Wielka budowa infrastruktury wojskowej w Polsce. Przełom obarczony ryzykiem [ANALIZA]

18 sierpnia 2020, 14:54
8008879905_953f33a724_c
Fot. U.S. Air Force / Tech. Sgt. Michael OHalloran
Reklama

Ujawniona treść umowy między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej ujawnia między innymi szczegóły dyslokacji amerykańskich sił na terytorium Polski. Porozumienie zakłada, że strona Polska przygotuje dla Amerykanów szereg obiektów infrastruktury. Po ich ukończeniu wzrosną zdolności współdziałania obu armii. Sama budowa może być jednak organizacyjnym wyzwaniem, wiążącym się z ryzykiem dla realizacji ambitnych projektów. Świadczą o tym trwające od pięciu lat i naznaczone odwołaniami oraz opóźnieniami wysiłki w celu pozyskania systemu symulacyjnego dla Centrum Szkolenia Bojowego.

Szczegóły na temat położenia oraz budowy obiektów wojskowych i innej infrastruktury na potrzeby amerykańskich sił zbrojnych zostały podane w aneksach do treści umowy. Jest to przede wszystkim ANEKS B zatytułowany: „Lista projektów infrastrukturalnych zapewnianych przez Polskę”.

Zgodnie z treścią dokumentu Polska wesprze stacjonowanie żołnierzy US Army, US Air Force i amerykańskich wojsk specjalnych (United States Special Operations Forces - SOF) budując bądź przystosowując do ich potrzeb różnego rodzaju obiekty. Na co dzień personel ten ma stacjonować na polskim terytorium w liczbie około 6 tys. ludzi, ale infrastruktura w Polsce będzie przygotowana na raptowną rozbudowę tych sił, np. na potrzeby prowadzonych ćwiczeń, bądź w chwili zaognienia się sytuacji w regionie. Wówczas Polska będzie mogła swobodnie przyjąć w krótkim czasie łącznie do 20 tys. żołnierzy USA. Jakie są szczegóły projektów infrastrukturalnych, mających zapewnić realizację tych założeń?

Siły lądowe

Polska zobowiązała się zapewnić sojusznikowi „Kompleks wojskowy w Poznaniu”, na który składać mają się: obiekt kierowania i dowodzenia (command and control – C2), obiekt systemów informatycznych wraz z sieciami teleinformatycznymi, dodatkowe budynki kwaterunkowe o pojemności „do 700 osób”, dysponująca analogicznymi możliwościami stołówka a także obiekty Centrum Szkolenia Bojowego. Na terenie kompleksu ma zostać także przeprowadzona renowacja budynku warsztatowego oraz parkingu. Będzie to infrastruktura dla dowództwa dywizji, które już funkcjonuje w Poznaniu, a przypuszczalnie także dla wysuniętego dowództwa V Korpusu.

Oprócz tego w Polsce powstanie jednak wiele innych obiektów, których istnienie oznacza pojawienie się nad Wisłą także innych, typowo bojowych jednostek.

Nowa infrastruktura ma się pojawić na poligonie w Żaganiu wraz z kompleksami wojskowymi w Toruniu i Skwierzynie, które mają stać się bazą Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej sił zbrojnych USA. W ramach tych inwestycji  w miejscowościach Świętoszów, Trzebień, Pstrąże ma powstać miejsce stacjonowania wojsk o pojemności do 4800 ludzi (koszarowce, stołówki). W związku z tworzeniem infrastruktury brygady w zachodniej Polsce mają zostać zbudowane obiekty dowództwa poziomu brygady i siedmiu dowództw poziomu batalionu, a do tego 37 obiektów operacyjnych dla kompanii, siedem obiektów remontowych pojazdów naziemnych i siedem parkingów (zapewne po jednym na batalion). Oprócz tego planowana jest tam budowa magazynu batalionu wsparcia brygady, przychodni, kompleksu obiektów wsparcia i obiektu systemów informatycznych z sieciami teleinformatycznymi.

W Świętoszowie ma także zostać przedłużona linia kolejowa (3 rozjazdy, 1 tor bocznicowy), powstać ma też bocznica kolejowa, magazyn paliw o pojemności 3,8 mln litrów i obiekt dystrybucji paliw z systemem zaopatrzenia w paliwo o pojemności 3 mln litrów. Oprócz tego w Toruniu mają powstać koszary szkoleniowe i obiekt stołówkowy o pojemności 430 osób.

W Lublińcu, a zatem tam gdzie znajduje się Wojskowa Jednostka Komandosów, ma powstać Baza operacyjna wojsk specjalnych USA złożona z jednego obiektu przeznaczonego dla jednostki wielkości kompanii

Wielka rozbudowa Powidza

Znacznej rozbudowie podlegnie, i tak już rozbudowywany kompleks wojskowy i baza lotnicza w Powidzu. Mają tam powstać nie tylko baza sił lotniczych (lotnictwa wojsk lądowych - US Army) i wsparcia logistycznego, ale także baza operacji specjalnych oraz pewne obiekty dla obrony powietrznej sił zbrojnych USA.

Inwestycje, w które zaangażuje się Polska to:

- Płyta postojowa dla śmigłowców, parking, myjnia, i punkt tankowania z pojemnością na 51 statków powietrznych a także hangary obsługowe dla tej samej liczby maszyn wraz z parkingiem i warsztatem obsługi naziemnej do tych maszyn. Inwestycja ta oznacza możliwość stałego/ciągłego stacjonowania dwóch batalionów śmigłowców US Army;

- Obiekt dowodzenia artylerii obrony przeciwlotniczej na poziomie batalionu. Może to oznaczać, że baza w Powidzu będzie przygotowywana do przyjęcia batalionu przeciwlotniczego US Army w sytuacji zagrożenia.

- Magazyny: 31 krytych ziemią magazynów amunicji o łącznej masie 5,67 mln kg i magazyn paliw o pojemności 5,7 miliona litrów pojemności z systemem zaopatrzenia w paliwo o pojemności 3 mln litrów;

- kompleks dowodzenia misją (1 x dowództwo poziomu brygady, 4 x dowództwa poziomu batalionu);

- obiekt zabezpieczenia kierowania i dowodzenia (C2) misją wojsk specjalnych na poziomie dowództwa batalionu;

- obiekty wsparcia zabezpieczenia operacji logistycznych, warsztat i parking;

- Obiekt systemów informatycznych wraz z sieciami teleinformatycznymi;

- obiekty mobilnego systemu bazy lotniczej (DABS);

- koszarowce – 6 budynków o pojemności do 2400 osób, dwie stołówki na łącznie 2856 osób i przychodnia.

Porty rozładunkowe sił powietrznych USA

Powidz już teraz jest ogromnym wojskowym lotniskiem, na którym mogą lądować i wyładowywać się wielkie maszyny transportowe. Amerykanie zdecydowali się jednak stworzyć w Polsce więcej takich miejsc określanych jako APOD (Aerial Port of Debarkation). Wyspecjalizowana baza tego rodzaju powstanie zgodnie z zeszłorocznymi deklaracjami na lotnisku we Wrocławiu-Strachowicach.

Na jej temat już pisaliśmy na łamach Defence24 lecz przytoczmy to co podaje podpisany właśnie dokument. Powstanie tam więc płaszczyzna postojowa zdolna do przyjęcia jednocześnie czterech największych samolotów USAF – C-5 Galaxy albo odpowiednio większej ilości mniejszych transportowców. Płaszczyzna przeładunku materiałów niebezpiecznych bądź ich przetrzymywania, o pojemności do 32 tys. kg funtów równoważnika materiałów wybuchowych, zdolna opcjonalnie do przyjęcia dodatkowego C-5. Oprócz tego we Wrocławiu mają powstać terminal pasażerski, obiekty portu przeładunkowego Cargo, drogi kołowania, tymczasowe miejsce zakwaterowania dla 550 osób, stołówka i obiekt sypialny (każde dla 450 osób), bocznica i przedłużenie linii kolejowej. Cały kompleks ma też otrzymać zmodernizowany system ochrony antyterrorystycznej oraz ochrony obiektu, przychodnię, centrum sportowe, pocztę, budynek administracyjny, magazyn broni, warsztat remontowy z parkingiem i infrastrukturę telekomunikacyjną.

Amerykanie stworzą tez w Polsce dwie dodatkowe bazy APOD, które także będą znajdowały się w dużym oddaleniu od granic z Rosją i Białorusią. Jedna powstanie w wyniku rozbudowy lotniska w Krakowie–Balicach, druga w Katowicach (Pyrzowicach). Każdy z tych obiektów będzie mógł obsłużyć na powierzchniach postojowych po dwa C-5 Galaxy i mieć tymczasowe miejsca zakwaterowania dla 550 osób. Bazy otrzymają też proporcjonalne inwestycje w infrastrukturę logistyczną w stosunku do Wrocławia. W każdej z tych lokalizacji znajdzie się też płaszczyzna przeładunku materiałów niebezpiecznych z pojemnością 30 tys. funtów, zdolna opcjonalnie do wsparcia dodatkowego C-5. W Krakowie ma dodatkowo zostać stworzony także pas startowy zdolny do przyjmowania samolotów Galaxy.

Bazy bezzałogowców: Mirosławiec, Łask, Dęblin

W polskich bazach powstaną bądź zostaną rozbudowane bazy dla bezzałogowych statków powietrznych. Biorąc pod uwagę planowaną infrastrukturę nie będzie tu chodziło o systemy małe, a raczej o dysponująca zdolnościami bojowymi maszyny klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance) lub większe. W wykorzystywanej przez Amerykanów bazie w Mirosławcu, w którym stacjonuje obecnie kilka MQ-9 Reaper mają powstać schrony dla BSP o pojemności 12 maszyn. Oznacza to planowana obecność 3-4 systemów, a zatem mogłaby stamtąd operować pojedyncza eskadra. W Mirosławcu mają też powstać stanowiska kierowania bezzałogowych statków powietrznych, miejsce do przechowywania ok. 10 ton amunicji i składowania dalszych 60 ton a także płaszczyzna  przeładunku materiałów niebezpiecznych zdolna do wsparcia pojedynczego samolotu C-5 Galaxy, tymczasowe miejsca zakwaterowania dla 550 osób, infrastruktura telekomunikacyjna, medyczna itp.  Bliźniacza baza operacyjna, dla 12 BSP z możliwością obsługi C-5 Galaxy, powstanie także w Dęblinie.

Dęblin i Mirosławiec są klasyfikowane jako dodatkowe bazy operacyjne dla BSP, podczas gdy główna baza ma powstać w Łasku, w sąsiedztwie miejsca stacjonowania polskiej eskadry F-16C/D. Tutaj także zostało przewidziane miejsce da 12 BSP, wsparcie dla jednego C-5 Galaxy i podobna infrastruktura magazynowa, logistyczna i związana z kierowaniem BSP.  Może to wskazywać na to, że w Polsce będzie na stałe operowała jedna eskadra BSP, która będzie mogła w zależności od potrzeb być relokowana do Dęblina i Mirosławca, lub będzie można tam wysyłać poszczególne elementy tej jednostki. Zapewne będzie też możliwe szybkie przerzucenie do Polski dwóch dodatkowych takich eskadr.

Centrum szkolenia

Zgodnie z zeszłorocznymi zapowiedziami w Drawsku Pomorskim powstanie obiekt systemów informatycznych wraz z sieciami teleinformatycznymi i obiekty Centrum Szkolenia Bojowego. Wraz z miejscem do stacjonowania szkolących się wojsk. Ich maksymalna liczba w nowych obiektach będzie mogła wynosić do 3,6 tys. ludzi.

