

Z kolei generał Surawski zaznaczył, że jest świadomy wyzwań, które przed nim stoją. Podkreślił też, że jego powrót do Sztabu Generalnego – w którym wcześniej służył jako szef zarządu – oznacza w praktyce tylko zmianę stanowiska i zakresu odpowiedzialności. "Życzę państwu, abyśmy godnie w dalszym ciągu pokazywali, że Sztab Generalny to jest ten organ ministra obrony narodowej, który jest mózgiem sił zbrojnych" – powiedział Surawski.

Czytaj więcej: MON: 125-130 tys. żołnierzy w polskiej armii w 2017 roku. Reforma dowodzenia przywróci "jedność zarządzania"

57-letni gen. broni Leszek Surawski w ostatnim roku kilka razy awansował - z dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu w marcu 2016 r. przeszedł na stanowisko inspektora Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, na początku listopada objął, utworzone właśnie wtedy, stanowisko I zastępcy dowódcy generalnego. Od połowy grudnia 2016 r. kieruje Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w zastępstwie urlopowanego gen. broni Mirosława Różańskiego, który podobnie jak gen. Gocuł zdecydował o odejściu z czynnej służby. W przeszłości gen. Surawski był także szefem jednego z zarządów w Sztabie Generalnym WP, dowódcą 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach i zastępcą szefa sztabu dywizji w Iraku. 

54-letni gen. Gocuł kierował SGWP od maja 2013 r. W maju 2016 r. rozpoczął drugą kadencję na tym stanowisku. Miała ona trwać trzy lata. Wtorek jest ostatnim dniem służby wojskowej generała.

W ubiegły piątek na stronie internetowej SG WP opublikowano pismo gen. Gocuła do żołnierzy, pracowników wojska, weteranów, kombatantów oraz rodzin wojskowych. Jest ono opatrzone datą 31 stycznia 2017 r. Gen. Gocuł napisał w nim m.in., że dobiega końca jego służba na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a jednocześnie 31 stycznia 2017 roku zakończy zawodową służbę wojskową i pożegna się z mundurem.

W swoim podziękowaniu gen. Gocuł zauważył, iż w czasie jego 30-letniej służby w Siłach Zbrojnych RP nastąpiły przeobrażenia. Zmieniły się warunki służby (uzawodowienie armii), tym samym dokonano profesjonalizacji wojska oraz jego modernizacji technicznej.

Generał podkreślił również, że "Wojsko Polskie tworzą ludzie. W mojej służbie zawsze kierowałem się przekonaniem, że to oni są najważniejsi". W związku z tym apeluje o kierowanie się etosem żołnierskim, kultywowanie pamięci i pielęgnowanie chlubnych tradycji. "Wyzwalajcie w sobie entuzjazm do służby dla dobra Polski" - pisał gen. Gocuł.

Kandydatów na szefa SGWP i dowódców rodzajów sił zbrojnych wskazuje prezydent. Zgodnie z konstytucją, postanowienia prezydenta o mianowaniu najwyższych dowódców wojskowych wymagają kontrasygnaty premiera. 

JP/PAP

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 3
Reklama
EOP
wtorek, 31 stycznia 2017, 15:28

Tego samego dnia otrzymalem karte powolania.

Kóma
wtorek, 31 stycznia 2017, 23:42

Ciekawe, czy BMW dostanie BMW, czy będzie musiał jeździć starą skodą superb ?

gosc
wtorek, 31 stycznia 2017, 16:55

Zasada kopernikanska i w przypadku tej decyzji znalazla potwierdzenie.

Tweets Defence24