Reklama

Polityka obronna

Generał Andrzejczak drugi raz Szefem Sztabu Generalnego. Prezydent: "Siły Zbrojne są na dobrej drodze" [AKTUALIZACJA]

Fot. Defence24.pl
Fot. Defence24.pl

Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy generał Rajmund Andrzejczak został mianowany po raz drugi na Szefa Sztabu Generalnego WP. „Siły zbrojne są obecnie na dobrej drodze. Nie potrzebujemy w nich rewolucyjnych zmian. Potrzebujemy silnego i konsekwentnego i stabilnego rozwoju” - powiedział Prezydent.

Prezydent wyraził zadowolenie, że udało się przywrócić Szefowi Sztabu Generalnego „dowodzenia Siłami Zbrojnymi”. Przypomniał, ze generał Andrzejczak zbudował nowe oblicze polskich sił zbrojnych działających w sposób zsynchronizowany z siłami sojuszniczymi, zbudował „nową filozofię ćwiczeń wojskowych”. Poruszył też temat zmian jakie niesie prowadzona za czasów. Gen. Andrzejczaka rozbudowa sił na tzw. ścianie wschodniej RP gdzie budowana jest 18 Dywizja Zmechanizowana.

Prezydent chwalił też położenie nacisku na Sztab Generalny jeśli chodzi o pozyskiwanie i stosowanie nowoczesnych technologii, w tym działania w domenie cyberprzestrzeni, systemy rozpoznania i dowodzenia. Przypomniał, że generał wykonał też dużą „pracę u podstaw” dzięki czemu udało się zmienić mentalność w tych dziedzinach.

Podkreślił wzrost interoperacyjności Sił Zbrojnych RP z sojusznikami w tym w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Dziewiątki Bukaresztańskiej i grup bojowych Unii Europejskiej.

„Siły zbrojne są obecnie na dobrej drodze. Nie potrzebujemy w nich rewolucyjnych zmian. Potrzebujemy silnego i konsekwentnego i stabilnego rozwoju i oczekuję tej właśnie stabilności i żeby jak dotychczas realizował Pan z determinacją swoje założenia” – powiedział prezydent. Głowa państwa życzyła też gen. Andrzejczakowi aby jego współpraca z ministrem Obrony Narodowej dobrze się układała, „bo to co zaczęliśmy będzie wymagało jeszcze bardzo wiele działania i decyzji”.

„Wierzę że zadanie będzie pan wypełniał nadal z zaangażowaniem i polotem, który pana cechuje” – zakończył swoje wystąpienie prezydent.

Generał Andrzejczak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (1987-91). "Generalskie" studia polityki obronnej ukończył na Królewskiej Akademii Obrony w Londynie w 2010 r. Prócz tego studiował na Akademii Obrony Armii Czeskiej w Brnie (1999-2001), a także m.in. na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Pierwsze lata służby spędził w jednostkach na Mazurach. Pierwszym plutonem dowodził w 2 pułku zmechanizowanym w Giżycku (1991-93), kompanią czołgów – w tej samej jednostce przeformowanej w 15 Giżycką Brygadę Zmechanizowaną (1993-96). Od 1996 r. służył w Orzyszu, najpierw w sekcjach operacyjnej i rozpoznania w sztabie 4 Suwalskiej Brygady Kawalerii Pancernej (do 1998 r.), potem jako szef sztabu Litewsko-Polskiego Batalionu Sił Pokojowych (1998-99). W 2001 r. w tym samym batalionie wrócił na stanowisko zastępcy dowódcy, które zajmował do 2003 r., po czym został dowódcą 1 Batalionu Pancernego Ułanów Krechowieckich, wchodzącego w skład 15 BZ.

Reklama
Reklama

W latach 2004-05 Andrzejczak dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym, który w sile batalionu uczestniczył w misji pokojowej ONZ pod kryptonimem UNDOF na Wzgórzach Golan. W latach 2006-08 zajmował stanowisko zastępcy szefa oddziału operacyjnego G-3 w Dowództwie Wojsk Lądowych w Warszawie. Jako jedyny polski oficer był dowódcą dwóch zmian PKW Afganistan – czwartej i piątej, od października 2008 r. do października 2009 r. Służył też w Iraku jako szef oddziału operacyjnego w sztabie Międzynarodowej Dywizji Centrum-Południe podczas siódmej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku (2006/07).

W latach 2008-10 służył jako zastępca dowódcy w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Z kolei latach 2010-12 służył jako asystent szefa sztabu 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. W tym okresie, w sierpniu 2011 r. został generałem brygady. W latach 2012-14 gen. Andrzejczak dowodził 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną.

Gen. Andrzejczak z dowództwem 12 DZ jest związany od grudnia 2014 r. Wówczas objął stanowisko zastępcy dowódcy i szefa sztabu. Dowódcą 12 DZ został w maju 2016 r., a w sierpniu 2016 r. odebrał nominację do stopnia generała dywizji.

Szefem Sztabu Generalnego WP generał Andrzejczak został mianowany w czerwcu 2018 roku, deklarował wówczas, że chce „wyprowadzić wojsko ze strefy komfortu” i planował intensywne działania mające na celu intensywne rozwijanie Sił Zbrojnych RP. W parze z objęciem nowego stanowiska szedł awans na generała broni. Z kolei w listopadzie 2019 roku Rajmund Andrzejczak został mianowany na najwyższy w Wojsku Polskim stopień generała.

Reklama

Komentarze

    Reklama