Przykład Centrum Szkolenia Bojowego jest o tyle istotny, że pokazuje z jakimi trudnościami może borykać Polska przy budowie infrastruktury. Elementem Centrum ma być m.in. taktyczny system symulacji Wojsk Lądowych. - Aktualnie resort obrony narodowej prowadzi dwa postępowania na dostawy sprzętu wojskowego dedykowanego dla Centrum Szkolenia Bojowego, tj.: Taktycznych Systemów Symulacji Pola Walki oraz Systemu Oceny Strzelań na poligonach - mówił w kwietniu odpowiedzi na interpelację grupy posłów Lewicy wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Zakup tego systemu w celu instalacji go w Drawsku Pomorskim był planowany od dawna, a zwiększenie współpracy z USA stało się okazją, by móc to wykorzystać.

Problem w tym, że postępowania na dostawy sprzętu trwają od 2015 roku. Pierwsze rozstrzygnięto w 2019 roku, ale po interwencji Krajowej Izby Odwoławczej ocena ofert została ponowiona. Propozycja, "w drugim podejściu" uznana za najkorzystniejszą przekroczyła budżet - przetarg unieważniono. Nowe postępowanie, w nieco zmienionej formule, rozpisano jeszcze w 2019 roku. Po tym, jak do postępowania zgłosili się wykonawcy, Inspektorat Uzbrojenia dokonał ich prekwalifikacji, aby zaprosić do składania ofert.

Również tutaj jednak doszło do odwołania, i IU będzie musiał ponowić ocenę ofert, a to dopiero wstępny etap postępowaniaInformuję, że po częściowym uwzględnieniu przez Inspektorat Uzbrojenia odwołania wniesionego do Krajowej Izby Odwoławczej przez konsorcjum, którego liderem jest Thales Polska Sp. z o.o. koniecznym stało się ponowne przeprowadzenie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich Wykonawców w obu częściach zamówienia. Zakończenie powyższej oceny umożliwi wskazanie podmiotów zakwalifikowanych do dalszej części postępowania oraz wysłanie zaproszeń do złożenia ofert. (...) Termin udzielenia zamówienia uzależniony jest przede wszystkim od poprawności złożonych ofert oraz od korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej - powiedział Defence24.pl rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia mjr Krzysztof Płatek.

A to oznacza, że budowa infrastruktury dla Amerykanów, tak jak i szereg innych przedsięwzięć wzmacniających zdolności Sił Zbrojnych RP, może być hamowana na poziomie wykonawczym. To, czy w tym konkretnym przypadku symulator powinien być kupowany poza PZP, czy należało inaczej sformułować zamówienie i/lub dokonać w inny sposób oceny ofert, jest kwestią otwartą. Ale to, że przedłużające się procedury blokują modernizację nie tylko "bojowego" sprzętu, ale i infrastruktury, jest faktem, tak samo jak to, że wciąż nie wiadomo kiedy Centrum Szkolenia Bojowego powstanie. Czy zatem MON podoła zadaniu, związanemu z budową infrastruktury? Oby za parę lat odpowiedź na to pytanie okazała się twierdząca.

Podsumowując zgodnie z wymienioną w umowie listą infrastruktury, poza dowództwem V Korpusu US Army w Polsce można spodziewać się dyslokowania na stałe jednej amerykańskiej brygady pancernej, dwóch dywizjonów śmigłowców wojsk lądowych, 2-4 baterii obrony powietrznej średniego zasięgu, pododdziałów wojsk specjalnych w sile od jednej do kilku kompanii i 1-3 eskadr bojowo-rozpoznawczych BSP, zapewne klasy MALE. Siły te będą mogły być wsparte szybko przybywającymi posiłkami, które będą rozładowywane na południu Polski: w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu, być może także z przeznaczeniem do wsparcia innych sojuszników w regionie, takich jak Słowacja czy Rumunia. Co warte podkreślenia zestawienie nie obejmuje inwestycji, które już trwają - bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie, czy budowy bazy sprzętowej Army Prepositioned Stock w Powidzu. Ta ostatnia - podkreślmy to - budowana jest jako odrębny projekt, współfinansowany przez NATO, i jest cały czas realizowana.

Niewątpliwie planowana do zbudowania infrastruktura może wnieść jakościową zmianę, a kierunki przyjęte w umowie są słuszne i godne pochwały. O tym że potrzeba infrastruktury do przyjęcia wojsk USA mówią amerykańscy dowódcy od dawna, a podział obciążeń związanych z obecnością amerykańskich na świecie bynajmniej nie jest tylko postulatem administracji obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Osiągnięte z dużym wysiłkiem i z dużym powodzeniem porozumienie polityczne i międzyrządowe musi jednak zostać przekute "w metal i beton", a to - jak pokazuje choćby przykład opóźniającego się przetargu na kluczowe elementy Centrum Szkolenia Bojowego - nie zawsze jest łatwe.

Maciej Szopa, współpraca Jakub Palowski

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 223
Reklama
R.
niedziela, 13 września 2020, 23:20

Skończyć wojnę USA z Rosją na polskim terytorium, zanim się ona rozpoczęła! Wstańmy z kolan wreszcie.

Ni
poniedziałek, 24 sierpnia 2020, 13:50

Coś podejrzanie dużo tych hamulców odnośnie inwestycji wojskowych w prawie każdym aspekcie. Czy nikogo to nie zastanawia? Komu jest na rękę takie ślimacze tempo rozbudowy naszych możliwości obronnych? Może Macierewicz za czasów premiera Olszewskiego nie dokończył roboty i nie wysprzątał porządnie naszych służb?

Prawdziwy Ślązak
wtorek, 25 sierpnia 2020, 14:46

Przecież to oczywiste. Widziałeś generała bez plecaka w postaci wujka, ciotki papy czy dziadka. Dotyczy to wszystkich formacji chociaż najbardziej jednak policji.

HanSolo
sobota, 29 sierpnia 2020, 06:50

Spokojnie. Wieziennictwo na spotkaniach integracyjnych robi imprezy łączone. Dochodzą zloty rodzinne... Policja, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje sie WYŁĄCZNIE sprawami Policji...

KUKUŁKA
niedziela, 23 sierpnia 2020, 16:10

SPOKOJNIE...jak szepczą kuluary naszych decydentów po towarzysko roboczych rautach ze stroną amerykańską ma być obudzona do celów militarnych Twierdza Modlin ..(amerykanie sami zaproponowali nam ten pomysł deklarując się że scedują 51 % środków na jej "obudzenie" ) pomysł wynikł ze względu na charakter budowli który ma być odbudowany i zrewitalizowany stanowiący zamkniętą całość łatwy do kontroli nad nim oraz wojenna przeszłość twierdzy oraz najważniejsze walory twierdzy to znajdująca się w jej styczności infrastruktura tj lotnisko Modlin które ma realizować zadania wojskowe ,a nawet w przyszłości w całości stać się wojskowe , świetnie rozbudowana infrastruktura drogowa ,świetnie rozbudowana infrastruktura kolejowa ,i co istotne infrastruktura wodna jakim jest Wisła i to wszystko znajduje się w bliskim położeniu Warszawy ale nie będzie stanowić tzw obciążenia dla miasta i będzie świetnym ośrodkiem ,punktem odniesienia do zarządzania ośrodkami , jednostkami na terenie kraju i innych państw Bałtyckich sojuszu .Amerykanie zakochani w fortach obiecują że system twierdzy Modlin nie straci na walorach historycznych a nawet zyska będąc zrewitalizowany i rozbudowany w konwencji budowli i będzie dla Polaków i dla nich niczym Fort Knox gdzie potęga będzie się przeplatać z historią i kuźnią kadr

HanSolo
sobota, 29 sierpnia 2020, 06:56

Fort Knox i inne "Forty" w ktory rzekomo zakochani (hahaha) sa Amerykanie, to tak na prawde obiekt zabytkowy nieduzych rozmiarow i wybudowane obok miasteczko z potężną baza wojskowa. Wieksze niz cały Modlin... Śmieszne te historyjki. W muzeum wojsko pewnie zamieszka. No i trzeba bedzie prywatnego posiadacza wywłaszczyc. Znajac praktyke, ma on takie plecy że predzej prezydenta sam z palacu by wywlaszczyl niz odwrotnie...

jg
poniedziałek, 24 sierpnia 2020, 12:06

mhm, a czy PRYWATNY właściciel Twierdzy Modlin wie już o tych planach?

Er
niedziela, 23 sierpnia 2020, 23:45

Bardzo dobry pomysł, Amerykanie pod Warszawą, oby wypalil.

Erer
sobota, 22 sierpnia 2020, 15:07

Często obecny w naszych wypowiedziach defetyzmem nie pomaga budować jedności wśród rodaków. Idą trudne czasy, nie wiadomo kiedy nastąpi „geopolityczne rozstrzygnięcie”, powinniśmy się konsolidować, wspierać wszelkie działania umacniające nasz potencjał, bez zbędnego obarczania winą tego czy innego układu politycznego. Przypomnę, że obecnie nasze ośrodki decyzyjne, niezależnie od zajmowanej strony na scenie politycznej jednakowo widzą zagrożenie płynące dla naszego kraju ze strony Moskwy, są różnice, ale nieistotne dla celu jakim jest wzmacnianie naszego bezpieczeństwa.

ty i ja
piątek, 21 sierpnia 2020, 21:16

spolki strategniczne panstwa polskiego i wybuduja i nie bedzie jak z gazoportem to niema prawa powstac na odprawie kadry

Kopara
piątek, 21 sierpnia 2020, 18:38

Koledzy ile to KASY idzie corocznie na infrastrukture z budżetu MON?i co z tego mamy jezeli ta,lista PORAŻA

Przemysław B.
piątek, 21 sierpnia 2020, 16:10

Rozumiem, że było tak. Pokazaliśmy Amerykanom nasze tajemnice wojskowe, oni popatrzyli przychylnym okiem i powiedzieli nam, gdzie i jak trzeba coś zbudować i zmienić, i przygotować pod nich. No i teraz mamy czarno na białym, na co MON powinien wydać najbliższy budżet. Jestem pozytywnie zaskoczony. Czuję, że USA zaczęło nas traktować poważnie, ale zobaczyli też, że dla nich to też może być pod pewnymi względami ciekawa i nawet korzystna współpraca. Nasz sojusz wreszcie stanie się solidny !

HanSolo
sobota, 29 sierpnia 2020, 07:02

Niestety jeszcze nie wiedza ze tu budowanie i wydawanie calego budżetu nie idzie w parze z WYBUDOWANIEM. A przynajmniej tak to wyglada od czasow budowy linii kolejowych, gazoportu, autostrad i stadionow. Po nich budowano juz wszystko i jakos nic nie powstalo...

Er
sobota, 22 sierpnia 2020, 14:06

Głos rozsądku, 1000/1000

lech
piątek, 21 sierpnia 2020, 13:07

Czy my idziemy na wojnę, czy Polska finansuje chore marzenie USA o ataku na Sowiety?

mc.
piątek, 21 sierpnia 2020, 20:23

Nawet Marszałkowie ZSRR nie wierzyli że NATO ich (Układ Warszawski) zaatakuje. Jeden z nich powiedział, że taki atak byłby pierwszym przypadkiem w historii gdy bogaty atakuje biednego. I nie sil się na głupie komentarze.

No
poniedziałek, 14 września 2020, 16:48

No tak Irak i Afganistan byli bogaci. Dlatego ich napadnięto?

BUBA
sobota, 22 sierpnia 2020, 19:17

Zawsze mocniejszy atakuje slabszego. Gdzies to wyczytal.

Tani
sobota, 22 sierpnia 2020, 08:22

Zawsze bogaty atakuje biednego bo jak powstaly kolonie.

mc.
sobota, 22 sierpnia 2020, 19:22

Marszałek Wiktor Kulikow. Wywiad dla francuskiej gazety 1991 rok. To CCCP chciał napaść na Europę, bo ciągle im wszystkiego brakowało. Choć utrzymywały go inne kraje "socjalistyczne", nawet to nie pomagało.

HanSolo
sobota, 29 sierpnia 2020, 07:04

Chcieli zaatakowa bo wtedy mieli przewage. Byli silniejsci. NATO nikogo nie bedzie atakowac. Nie ma takiej potrzeby.

wert
niedziela, 23 sierpnia 2020, 09:30

oni tylko chcieli nieść światełko postępu i wolności

mc.
niedziela, 23 sierpnia 2020, 15:12

Postęp i wolność w wydaniu bolszewickim to strzelanie w tył głowy jeńcom wojennym i zamykanie w "psychuszkach" nieprawomyślych (u których stwierdzano schizofrenię bezobjawową). To ja już wolę być "zacofany" i żyć w staroświeckim kraju.

wert
poniedziałek, 24 sierpnia 2020, 14:28

To była ironia

mc.
wtorek, 25 sierpnia 2020, 11:00

wiem

wert
piątek, 21 sierpnia 2020, 19:11

a Ty kiedy się ostatni raz z rozumem widziałeś? Chore majaki senne o Priwislanskim Kraju masz?

me
piątek, 21 sierpnia 2020, 15:28

Bardzo słabe.

tagore
piątek, 21 sierpnia 2020, 10:16

Wymuszone to ,ale nareszcie powstaje realna logistyka ,z przyjemnością patrzę na wpisy trolli. Ciekawe jaki jest procent pozytecznych w stosunku do "zaangażowanych"?

HanSolo
sobota, 29 sierpnia 2020, 07:04

Przeciez wlasnie nie powstaje!!!

Cao Bang
czwartek, 20 sierpnia 2020, 22:36

Jeszcze tylko trzeba wystąpić z UE i Polska odzyska suwerenność.

Lekarz
środa, 18 sierpnia 2021, 11:01

Nie doczekasz się.

mc.
sobota, 22 sierpnia 2020, 19:23

I według ciebie odtworzyć RWPG.

mc2
niedziela, 23 sierpnia 2020, 16:54

a następnie rozpocząć świetlany żywot na miarę niepodległej (inaczej) PRL.

Gieniek
czwartek, 20 sierpnia 2020, 12:10

TERAZ SPECYFIKACJA amerykańska i patrząc sie na radzikowo ten Polski budowlany gigant nie ma,szans Tam pracr stoją b o pod wykonawcy to partacze i myśleli ze się uda TUTAJ nie uda sie dziękuje fachurom

Naiwny bachor
czwartek, 20 sierpnia 2020, 15:13

Nieprawda wejda polskie firmy drogowe czytaj PiS KOLESIE

HanSolo
sobota, 29 sierpnia 2020, 07:06

Ich kolesie to nieudolni historycy i emerytoeani nauczyciele polskiego - to jest ten topowy poziom. Wyzej juz nic nie ma.

Observator
piątek, 21 sierpnia 2020, 15:35

Pan Now... o przepraszam pan N. - chyba nie jest z PIS. Takie komentarze jak powyżej uruchamiają lawinę infantylnej dyskusji. Sądziłem że na tym portalu chodzi raczej o krótkie merytoryczne komentarze. Jeśli piszemy o wpływie polityki na obronność czy przemysł, bo on niewątpliwie istnieje - to z argumentami a nie takie trollowe "wymioty". Dla niewtajemniczonych - krótkie teksty o mocnym zabarwieniu emocjonalnym - najczęściej negatywnym - nie poparte żadną argumentacją - w stylu "9 gwiazdek".

prawdziwy fan p.Davien'a(?)
piątek, 21 sierpnia 2020, 14:13

W znanych mi zarządach spółek to raczej PiS nie ma zwolenników.Tak z ciekawości, co to za sztuka zrobić odwierty, zbadać wytrzymałość gruntu,nawiercic studnie do odwodnien,zebrać humus itd.itd a potem wylać beton? Tu ciekawostka, czy wiesz że most na Krym jest na japońskiej stali zbrojeniowej i polskich modyfikatorach do betonu?

piotr
czwartek, 20 sierpnia 2020, 10:43

rozumiem że Amerykanie są nam potrzebni, tylko szkoda że nie wzmacniamy nasze armii (zakupów na defilady nie biorę pod uwagę)

Inspektor Łysiak
czwartek, 20 sierpnia 2020, 10:24

Procedury blokujące sa po to zeby ŁAPAĆ ZŁODZIEJA przyklad Thales ktorego centrum symulacji pola walki. CUDOWNIE PEZEGRALO W PRZETARGU INSPEKTORATU UZBROJENIA Klasyka rocka Po zlapaniu złodzieja za,rękę przetarg unieważniony

Logistyk z Jastrzębia
czwartek, 20 sierpnia 2020, 10:11

Wielka Budowa to z grubsza 6mld pln A,chłopaki nawwt kuret zimowych nie mają BŁASZCZAK kasy nie mai luczy na,pomoc USA

Adam
piątek, 21 sierpnia 2020, 17:33

Jak to? To w zimę na dwór nie wychodzą?

Gen
czwartek, 20 sierpnia 2020, 00:44

Moze nasze stare budynki im uzyczyc a nam nowe wybudowac.

cosma
środa, 19 sierpnia 2020, 23:31

a mielismy zarabiaćna obecnosci USA a dokładały jak za ZSSR czy to nie ironia losu

Inspektor Łysiak
czwartek, 20 sierpnia 2020, 11:36

Ironia losu to brak JAKIEGOKOLWIEK nowoczesnej INFRASTRUKTURY WP TERAZ przynajmniej choć COŚ będzie A,generałów 144 To JEST ironia

anda
środa, 19 sierpnia 2020, 21:15

Dokładnie przeczytałem całą umowę i nie znalazłem jednego zdania o tym, że USA będzie walczyć w naszej obronie czy chociaż zagwarantuje nienaruszalność granic Polski. Jedyne co ma robić US Army to ma pełnić funkcję odstraszania. Czyli co będą szczekać , warczyć czy prężyć muskuły?

Kot w butach
czwartek, 20 sierpnia 2020, 10:04

BŁASZCZAK też,warczy i KICHA

mc.
czwartek, 20 sierpnia 2020, 08:57

Traktat Północnoatlantycki. Waszyngton.1949.04.04. Artykuł 5 Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

SimonTemplar
piątek, 21 sierpnia 2020, 06:46

W tym całym wywiadzie najważniejsza fraza to: "podejmie działania, które uzna za konieczne". I to są slowa kluczowe. USA może (i najpewniej uzna) za konieczne nałożenie sankcji na Rosję w przypadku napaści na Polskę: zakaz importu kawior i wódki z Rosji, zakaz wjazdu do USA kilku politykom (np. ambasadorowie Rosji w Mongolii, Kirgistanie czy Serbii). Wyrazi dezaprobate i wezwie do rozmow pokojowych. Widzisz, ile by zrobili wg Art.5? Tak to wygląda w praktyce. Tylko wlasna siła armia to gwarancja pokoju. Napoleon mówił: nie chcecie placic na wlasną armię, będziecie utrzymywac obcą. I to się właśnie dzieje w przypadku Polski. A Błaszczaka powinno się sądzic za zdradę stanu, bo wprowadza obce wojska do Polski jednocześnie oslabiajac wlasna armię. Remont T72 to szczyt naszych możliwości a on sie ciesz z tego jak dziecko.

mc.
piątek, 21 sierpnia 2020, 20:26

W języku polskim to się nazywa "dzieleniem włosa na czworo" - możesz tego nie znać. O tym jakie będą działania decyduje globalnie Prezydent USA, który ostatnio postanowił "zniszczyć" NS2.

ktos
czwartek, 20 sierpnia 2020, 08:38

Bo to co piszesz jest zapisane w traktacie akcesyjnym do NATO. Czy w przypadku kazdej umowy z USA bedzie w niej wpis ze USA bedzie walczyc za Polske?

anda
piątek, 21 sierpnia 2020, 09:52

To nie są wojska w ramach NATO tylko odrębna umowa o stacjonowaniu wojsk USA.

mc.
piątek, 21 sierpnia 2020, 20:27

Które działają w ramach NATO (podobnie jak w Niemczech)

MiśPtyś
środa, 19 sierpnia 2020, 16:36

Czy szanowni dyskutanci mogą mi wyjaśnić w sposób merytoryczny ,bez bicia piany -w czym jest gorsza sowiecka agentura wpływu wykreowana przez PRL, która wyprowadziła z Polski Armię Czerwoną (czy jak ją tam zwał), od amerykańskiej agentury wpływu (operacja ,,Qrhelpful", czy np. ,,Qurberetta"), która bez zgody Suwerena konstytucyjnego (referendum) wprowadza do Polski (i to na koszt Polaków). Tylko bez agresji -merytorycznie proszę. Dlaczego Waszym zdaniem ZDRAJCA, czy KOLABORANT pracujący dla ,,Wschodu" jest lepszy/gorszy od ZDRAJCY i /lub KOLABORANTA pracującego dla ,,Zachodu" ??? Odpad biologiczny to odpad biologiczny -dlaczego ich pozycjonujecie ??? Jedni i drudzy działają na szkodę Narodu i Państwa. W II RP, która uchodzi za synonim ,,suwerenności" mieliśmy 30 dywizji bo tak chciała Francja. 30-40% PKB szło na armię bo tak chciała Francja. Postawiliśmy się Adolfowi bo tak chciała Francja i Anglia. 14 dni później było pozamiatane.... Jakieś wnioski najlepiej konstruktywne ????

Zlotychlopak
wtorek, 22 września 2020, 18:06

Wniosek. Ile lat trwa budowa armii? Dużo. Jak mieć armię od razu, kupić najemników.

Ggg
sobota, 19 grudnia 2020, 22:54

W Turcji szybciej niż w Polsce. Nie aż tak długo. To zależy czy prezydentowi i premierowi zależy na tym. Turcja 30-40 lat temu miała znacznie gorszą technologię wojskową jak i armie niz my. Teraz ich dokonania w militariach to dla nas kosmos.

piątek, 21 sierpnia 2020, 14:03

To bardzo proste. Państwa które USA kiedyś "zniewoliło" wyglądają jak Japonia i Korea Południowa. Państwa które Rosja zniewoliła wyglądają jak Mołdawia i Ukraina... Zatem każdy zdrowo myślący człowiek, nie będący ruskim trollem, widzi ta prosta różnice i woli być w strefie wpływów USA.

pozdrawiajut
niedziela, 23 sierpnia 2020, 17:20

dla MiszyPticy dodam również, że sam gospodarczy/polityczny model demokracji rosyjskiej kolokwialnie ujmując jest mniej atrakcyjny niż ten znany z "zapada". Przykład drogi MiszaPtica(?) Ano, sam fakt, że możemy sobie na takim forum swobodnie poglądy wymieniać daje różnicę której w porównywaniu radzieckiej/zapadniej demokracji drogi osobniku nie ogarniasz.

er
sobota, 22 sierpnia 2020, 11:21

Głos rozsądku, 100/100

M.M
piątek, 21 sierpnia 2020, 00:30

Nie rozumiem. Czy w prawie natury, Prawie Bożym, czy w Konstytucji RP istnieje jakiś zakaz przyjmowania i goszczenia obcych wojsk w swoim kraju? Czy każdy polityk, który do tego dopuszcza to zdrajca szkodzący Narodowi? Otóż nie. Trzeba patrzeć na to kto stacjonuje, dlaczego, i czy ma na to przyzwolenie. Nie ma równości, między stacjonowaniem w Polsce Ruskich, a stacjonowaniem Amerykanów. Amerykanie by tu nie przyszli, gdybyśmy o to od lat nie zabiegali.

Gojan
czwartek, 20 sierpnia 2020, 13:25

To jest mądrość etapu, jak mawia S. Michalkiewicz :) Historia nauczyła nas, że musimy wybrać sobie jakiegoś protektora, bo sami jesteśmy słabi. Jedno tylko mnie niepokoi: co będzie, jeśli Amerykanie i Rosjanie dogadają się naszym kosztem, jak kiedyś F.D. Roosvelt z J.W. Stalinem? Tym razem np. w imię wspólnej walki z ChRL. Czy wtedy Amerykanie oddadzą nas pod tradycyjną opiekę Niemiec i Rosji?

ktos
czwartek, 20 sierpnia 2020, 08:41

Hmmm moze nie pamietasz albo nie chcesz. Ale w czasach gdy rzadzili ci ze wschodu w sklepach nie bylo nic, za granice nie mogles pojechac a samochod to mialy 2 osoby na blok. Teraz wedlog ciebie rzadza ci z zachodu... i powiedz, pusto jest w sklepach, zabrania ci ktos jechac na wakacje w cieple kraje, masz samochod? Aaaa no i srednia pensja w PRL 10 a teraz okolo 1500 <- tak dla obrazu.

BUBA
środa, 19 sierpnia 2020, 19:34

PRL wyprowadzila Armie Czerwona ha ha ha do jakies ty szkoly chodzil i czego tam cie uczono. Co bylo - Bestialsko pomordowani na Pomorzu, Poznaniu, Slasku bo zwykly robotnik w panstwie "ROBOTNICZYM oslanianym przez Armie Czerwona chcial tylko CHLEBA.

rob ercik
środa, 19 sierpnia 2020, 19:10

Mis, twoje rozumowanie przeraża mnie. Chcę żyć w wolnym kraju, a nie być zakładnikiem ani ZSSR ani USA

Blob
piątek, 21 sierpnia 2020, 15:21

To sobie go załóż.

Kolargol
środa, 19 sierpnia 2020, 18:31

Jeżeli nie widzisz różnicy pomiędzy mentalnością elit politycznych w Rosji i USA to współczuję inteligencji, małej wiedzy o historii. Krótko mówiąc jedni współpracują ku obupulnej korzyści a drudzy tylko chcą dominować i wykorzystywać swoją pozycję do rabunkowej polityki, a jak się przeciwstawisz to skończysz z kulką w tyle czaszki. W TVN pracujesz i dziecko resortowe czy trol opłacany za wschodniej granicy?

rzeczywistość
czwartek, 20 sierpnia 2020, 10:36

jak już to w TVP pracuje

środa, 19 sierpnia 2020, 19:12

Jeżeli widzisz gdziekolwiek "współpracę" z USA to masz naprawdę sokoli wzrok

mc.
środa, 19 sierpnia 2020, 18:17

Na terenie PRL stacjonowało minimum 300 000 żołnierzy radziecki. Przechowywali broń atomową. PRL nie płacił za ich stacjonowanie. PRL płacił (sprzedając za śmieszne pieniądze) , a właściwie przekazywał dobra materialne (np. statki, obrabiarki itd), żywność oraz surowce (węgiel, miedź). ZSRR nie tylko kontrolował partię (PZPR), oni zdalnie sterowali polskim przemysłem (zakazywali produkcji). W ten sposób niszczyli też Polską myśl techniczną. Służby specjalne w całości podlegały służbom radzieckim (np. przekazywano fotokopie wszystkich ważnych dokumentów). Stan obecny - będziemy płacić ok 7500 pln/miesięcznie na utrzymanie każdego żołnierza amerykańskiego. Cała reszta jest według naszej woli. Czy widzisz różnicę ? P.S. zanim zaczniesz pisać że kupujemy amerykańską broń i amerykański gaz, to dalej przypominam że to nasza decyzja. Mogliśmy kupić Eurofightery płacąc więcej niż za F-35 i rosyjski gaz płacą więcej niż za gaz z USA.

jurex
sobota, 22 sierpnia 2020, 19:52

mc.,300000 żołnierzy radzieckich to stacjonowało tuż po zakończeniu wojny. W chwili wycofywania i naszego terytorium odziały rosyjskie liczyły ok. 53 tys. Z tym eksportem to też przesada. Za to importowaliśmy sporo po preferencyjnych cenach. Sporą część uzbrojenia kupowaliśmy z ZSRR. Tuż po zakończeniu wojny w Europie stacjonowało ok. 3 mln żołnierzy amerykańskich, w Niemczech ok 450 tys. Teraz w RFN przebywa ok. 34 tys., u nas ok. 5 tys. Od Amerykanów kupujemy broń i gaz znacznie przepłacając. Danymi wywiadowczymi dzielimy się nieproporcjonalnie. I co się zmieniło? " Sojusznik".

Karol
poniedziałek, 24 sierpnia 2020, 07:32

Od Amerykanów kupujemy gaz 20 % tańszy niż od Gazpromu. Broń kupujemy od Amerykanów na tej samej zasadzie jak samochody od Niemców a nie od Chińczyków choć byłoby znacznie taniej.

jarex
niedziela, 23 sierpnia 2020, 17:48

Drogi chłopie, dziarsko piszesz o swobodzie exportowo-importowej PRLu. Słabo cię wyedukowano, bo raczej PESELem nie sięgasz czasów o których wspominasz (no chyba że PZPRowska przeszłość wciąż zobowiązuje). Jedno bądź drugie. Proponuję pracę domową. Na początek analiza historii tak zwanego transferu radzieckiej technologii dla FSO Wawa. Ostrzegam, materiałow na takie analizy PRLowskiej, szczęśliwej przeszłości może starczyć na miesiące jak nie lata.

clash
niedziela, 23 sierpnia 2020, 10:00

Szanowny panie tak kupowalismy uzbrojenie w ZSRR ale nie po preferencyjnych cenach !!! Uzbrojenie to bylo stare, gorsze i bardzo drogie . Namacalnym przykladem sa nasze T72 w wersji eksportowej z ktorych nie ma mozliwosci zrobienia niczego sensownego i wymuszenie kupna samolotow Su-22.I to w ilosciach drenujacych finanse na dziesieciolecia!!!! Wyjatkiem bylo pozyskanie samolotow mig 29 za szpiegowskie materialy uzyskane przez Zacharskiego.(jeden z nielicznych przykladow pozyskania w miare nowoczesnego uzbrojenia). A danymi wywiadowczymi to dziela sie z nami amerykanie bo akurat w tej materii niewiele na dzien dzisiejszy mamy im do zaoferowania. ( brak rozpoznania sateliternego, rozbita siatka wywiadowcza) . Prosze wytlumaczyc import po preferencyjnych cenach . Przeciez nawet paliwo ktorego wg pana za komuny powinno byc pod dostatkiem (preferencyjne ceny) bylo na KARTKI!!! Prosimy o przyklady co konkretnie kupowalismy po preferencyjnych cenach.

mc.
sobota, 22 sierpnia 2020, 22:40

Jasne... ale wiesz że rozliczaliśmy się rublach transferowych, gdzie jeden dolar był wart ok. jednego dolara ? A wiesz że ceny zakupu produktów kupowanych w krajach "socjalistycznych" przez CCCP były ustalane w Moskwie - oczywiście w ramach ustaleń RWPG. Na każde "życzenie" Moskwy do CCCP wysyłane były towary z tych krajów ("socjalistycznych"). Nazywało się to "współpracą". Jeśli nie pamiętasz, to w połowie 1986 roku w Polsce i innych krajach "socjalistycznych" zabrakło cementu - na "życzenie" Moskwy całą produkcję wysyłano do Czarnobyla.

prawdziwy fan p.Davien'a(?)
piątek, 21 sierpnia 2020, 14:04

Drobne sprostowanie:za wodę, odbiór ścieków, remonty na doprowadzeniu wody dla jednostek Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej (w Polsce)placil Pełnomocnik Rządu ds Stacjonowania PGWAR.Rosjan rozliczano wg stanu z 56' i cen z 68'.Biuro Pełnomocnika opłaciło fry tak po roku od ich wystawienia.Podobnie było z remontami na rzecz jednostek PGWAR.

PQR
piątek, 21 sierpnia 2020, 13:02

żartujesz albo czy kłamiesz ?

Belts
środa, 19 sierpnia 2020, 20:04

mc kłamiesz

clash
środa, 19 sierpnia 2020, 21:00

m.c. mowi prawde ------Po zajeciu Slaska Armia Czerwona traktowala ten teren nie jako tereny sojusznika ale jako terytorium wroga.... Wiadomo gwalty, rabunek , rozkrecanie fabryk, torow kolejowych i wywoz do ZSRR -miedzy innymi wyposazenie kopaln (maszyny etc ) zostaly uznane jako dobro" trofiejne " i przeznaczone na wywoz -dla zniszczonej Polski byl to kolejny cios....Komunisci postanowili przeciwstawic sie wywozowi wyposazania kopaln i zgosili problem do najwyzszych wladz ZSRR . Organy kierownicze ZSRR wysluchaly prosby komunistow i wydaly zakaz rabowania kopan ale postawiono warunek ze pierwszego roku funkcjonowania umowy Polacy maja odstawic na granice z ZSRR 3,5 mln ton darmowego wegla a kazdego nastepnego roku 18 mln to wegla ( bezplatnego) sytuacja ta trwala do 1989 roku. O szwindlu z rublem transferowym i w jaki sposob ZSRR pozbawilo Polske dewiz nie chce mi sie pisac ( jeden rubel mila miec wartosc jednego dolara). To tylko dwa pierwsze z brzegu przyklady ile kosztowala nas armia czerwona.....

prawdziwy fan p.Davien'a(?)
piątek, 21 sierpnia 2020, 14:18

Ich pierwszą bomba atomowa to z rudy ursnowej z Kowar.Oczywiscie koszty wydobycia ponosilismy My.

clash
piątek, 21 sierpnia 2020, 16:27

Wymuszenie na Polsce zrzeczenia sie reparacji wojennych, wykluczenie z planu odbudowy Marchalla , mozna by wymieniac caly dzien zlodziejskie praktyki ZSRR.......

Wppr
środa, 19 sierpnia 2020, 12:25

No nareszcie ruscy się od nas ....

kokosz
środa, 19 sierpnia 2020, 10:59

... dostrzegam na forum wiele opini szanownych kolegow ktorzy z jakis sobie tylko znanych powodow reprezantuja interesy sasiada ze wschodu, sa i tacy zapewne ktorzy zajmuja sie tym zawodowo i dobrze ze tu sa, bardziej bym sie martwil gdyby ich tu nie bylo...

Fanklub Daviena
środa, 19 sierpnia 2020, 15:25

A niekolega reprezentuje interesy Wschodu (Izraela) czy Zachodu (USA), bo na pewno nie Polski (Polak miałby polską klawiaturę)?

piątek, 21 sierpnia 2020, 15:35

Nieprawda, błędne założenie.

kokosz
środa, 19 sierpnia 2020, 16:38

... szanowny kolega ma na myśli chyba polską czcionke (takie piekne polskie słowo, jak widać wyżej nie wszyscy je znają) gdyż klawiature mam chinską (made in china) jak zapewne większość szanownych forowiczów... co według toku myślenia kolegi oznacza że prawie wszyscy reprezentujemy Chinczykow (co akurat może wkrótce się ziścić)... imponującą siłą umysłu i dedukcją szanowny kolega dysponuje... tylko pogratulować...

Szept
środa, 19 sierpnia 2020, 20:23

To takie czapianie się żeby nie odpowiedzieć na pytanie. Wiadomo że miał na myśli obłożenie klawiatury a nie producenta urządzenia.

Me
piątek, 21 sierpnia 2020, 15:44

Widomo, że Fanklub to nie Polak. A jak rzeczy mają się z Tobą? Piszecie w jednym duchu...

Fanek kacapków
środa, 19 sierpnia 2020, 14:48

Nie wiem skąd ta radość z obecności ruskich trolli na polskim forum, chyba nie doceniasz wpływu szerzonej przez nich dezinformacji na świadomość polskich czytelników. Jest ogromny i ma dewastujący wpływ na poczucie naszej jedności, wyznawanych wartości itd.

Szept
środa, 19 sierpnia 2020, 20:33

Gadasz jak rasowy ruski troll, tzn bredzisz że ruski wpływ jest ogromny i dewastujący, w domyśle Polacy to idioci którymi łatwo sterować i ich skłócać. Masz o nas Polakach bardzo kiepskie zdanie, a o swoich umiejętnościach agitacji wysokie. Ja uważam że u nas dominują wykształceni mądrzy ludzie tylko na tym forum jakoś tego nie widać, może prze, to że za dużo obcych się tu wcina.

Fanek kacapków
sobota, 22 sierpnia 2020, 14:26

Gdybym był tym kim mówisz, że jestem, to bym na twoich niektórych szemranych szepczących wpisach nie zostawił suchej nitki, więc daruj sobie ten friendly fire, szkoda amunicji. To co ty uważasz (słusznie) o Polakach to jedno, to to co ja uważam o sile ruskiej dezinformacji to drugie, poza tym dziwi mnie jedno: jak wyczytałeś między wierszami o tym domyśle o Polakach? Ciekawe.

Patryota
środa, 19 sierpnia 2020, 18:55

Fanek: kochany trollu chociaż raz zaprezentuj swój obiektywizm. Niestety to nie Wschód zdemoralizował Świat, nie wspominając o milionach ofiar. Mam nadzieję że w czasie Konfliktu zgłosisz się na ochotnika ..... Tak na marginesie, Wschód jest zalewamy informacjami wojskowymi i innymi przez wyznawców wartości i Jedności. Przez setki lat pozbawiony ich jakichkolwiek etosu oprócz potrzeby zarabiania i realizowania najbardziej perwersyjnych pragnień. Jako staromłody dożyjesz upadku prawdziwego Imperium Zła i jego "głębokiego państwa".

Wawiak
sobota, 22 sierpnia 2020, 15:50

Demoralizacja nie jedno ma imię - np. łapówkarstwo to też forma demoralizacji, a jest ona wyjątkowo popularna w Rosji.

Fanek kacapków
czwartek, 20 sierpnia 2020, 18:55

Nie muszę się zgłaszać na ochotnika, tacy jak ja mają swój przydział na czas W w odpowiedniej JW, dotyczy to zdrowej na umyśle populacji Polaków zdolnych unieść karabin, skoro jesteś patriotą i jesteś zdrowy na umyśle to powinieneś o tym wiedzieć. Już dożyłem upadku Imperium Zła i jak reszta Polaków bardzo mnie to cieszy, ale byłbym przeszczęśliwy, gdybym doczekał kolejnego upadku tym razem kontynuatorki sovietów czyli putinowskiej rassiji, tym razem na pysk, a nie na kolana jak ZSRR.

Artur
środa, 19 sierpnia 2020, 10:55

Ale KATASTROFA ile to TRZEBA ZROBIĆ? Moze amerykańska firma,da rade?

Dromader z Syberii
środa, 19 sierpnia 2020, 14:50

Teraz to widać jak na dłoni BŁASZCZAK choć na defilade

aaa
środa, 19 sierpnia 2020, 10:48

Trzeba przyznać ,że plany są ambitne, obliczone na potrzeby na czas zagrożenia, ale konieczne i możliwe do wykonania. Nie biadolić i nie narzekać, tylko zawijać rękawy i do roboty.

Dejwid
czwartek, 20 sierpnia 2020, 21:25

Dokładnie! Nasze siły też przecież powinny z tego skorzystać.

codybancks
środa, 19 sierpnia 2020, 09:59

Te odwołania naznaczone ryzykiem są w umowie miedzy USA, a PR ??? Czy wy je tworzycie na potrzeby waszych mocodawców ???!!! Z tytułu wynika , że to z góry jest ryzyko i nie ma co w to wchodzić ?!?! Czy tam w tej umowie jest jakiś pozytywny element współpracy wzajemnej , bo jak PRL "podpisywał" umowy z jedyna i słuszną Armia , o tam zawsze było to korzystne dla obu stron !!! Nie było żadnego obarczania ryzykiem ??!!! Jak to tam jest Redakcjo ??!?!

PPP
środa, 19 sierpnia 2020, 09:10

Są to bardzo dobre wiadomości dla Polski. Oczywiście pieski ciągle obecnej Targowicy będą ujadać puszczać śmierdzące bąki wkoło (jak widać na tym forum a poznać je łatwo) ale nie zmieni to faktu że wreszcie mamy rzeczywisty wymiar wsparcia NATO i USA w razie zaostrzenia się sytuacji z naszym "przyjacielem" ze wschodu. Inaczej niż w 1939 kiedy były tylko francuskie i brytyjskie zapewnienia o pomocy jak się okazało mocno podszyte fałszem zresztą.

MON
piątek, 21 sierpnia 2020, 13:18

Polska armia będzie chodzić bez butów ... jak rzed wojną.

sobota, 22 sierpnia 2020, 10:29

Polska armia chodziła bez butów przed wojną

Mixi
czwartek, 20 sierpnia 2020, 21:27

100/100

wert
czwartek, 20 sierpnia 2020, 13:16

Francuzi w 39 chcieli tylko przekierowania uderzenia niemców na wschód, mimo to polityka Becka była jedyna sensowna. Dziś amerykanie są rugowani z niemiec (chcą zrzucić amerykański kaganiec), jeżeli opuszczą Polskę i generalnie Trójmorze to wylatują z Europy a co za tym idzie tracą status hegemona. Nie stać ich na to. USA Trumpa zaczęły walczyć o ten status

Hw
środa, 19 sierpnia 2020, 19:09

W 1939 r nie dotrzymaliśmy warunków Układów i po 3 dniach nie było już obrony. Polecam wspomnienia Szefa Sztabu Głównego gen. bryg. Wacława Stachiewicza a szczególnie jego korespondencję z Francuską Misją Lotniczą w Polsce a przecież Układ Kasprzycki-Gamelin mówił o 3 i 15 dniach na mobilizację armii francuskiej.

wert
czwartek, 20 sierpnia 2020, 13:21

Tyle że 11września ambasador noel wezwał sikorskiego do przerwania organizowanego lwowskiego puczu i wyjazdu do paryża. 12 było Abvil i oddanie kart stalinowi.

Artur
środa, 19 sierpnia 2020, 13:04

A jakie masz teraz ? Dzban z MON

Troll z Polszy
wtorek, 18 sierpnia 2020, 23:31

Śmieszne, kiedy myśmy wysyłali naszych chłopców do Iraku albo Afganistanu na wojnę nikt nie pytał za ile, tylko na własny koszt byle więcej. Kiedy chegemon ma wysłać swoich chłopaków do Polski to musi mieć specjalne warunki, nawet paliwo mu trzeba kupić i za naprawę Ajbramsa zapłacić. Układ zupełnie jak u "Córy Koryntu" i jej o "Opiekuna", i w tym przypadku Polska nie jest "opiekunem" brawo

mc.
środa, 19 sierpnia 2020, 14:16

Za 7500 pln/miesięcznie naprawiasz Abramsy ???

Troll z Polszy
środa, 19 sierpnia 2020, 19:48

O czym szanowny kolega pisze ? Umowy nie czytał a pisze o paluchy na klawiaturę przyniosą ? ;-)

wert
czwartek, 20 sierpnia 2020, 17:09

masz prosty wybór: orbitowanie wokół niemiec lub sowietów. Szwajcarią nie będziesz choćbyś się wiesz... Nie w tym położeniu. Możesz płynąć dalej w gównym nurcie POlytyki ojropiejskiej lub balansować ich wpływy ameryką której jesteśmy potrzebni do utrzymania ICH wpływów w Europie. Nie ma prostych recept, nie ma łatwych wyborów. Próbujemy grać, "przyjaźń" niemiecka dala nam Leo A4/5, MiG 29, mogli nam pomóc wziąć holenderskie A6- wystarczyło jedno słowo makreli. "Przyjaźń" amerykańska daje nam F-35 IBCS, wcześniej było krótkie: "po co wam tak nowoczesna broń, nikt wam przecież nie zagraża"-2006 rok. Przyjaźni z sowietami już próbowaliśmy: dostaliśmy najwyższe ceny gazu w ojropce. Daruj sobie bzdety że możemy być samodzielni- francuzi po 3 dniach nalotów na Kadafiego polecieli po prośbie do łobamy- ameryka musi się włączyć bo nam brakło wszystkiego. Tak więc na niezależność potrzebujesz ARSENAŁOW- broni amunicji, ludzi i kasy kasy kasy. Powiedz to ludziom: armaty zamiast masła. Weź pod uwagę że w II wojnie w Armii Podziemnej było +- 400 tyś ludzi, niecałe 100 zaraz wyemigrowało dalej walczyć, Na jednego walczącego w kraju przypadało kilku sympatyków i wspierających. Niby wzór a I tak 80% społeczeństwa pozostała BIERNA. Dzisiaj jak będzie ? taka jakaś zapiewajka rzęzi : "nie oddam za ciebie polsko ani jednej kropli krwi" a "Polacy" biją brawo

Erer
sobota, 22 sierpnia 2020, 15:05

Słuszna wypowiedź, 100% głos rozsądku. Często obecny w naszych wypowiedziach defetyzmem nie pomaga budować jedności wśród rodaków. Idą trudne czasy, nie wiadomo kiedy nastąpi „geopolityczne rozstrzygnięcie”, powinniśmy się konsolidować, wspierać wszelkie działania umacniające nasz potencjał, bez zbędnego obarczania winą tego czy innego układu politycznego. Przypomnę, że obecnie nasze ośrodki decyzyjne, niezależnie od zajmowanej strony na scenie politycznej jednakowo widzą zagrożenie płynące dla naszego kraju ze strony Moskwy, są różnice, ale nieistotne dla celu jakim jest wzmacnianie naszego bezpieczeństwa.

10
środa, 19 sierpnia 2020, 12:07

Ruskich byś pewnie wolał moskiewski trollu ale nie doczekanie twoje

Troll z Polszy
środa, 19 sierpnia 2020, 20:08

Co prawda w oczka kole ? Wysyłaliśmy na koszt Polski tysiące żołnierzy do Iraku i Afganistanu w strefę wojny, ilu naszych "chłopaków" zostawiło swoje życie i zdrowie w Iraku czy Afganistanie ? Zaprzeczasz faktowi wysłania 2500 żołnierzy do Iraku czy 2600 żołnierzy do Afganistanu ? Zaprzeczasz faktowi ofiary krwi i życia naszych żołnierzy w Iraku czy Afganistanie ? Zaprzeczasz faktowi że oba kontyngenty były na koszt Państwa Polskiego ?

środa, 19 sierpnia 2020, 19:54

Szanowny Panie 10, czy nasz zdajesz sobie sprawę na własny koszt wysłaliśmy w ramach sojuszu maksymalnie 2600 żołnierzy w strefę wojny do Afganistanu, i maksymalnie 2500 żołnierzy do Iraku na koszt państwa Polskiego i sojuszu z USA. Na własny koszt tan

Fanklub Daviena
środa, 19 sierpnia 2020, 15:29

Ruskie trollu PRL nie zmuszali do napaści na Koreę, Węgry, Afganistan czy Wietnam (tylko Czechosłowacja za 50 lat była, ale bez polskich ofiar), jak USA zmusza Polin do napaści na Jugosławię, Irak, Haiti a na Libię to już kasy Polin brakło. PiS wysupłał na napaść na Syrię, nawet F-16 w region posłał, tylko teraz USA za cienkie, by Rosji w Syrii fikać. :)

prawdziwy fan p.Davien'a(?)
piątek, 21 sierpnia 2020, 14:28

Ciekawe kto nam za brał Zagłębie Boryslawieckie za zbocza do wypadu owiec.

mc.
środa, 19 sierpnia 2020, 18:19

"Polin" - czyli jesteś żydem z Moskwy

Edek bez kredek
wtorek, 18 sierpnia 2020, 23:06

O Planach dotyczących Powidza to już słyszałem 15 lat temu, widać amerykanie już dawno planowali co tu będzie.

Gts
wtorek, 18 sierpnia 2020, 22:07

Pis sobie ze zwykłymi autostradami nie radzi, do tego stopnia ze zawinęli unijna kasę na jedno jezdniowe obwodnice na ścianie wschodniej. Unia się pyta gdzie jest forsa na korytarze TEN-T. Zapaść w tej kwestii jest już solidna i to od 2017r., Do tego stopnia leżą z tematem, że bezczelnie chwalą się w TVP oddaniem 15km na rok. Co przetarg to ciche anulowanie albo zejścia z budowy. Zresztą w MON jest to samo. Po 4x się anuluje przetargi. Jak oni chcą to zbudować, jak specjaliści i co bardziej rozgarnięci rzucają kwitami albo za chwilę rzucą i komu zabiorą na to kasę? Myślą, że zatrudnione na stołki pisowskie pociotki: głupi, mierni ale bezczelni coś sensownego zrobią? Wolne żarty. Teraz, to ci bardziej rozeznani, wyżej postawieni pisowcy już zaczynają się ewakuować zanim gospodarka walnie o kolejne 8% w dół, Glapiński wydrukuje kolejne 100 mld, a inflacja wg GUS stanie się dwucyfrowa. Skok na kasę do końca się jeszcze nie udał, ale może się już nie udać, bo społeczeństwo patrzy na ręce, pora upatrzyć sobie jakieś mało eksponowane miejsca. Za pół roku przycisną nas te nowe podatki, na jesień druga fala covida, a jeszcze kupa ludzi jest na postojowym lub z obciętymi pensjami. Oczywiście trochę straszę, głownie jednak dlatego, że Polacy to zaradny naród, wylezą chyba z każdego gówna, w które wepchnie ich własna władza.

mc.
środa, 19 sierpnia 2020, 14:19

Ostatnio jechałem "autostradą" A1 odcinek Gliwice - lotnisko Pyrzowice, uroczyście otwartą przed Euro 2012. Nie radzę nikomu jechać tam szybciej niż 100 km/godz, a w przypadku opadów znacząco zwolnić. Jak nie wiecie jak wygląda sinusoida zapraszam właśnie tam.

Jabadabadu
czwartek, 20 sierpnia 2020, 12:49

To samo dotyczy tego samego wyrobu autostradopodobnego na odcinku Toruń - Gdańsk. Strach się bać gdy spadnie deszcz lub choćby niewielki śnieżek. Polecam albo max 80, albo szybki pacierz połączony z modlitwą za zmarłych (czyli za siebie).

prawdziwy fan p.Davien'a(?)
piątek, 21 sierpnia 2020, 14:32

Oj tam, oj tam, odwodnienie wody nie odbiera, wzięli średnie średnie (to nie blad) opadów z wielolecia.Stosuj się do znaków i tyle.

Jabadabadu
czwartek, 20 sierpnia 2020, 12:49

To samo dotyczy tego samego wyrobu autostradopodobnego na odcinku Toruń - Gdańsk. Strach się bać gdy spadnie deszcz lub choćby niewielki śnieżek. Polecam albo max 80, albo szybki pacierz połączony z modlitwą za zmarłych (czyli za siebie).

73
środa, 19 sierpnia 2020, 12:18

Idź dalej oglądać TVN i pisać artykuły do wyborczej :)

Kopara
środa, 19 sierpnia 2020, 10:22

Wybory BYŁY a ty TERAZ jedziesz na PiS?

PPP
środa, 19 sierpnia 2020, 09:02

Ale ty masz marzenia. Takie marzenia ściętej głowy. O padzie gospodarki słyszę już od 2015 roku. I co? Nic. Nie spełniło się. Co roku wzrost gospodarczy za rządów PiS rzędu 4-4,5% ! Mało? Za twojego Peło było może chwilami 1% max. Cieszyłeś się wtedy z zielonej wyspy? No pewnie że tak. A teraz nie cieszy cię 4,5%? Bredzisz o jakichś autostradach! 15km! Wczoraj jechałem trasą S3 koło Szczecina na kilkudziesięciu kilometrach trwają prace i to bardzo zaawansowane. Nic się nie robi !? Ale pewnie ty nie jeździsz nigdzie więc skąd możesz wiedzieć? Dla kogo te te twoje bajdy? Chyba widzów tego tam Szkła kontaktowego? A może ty sam to oglądasz? No przyznaj się? To nie boli!

xXx
środa, 19 sierpnia 2020, 18:32

Za PO było +0,8% wzrostu, kiedy na świecie szalała recesja. Obecnie mamy już: -8,7%. I tyle w temacie jeśli chcesz porównywać rządy PO i PIS. Aaaa i jeszcze ilość oddanych kilometrów autostrad za rządów PO i PIS. Tutaj to jest jedna wielka katastrofa. A i zapomniałem o tym 1 milionie samochodów elektrycznych, bo o wybudowanych stadionach nie wspomnę(za pis miało ich być aż cztery). Na szczęście PO je wybudowała. Podobnie było z gazoportem co to niby pis wpadł na pomysł tylko .... nie zdążył go wybudować i tutaj też PO musiała ten gazoport (nie wiedzieć czemu nazwany im. L.Kaczyńskiego) wybudować. Jedyne co pis zrobił, to wydał kasę na 500+ i pochwalił się, że to sukces. Tak jakby wydawanie pieniędzy było kiedykolwiek klęską.

Em
środa, 19 sierpnia 2020, 23:01

Tylko nt dróg: 2007-15: 2092, 2015-20: 1257. Nie widzę szczególnych różnic na rzecz jednej czy drugiej opcji.

Em
środa, 19 sierpnia 2020, 23:01

Tylko nt dróg: 2007-15: 2092, 2015-20: 1257. Nie widzę szczególnych różnic na rzecz jednej czy drugiej opcji.

Krzysztof
środa, 19 sierpnia 2020, 19:39

Nie jestem zwolennikiem PIS, bo uważam, że PIS-PO jedno zło, ale co do tych -8,7% spadku PKB to jest to prawda, ale proszę spojrzeć na resztę. Włochy ok. -17% PKB, a Hiszpania ponad -20%. Tylko Litwa i Finlandia miały niższe spadki PKB w UE.

Szept
środa, 19 sierpnia 2020, 20:44

Masz rację takie USA w II kwartale miało ponad % spadku. No ale tłumacz to gościowi który nic nie czyta.

Artur
środa, 19 sierpnia 2020, 13:08

Kiedy było 1% ? Rok podaj , no i dług publiczny na osobę ekonomisto , autostrady były pierwsze za PO , bo pierwsze rządy PIS pokazały co są warte , no i przekop mierzei ....... idzie 2050 będzie gotowy ? PISUAROWIEC

Lbn
środa, 19 sierpnia 2020, 08:34

Podasz jakieś konkretne przykłady nieradzenia sobie z budową 'zwykłych autostrad'? Bo ja na tzw ścianie wschodniej, przez którą na co dzień jeżdżę widzę coś diametralnie innego (S8, S61, A2, S19, S17, S12).

Itgk
środa, 19 sierpnia 2020, 01:46

No i wlasnie dlatego PiS wygral 7 wybory z rzedu.

BUBA
wtorek, 18 sierpnia 2020, 23:37

"w które wepchnie ich własna władza." - wybrana przez Polaków demokratycznie jako mniejsze zło. .......................................................................................................................................................................................

RealMax
wtorek, 18 sierpnia 2020, 23:29

I teraz pomyśleć gdzie byśmy byli jako naród, gdyby rządzili nami prawdziwi patrioci, bez kompleksów, obeznani w geopolityce, dbający o INTERES Polski, a nie angażowali jakieś ideologiczne wojenki, szukanie nowych wrogów, czy wysyłali tysiącami na pewną śmierć z Bogiem na ustach. Najlepiej chyba określił nas kiedyś Churchill, a o naszych elitach wiedział sporo. W końcu to jemu sanacja nas sprzedała przed II WŚ, jak dzisiaj sprzedali nas USA, albo Rosji, biorąc USA na pośrednika. W. Churchill : "Pozostaje to tajemnicą i tragedią historii że naród [Polacy] gotów do wielkiego heroicznego wysiłku, uzdolniony, waleczny, ujmujący powtarza zastarzałe błędy w każdym prawie przejawie swoich rządów. Wspaniały w buncie i nieszczęściu, haniebny i bezwstydny w triumfie. Najdzielniejszy pośród dzielnych, prowadzony przez najpodlejszych wśród podłych"

Grzesiek
środa, 19 sierpnia 2020, 13:50

Proszę wskazać opcję polityczną, która obecnie spełnia zapisane przez Pana warunki, lub spełniała w ostatnich 30 latach: "prawdziwi patrioci, bez kompleksów, obeznani w geopolityce, dbający o INTERES Polski, a nie angażowali jakieś ideologiczne wojenki, szukanie nowych wrogów"

RealMax
środa, 19 sierpnia 2020, 18:44

Nie ma takich, bo tacy ludzie uciekają od polityki. To jest taka pajęczyna powiązań ludzi podłych wszystkich opcji plus kościół, które rządzą od 30 lat, że ciężko ją przeciąć. Tu musi się pojawić osoba/grupa osób która będzie w stanie zjednoczyć większą część Polaków, tych co mają dość, a jest ich większość. I jak przekonać się, że ta osoba/osoby są naprawdę propaństwowe, nie stawiając własnego interesu ponad interes Polski ? Skoro każdy kto pojawiał się w naszej polityce, prędzej czy później okazywał się taki sam jak reszta. Może ktoś z zagranicy, mamy tam naprawdę wybitnych specjalistów i światłych ludzi, tylko jak ich zachęcić. I najważniejsze, jeśli doszłoby do zmiany, to musiałaby być rewolucja (edukacyjna, podatkowa, emerytalna i przede wszystkim w mentalności Polaków, zmianie sposobu myślenia i działania jako jeden naród i społeczeństwo obywatelskie) , która wielu grupom interesów odebrałaby przywileje i frukty. Długo można pisać, nie wiem czy jest szansa na takie zmiany, a my na prawdę jesteśmy ogarniętym i zahartowanym narodem, więc szkoda, że znowu marnujemy szanse.

wert
środa, 19 sierpnia 2020, 12:00

Cytujesz bez sensu i pojęcia. Churchil to powiedział gdy sikorski odmówił zgody na warunki pokoju z sowietami więc jeżeli ktoś jest podły to zalecam spojrzenie w lustro. Przedstawisz może te swoje obeznane z geopolityką i patriotyczne koncepcje?

RealMax
środa, 19 sierpnia 2020, 15:28

Wystarczy spojrzeć na Węgry, Orban nie jest moim idolem ale robi biznes ze wszystkimi, od USA przez Rosjan po Chińczyków. Polacy leża plackiem przed USA, a ze współpracy z tym krajem nie mieliśmy nigdy żadnych korzyści, zawsze nas wykorzystywali. Możesz mi powiedzieć na przykład dlaczego pola naftowe w Iraku eksploruje Rosja czy Algieria, a nie Polacy ? Przecież to nam obiecywali nasi wspaniali mężowie stanu, jak wysyłali naszych wojaków na amerykańską wojenkę, na nasz koszt.

T72B3
środa, 19 sierpnia 2020, 20:33

Ale ,to była zmyłka szpiega

mc.
wtorek, 18 sierpnia 2020, 21:54

Chyba nikt z komentujących nie zwrócił uwagi na bardzo ważny szczegół: 6 tys "ludzi" stacjonujących na stałe i 20 tys w trybie alarmowym. To ogromne wzmocnienie polskiej obronności. A co do budowy infrastruktury... damy radę. Pewnie będą opóźnienia, ale tak się dzieje na całym świecie.

wert
środa, 19 sierpnia 2020, 12:01

Sowieci czy chcą czy nie chcą muszą teraz planować i kalkulować starcie bezpośrednie z amerykanami.

TAK
piątek, 21 sierpnia 2020, 13:33

Jeśli coś się zdarzy, amerykanie prosto zwieją!

wert
sobota, 22 sierpnia 2020, 14:51

jeżeli zwieją to z automatu zwieją z Pacyfiku bo kto uwierzy w gwarancje tchórza? To oznacza kres hegemonii USA w świecie. Myślisz że jak za Trumpa zdecydowali się walczyć o SWÓJ status to teraz się poddadzą chinczykom?

Kopara
środa, 19 sierpnia 2020, 10:24

Wszyscy wiedzą 500 000 000 / 5,500 to ile za żołnierza?

mc.
środa, 19 sierpnia 2020, 14:07

Ok. 7500 pln/miesięcznie - to chyba nie jest duży koszt.

marian
środa, 19 sierpnia 2020, 10:01

Gdyby to byli polscy żołnierze to byłoby ogromne wzmocnienie naszej obronności. A tak to jest tylko warunkowe wzmocnienie naszej obronności.

mc.
środa, 19 sierpnia 2020, 14:11

A skąd weźmiesz pieniądze na dodatkowych żołnierzy ? Ktoś powyżej zapytał ile kosztuje jeden żołnierz (amerykański) - odpowiedź ok. 7500 pln/miesięcznie. Po pierwsze na własnych żołnierzy wydasz więcej (musisz dokupić broń, czyli np. nowe transportery itd.) choć lepiej byłoby mieć własnych, tylko... skąd weźmiesz tylu chętnych do służby w armii (często w stopniu szeregowego) ?

T72B3
środa, 19 sierpnia 2020, 13:54

Jakie warunkowe ty myślisz jak by doszło do spięcia Polski z Rosją to Amerykanie będą umierać za Polskę .nie ma takiej opcji .

marian
środa, 19 sierpnia 2020, 18:58

To to ja wiem, ale są jeszcze jakieś stany pośrednie zanim wybuchnie oficjalna wojna. Zawsze to jakiś powód żeby nas wydoić.

T72B3
środa, 19 sierpnia 2020, 20:28

I na ty ten pic polega nic innego

mc.
środa, 19 sierpnia 2020, 18:21

Jakby doszło do "spięcia Polski z Rosją" to Amerykanie będą bronić Europy. Szkoda tylko że jesteśmy przedmurzem, ale tego nie zmienimy.

Jabadabadu
czwartek, 20 sierpnia 2020, 12:52

Jakby doszło do spięcia Polski z Rosją to nikt nas bronić nie będzie, bo wcześniej .... wyparujemy.

T72B3
środa, 19 sierpnia 2020, 20:32

Amerykanie będą bronić Europy ? Raz już pisałem Rosja to nie Panama czy inna Grenada Amerykanie dadzą sobie spopielić kraj w obronie tego przedmurza weź i się ogarnij

mc.
środa, 19 sierpnia 2020, 21:26

Europa to nie tylko gigantyczny interes dla Amerykanów (na współpracy gospodarczej). To także ich "korzenie". Nie pozwolą by hołota ze wschodu, zaprowadziła tu swoje zwyczaje.

T72B3
czwartek, 20 sierpnia 2020, 18:57

Masz na myśli siebie

Olej russtrolla
piątek, 21 sierpnia 2020, 12:07

Miał na myśli ciebie i twój ruski mir.

Baltazar
wtorek, 18 sierpnia 2020, 20:51

Czy nie prościej dopłacić extra Amerykanom, by sami sprawnie wykonali te inwestycje? Może być to tańsze.

Krzysztof
środa, 19 sierpnia 2020, 19:47

Może wywiad i kontrwywiad z prawdziwego zdarzenia też nam stworzą, bo sami nie potrafimy? Albo od razu rozpiszmy referendum w sprawie przyłączenia Polski do USA jako jednego ze stanów.

Szymon
środa, 19 sierpnia 2020, 21:46

Ja jestem BARDZO za!!!

Fanklub Daviena
wtorek, 18 sierpnia 2020, 20:21

Krzyżacy też zapędzali polską ludność do budowy zamków dla okupantów... :)

Z wyrazami szacunku.prawdziwy fan p.Davien'a(?)
środa, 19 sierpnia 2020, 13:26

O narodowości, można mówić od Wiosny Ludów.Tak z 400 lat później.

xXx
środa, 19 sierpnia 2020, 18:44

Teraz to przesadziłeś jak poznański ogrodnik na wiosnę. Już za Jagiełły (i to po Grunwaldzie) Niemcy mieli pretensję do Polaków, że za bardzo wierzą i wielbią swego króla. Co było w tym czasie próbą dyskredytowania Polaków oraz co bardzo ich drażniło. Powiesz, że wówczas nie było Niemców i to też do końca nie będzie prawda. Już wówczas mówiono o Niemcach i o wspólnym niemieckim narodzie. A powyższe świadczy o świadomości ówczesnych narodów. O Polakach tak dużo nie piszę bo rozumie się samo przez się, że w XV w. możemy spokojnie mówić o narodzie Polaków, choć to też fakt, nie wszyscy utożsamiali się z Polakami.

prawdziwy fan p.Daviena(?)
środa, 19 sierpnia 2020, 22:54

Dr.Be.dnarek UWroclawski "Wiosna Ludów ".Ja nie od Pyr tylko od Chreczkosiejów

wert
środa, 19 sierpnia 2020, 12:03

Ale boli. Prawilna tawariść

Konrad M
środa, 19 sierpnia 2020, 08:37

Bardziej zapędzali niż sowieci? :)

Max
środa, 19 sierpnia 2020, 08:28

Czego jeszcze nie wymyślicie, sowieckie trolle? Wiem, frustracja, ale żeby Krzyżaków do tego mieszać?

robo
środa, 19 sierpnia 2020, 08:04

Jak zwykle myślisz w typowo moskiewsko-mongolskich kategoriach: "pędzili ludność do budowy", akurat nie pędzili tylko po prostu przyzwoicie za pracę płacili (wiem że dla waszych kręgów "kulturowych" jest to nie zrozumiałe) A n.p. nazwa "Mazury" wzięła się od polskich osadników z Mazowsza których państwo krzyżackie zdołało zachęcić do osiedlenia się na terenach zdobytych na Prusach.

T7g
środa, 19 sierpnia 2020, 12:24

Nie tłumacz im - szkoda Twojego czasu.

Darek S.
środa, 19 sierpnia 2020, 01:51

Dobre

Wkurzony
wtorek, 18 sierpnia 2020, 20:02

Wszędzie gdzie wejdzie USA z kundelkami niosąc na bagnetach "pokój i demokrację" pozostawia śmierć, zgliszcza i cierpienia na dziesiątki lat... Setki tysięcy zabitych, zrujnowane państwa, miliony uchodźców, chaos, anarchia i ciągła wojna. To anioł zagłady, ZŁO.

jak ruska to boli to znaczy dobrze
środa, 19 sierpnia 2020, 16:06

USA! USA! USA! hahaha

mc.
środa, 19 sierpnia 2020, 14:21

A w Ameryce są setki milionów bezrobotnych. Przynajmniej tak mówią w twoich wiadomościach.

wert
środa, 19 sierpnia 2020, 12:06

Japonia, niemcy, Korea Płd, od Nixona Chiny, czas na Polskę. Czas dobry choć jak w Iraku Afganistanie obce agentury chcą mieszać ale nie dacie rady!

Kokosz
środa, 19 sierpnia 2020, 10:28

... tak, wyraznie widac destrukcyjne dzialania USA szczegolnie w Niemczech, Japoni, Korei i Wloszech... niszczycielska moc USA sprawila ze panstwa te sa obecnie gigantam ekonomicznymi i militarnymi mocarstwami no to po prostu straszne....

poniedziałek, 14 września 2020, 18:32

Podlicz zadłużenie tych państw. Dostaniesz wstrząsu. Prywatnie też byś się zadłużył? Swoją drogą, kto pożycza te Billiony?

Bryk
środa, 19 sierpnia 2020, 09:04

Pomyliłeś z Rosją.

PPP
środa, 19 sierpnia 2020, 09:03

Chyba opisujesz tu Bolszewików i Armię Radziecką? Tak to właśnie tak było.

Zadowolony
środa, 19 sierpnia 2020, 08:41

Powinieneś jeździć z wykładami swoich mądrości w tym temacie do takich zrujnowanych państw jak Korea Płd., Japonia czy RFN. Na pewno docenią twoją szczerą troskę.

Max
środa, 19 sierpnia 2020, 08:27

Martwcie się teraz, towarzysze, lepiej o Białoruś, bo wam odpływa, jak kiedyś Ukraina.

No
poniedziałek, 14 września 2020, 18:33

Ukraina odpłynęła. Dobrze to określiłeś. Właśnie podali co z nimi robi MFW. Brak słów

3mmm
środa, 19 sierpnia 2020, 08:22

no rzeczywiście, np Korea Południowa albo Japonia

Darek S.
środa, 19 sierpnia 2020, 01:52

Wyjątek Niemcy. Ale z nimi się liczą, z nami nie.

Czlowiek zwany koniem
środa, 19 sierpnia 2020, 01:08

To zapewne dlatego Niemcy tak chca ich zatrzymac w bazach w RFN...

Dudley
środa, 19 sierpnia 2020, 12:10

Jak całe miasta od 75 lat funkcjonują wyłącznie w oparciu o amerykańskie bazy to nic dziwnego. Ale gdyby ich nie było, lub funkcjonowały by w mniejszej ilości lub krócej co sprawiło by że te regiony nie były by uzależnione gospodarczo , to większość pożegnałaby ich z radością jak my Rosjan. Tak funkcjonuje każdy zakątek świata uzależniony od jednej firmy i przychodzi czas jej zamknięcia.

NDR
czwartek, 20 sierpnia 2020, 19:17

Mieszkam w Niemczech od 21 lat niedaleko lotniska i powiem że Niemcy bardzo chętnie pomachają Amerykanom na pożegnanie i więcej tu oprócz domów publicznych i to w niewielkiej części nic nie jest uzależnione od Amerykanów

Enigma
środa, 19 sierpnia 2020, 00:19

Szczególnie jest to prawdą w odniesieniu do Niemiec, Japonii, Korei Południowej - zrójnowane państwa i ciągła wojna. Takie bajkI opowiadaj swojemu prowadzącemu z GRU.

Qwest
wtorek, 18 sierpnia 2020, 23:27

Hahahaha trolujcie trochę dyskretniej :) Obcięli fundusze na szkolenia w Olegino? Swoją drogą, przypomniało mi się jak jeden sołdat mówił do drugiego : wszędzie dobrze gdzie nas nie ma.

Matnet
wtorek, 18 sierpnia 2020, 23:04

Tak Korea Pd, Japonia, RFN, Włochy to obraz nędzy i rozpaczy

CdM
środa, 19 sierpnia 2020, 12:14

No i wystarczy porównać RFN z NRD czy obie Koree aby zobaczyć bez żadnych wątpliwości różnicę między krajem w którym panoszyło się USA, a krajem wolnym od tego ZŁA.

tomek
wtorek, 18 sierpnia 2020, 22:32

Albo USA albo Rosja. Ty stawiasz na Rosję.

Dudley
środa, 19 sierpnia 2020, 12:34

Cóż, jesteś przykładem ofiary medialnej propagandy. Typowy przykład białego niewolnika. A szare komórki to do czego zatrudniłeś? Obywatel 38mln kraju człónka UE i NATO nie najmniejszego w Europie, chce samoistnie oddać się pod opiekę pana? Mamy potencjał być państwem suwerennym a nie republika bananową, już nawet Łukaszenka pokazał jak można lawirować między młotem a kowadłem a to mały i niebogaty kraj Tak robi Turcja, Egipt i pewnie jeszcze parę by się znalazło. Ale my musimy oddać pod opiekę, jak panienka na ulicy, bo nam krzywdę zrobią. Podczas gdy rzeczywista krzywdę robi alfons wykorzystując, uzależniając, grożąc i bijąc jak nie spełnisz wymagań ( sankcje za Nord Stream, Współpraca z Chinami i sieć 5G )

Herr Wolf
środa, 19 sierpnia 2020, 07:36

A gdzie to powiewa ruska flagą nad cudzym terytorium?!

archipelag Gułag
środa, 19 sierpnia 2020, 16:09

w całej krainie tzw rassija poza księstwem moskiewskim,200 zniewolonych narodów jak się sami chwalicie

No
poniedziałek, 14 września 2020, 18:40

Nasza na przykład w Stettin

kokosz
środa, 19 sierpnia 2020, 14:52

Naddniestrze, Krym, Dombas, Syria, Gruzja(Osetia)...

y
środa, 19 sierpnia 2020, 14:22

Zainwestuj w Atlas! A potem znajdź takie państwa jak Ukraina, Gruzja, Syria. A i w Azji tez coś znajdziesz...

As
wtorek, 18 sierpnia 2020, 19:39

Ani nas nie stać na własną armię, ani na najemników. Nawet częściowa niepodległość ma swój przyziemny wymiar w złotówkach.

Maciek
wtorek, 18 sierpnia 2020, 19:38

Polska biurokracja i procedury IU wygrają z armią USA, Ministrem Błaszczakiem i Prezydentem Dudą. Jak do tej pory pokonały każdą partię polityczną, która doszła do władzy w Polsce.

Inspektor Łysiak
środa, 19 sierpnia 2020, 10:28

Nikt nie,wygra z INSPEKTORATEM WSPARCIA Znam DZIADÓW OD 29lat Poznasz ich po tej WŁAŚNIE liście zadań armii amerykańskiej Przecież to MIAŁA MIEĆ ARMIA POLSKA OD 30lat I co? KICHA

Piotr ze Szwecji
wtorek, 18 sierpnia 2020, 19:34

Niesamowite. Ile trzeba nacisku sytuacji międzynarodowej i to przy przychylnym stronnictwie politycznym dla WP jak PiS, aby ktoś w końcu po 1918 roku zainwestował w nowoczesną bazę logistyczną dla WP. Jedyny hamulec ten sam co zawsze, jak przy zakupie każdego uzbrojenia od 1989. Ta niesamowita i nigdy nie kończąca się Faza Analityczna. Kiedy wybuchnie wojna to na front poślemy pewnie Fazę Analityczną przeciwko pancernym szpicom wroga. Fazy Analitycznej nic nie pokona!

Sdr
środa, 19 sierpnia 2020, 20:22

Niestety nie dla WP, bo nie ma woli i pieniędzy, ale dla US. W tym wypadku i kasa i wola się znalazły. Oby nie było tak że w Lublińcu US będzie miała luksusy a nasi specjalsi w barakach z zazdrością będą patrzeć jak "za płotem" jest XXI wiek a u nich końcówka XIX w.

Piotr ze Szwecji
piątek, 21 sierpnia 2020, 09:37

To wynika z braku know-how WP w tych sprawach. Nadzieja jest, że my Polacy nauczymy się robić te logistyczne klocki od Amerykanów. Amerykanie w nich świecą. W czasie WW2 Niemcy wręcz podziwiali amerykańską logistykę z zachwytem, pomimo że byli sobie wrogami. W Polsce WP do dziś dnia tkwi w ponapoleońskiej infrastrukturze pozostawionej przez okupacyjne wojska Zaborców. To jak porównywać w logistyce nie T-72 lecz T-34 albo jakiś zabytkowy wóz pancerny z czasów ww1 z Abramsami, Armatą czy koreańskim K2. Podczas ww2 w Polsce z powodu braku osłony plot ze strony baz dywizyjnych dla regionalnych magazynów wojskowych, te zostały z łatwością zniszczone przez niemieckie lotnictwo. Potem pociąg z amunicją dla WP utknął w Związku Sowieckim. Myślisz, że dziś sytuacja wygląda w czymkolwiek lepiej? Zwróć uwagę, że budowana infrastruktura dla amerykańskich żołnierzy będzie miała miała podwójne zastosowanie, także dla polskich żołnierzy. Sama wiedza logistyczna nie starczy, aby nadrobić ten brak w know-how. Tutaj potrzeba dużych inwestycji w logistykę, jak dla przykładu infrastruktura logistyczna czy koszarowa, a nawet w poligony.

Dudley
środa, 19 sierpnia 2020, 12:37

Na wojnę to poślą nasze dzieci i nas, a sami spierdzielą za granice jak w 1939 i 1981, wrócą po wszystkim i podzielą się stołkami, a tym co przeżyją nadają odznaczenia.

Infernoav
wtorek, 18 sierpnia 2020, 18:56

Koszty na miliardy złotych... Do tego 1,5-2mld złotych rocznie na utrzymanie armii USA w Polsce. Kto bogatemu zabroni, w końcu to tylko cena za rok, równa wartości 50 mbt albo 10 AH-64 albo dywizjon Himarsa albo modernizacja wszystkich T-72 do standardu PT-91M2 (już po remontach i wymianie optoelektroniki/łączności, które i tak robimy) albo dozbrojenie w ppk Spike albo zakup dziesiątek dronów klasy taktycznej albo... Te 500mln rocznie i na start 500mln to koszt przezbrojenia naszej armii w nowe MBT w ciągu 10 lat (550 mbt). Nowa obecność niewiele różni się od tej starej obecności...

wert
środa, 19 sierpnia 2020, 12:12

Ojropka po trzech dniach bombardowań Kadafiego poleciała po łaskę do łobamy bo brakło im wszystkiego. Jeżeli masz dojście do nowego MBT za +-10 mln to powiedz. Będzie sensacja na skalę światową. Ale ignorant

Darek S.
środa, 19 sierpnia 2020, 01:55

To taniej by nam wyszło kłaniać się ruskim, niż Amerykanom. A

mc.
środa, 19 sierpnia 2020, 14:14

Amerykanom płacimy utrzymując ich oddziały w Polsce, Rosjanom trzeba by płacić za utrzymanie ich państwa. Czyli Amerykanie są dużo tańszy i nie kradną zegarków i nie gwałcą.

dim
wtorek, 18 sierpnia 2020, 23:02

@Infernoav - A z której audycji Radia Erewań wziąłeś tych extra 1,5-2 mld ? Czyli pozostańmy przy 500 mln. Piszesz więc ALBO trochę czołgów ? ALBO trochę Apaczy ? ALBO dywizjon artylerii ? ALBO coś tam jeszcze ? Albo... Albo... - a tutaj będzie to znacznie szybciej przy czym "i" zamiast "albo". I także gotowość dostarczenia sił wielokrotnie większych, w razie takiej potrzeby. Wystarczy przygotować lotniska, warsztaty, magazyny, hotel. Dla kandydata na agresora takie pojedyncze "albo" czy też zamiast tego wiele różnych "i", podobnie jak "za 10 lat", a "już wkrótce" - czynią różnicę zasadniczą.

dim
czwartek, 20 sierpnia 2020, 00:50

@Infernonav (c.d.) - hmm... ale może Pan ma na myśli wiążące się z tą umową koszty budowy infrastruktury ? Nowych dróg, mostów, lotnisk, hal warsztatowych i magazynowych ? Czy w takim razie uważa Pan, że te Abramsy, Apacze itd, jeśli stanowiące już własność Polski, nie potrzebowały by wtedy zupełnie nowej infrastruktury ?

tomek
wtorek, 18 sierpnia 2020, 22:29

A ja słyszałem że 50mld złotych rocznie. To ile to będzie w ppk Spike?

Yy
środa, 19 sierpnia 2020, 07:27

Każdy słyszy co chce.Ja słyszałem że 500 mld a może 5 tyś mld,nie ważne, coś napisze,nie wiem nic ale bede komentowal.A kto mi zabroni.?

dim
wtorek, 18 sierpnia 2020, 18:50

Ale najgorsze, że nie da się dialożyć, kręcić, udawać, ogłaszać, ustawiać, anulować, rozpisywać ponownie, znów odwoływać. . . A tu trzeba po prostu działać sprawnie i terminowo ! A skąd MON ma to umieć ? No skąd ?

Desantowiec
wtorek, 18 sierpnia 2020, 18:35

TERAZ widać KATASTROFA infrastruktury Ale ok amerykańska presja pójdzie po MON To JEST SUKCES

Inspektor Łysiak
wtorek, 18 sierpnia 2020, 18:31

Inspektorat WSPARCIA walczy od 2015 Hahahaha Polskie TUZY LEPIEJ NIE BĘDZIE

Navigator
wtorek, 18 sierpnia 2020, 18:30

Autor nie doczytał dokumentu i pominął lotnisko Starachowice a,tam inwestycja 250mln pln

dim
wtorek, 18 sierpnia 2020, 23:04

A jak wyobrażasz sobie pilny odbiór wsparcia i także bardzo szybkie rozśrodkowanie tych dostaw, bez wielu naraz i przystosowanych do tego lotnisk ?

DefBot
wtorek, 18 sierpnia 2020, 21:41

To jakaś inna inwestycja od tej podanej w w/w artykule?

Stary Grzyb
wtorek, 18 sierpnia 2020, 18:03

Jeżeli faktycznie istnieje ryzyko, że nie poradzimy sobie z budową koszar, stołówek, bocznic kolejowych, budynków warsztatowych, myjni, strzelnic, małpich gajów, torów przeszkód, parkingów i miejsc postojowych, to chyba pora bardzo poważnie zastanowić się nie tylko nad tym, co mamy do zaoferowania we współpracy z USA, ale także nad tym, czy coś jesteśmy zdolni w ogóle ... Oby ten artykuł był wyłącznie dziennikarską przesadą.

prawdziwy fan p.Davien'na(?)
środa, 19 sierpnia 2020, 13:38

Budowlanka w coglach czeka na start.Problem jest gdzie indziej ,ale niech nasi koledzy sami odkryją gdzie.Moce przerobowe ,zarówno po stronie wykonawców jak i producentów i dostawców materiałów, są wystarczające a młode Wilczki po Budownictwie Ladowym i Wodnym już szczezą kły.

Marek1
wtorek, 18 sierpnia 2020, 17:54

Oczywiście i jak zwykle NIE ma winnych trwającej 6 rok tragifarsy przetargowej w kwestii rozstrzygnięcia KTO wyposaży Centrum Szkolenia Bojowego. Ale najbardziej o jawnym sabotowaniu tej inwestycji świadczy NIE zmienianie przez Sejm i Rząd kretyńskich przepisów pozwalających IU/MON od szeregu lat blokować powstanie CSB.

Maruda
wtorek, 18 sierpnia 2020, 21:41

Znowu ty?

Tweets Defence24