Reklama

Legislacja

Nowy podział w kierownictwie MON

Podpisanie umowy na dostawę śmigłowców AW101. Fot. MON/Twitter.
Podpisanie umowy na dostawę śmigłowców AW101. Fot. MON/Twitter.

W dzienniku urzędowym MON ukazała się Decyzja Nr 54 Ministra Obrony Narodowej w sprawie kierowania resortem obrony narodowej. Opowiadamy, więc jakie zmiany wprowadzono, komu podporządkowano poszczególne departamenty i instytucje, a także co było powodem zmian.

Decyzja podpisana przez Ministra Mariusza Błaszczaka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym MON ,tj. 20 kwietnia. Wprowadzone zmiany w obszarze zadań i podległości wynikają w dużej mierze z faktu objęcia przez, dotychczasowego sekretarza stanu, Tomasza Zdzikota stanowiska w zarządzie Poczty Polskiej.

Jednocześnie moc prawną traci decyzja Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2020 r., która do tej pory regulowała podział obowiązków w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 53).

Bezpośrednio pod mnistra

Według zapisów decyzji w bezpośredniej podległości Ministra Obrony Narodowej pozostaje Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

 • Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej;
 • Departament Budżetowy;
 • Departament Kadr;
 • Departament Kontroli;
 • Departament Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Departament Prawny;
 • Departament Strategii i Planowania Obronnego;
 • Biuro Ministra Obrony Narodowej;

Warto zauważyć, że Departament Prawny uprzednio podporządkowany był pod Tomasza Zdzikota. Departament zatem wraca bezpośrednio w podporządkowanie szefa resortu. 

Cyber pod skrzydłami mnistra

Dodatkowo jak informuje nas CO MON m.in. na podstawie Zarządzenia nr 10 z 21 kwietnia nadzór nad obszarem aktywności resortu związanym z cyberbezpieczeństwem po zakończeniu misji przez wiceministra T. Zdzikota osobiście sprawuje szef resortu Mariusz Błaszczak. 

Podporządkowani pod wiceministrów

Sekretarzowi Stanu Wojciechowi Skurkiewiczowi na mocy nowej decyzji podlegają:

 • Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa,
 • Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w zakresie wykonywania czynności nadzoru nad działalnością uczelni wojskowych oraz w zakresie realizacji zadań na rzecz procesu przygotowania i doskonalenia zawodowego,
 • Departament Spraw Socjalnych,
 • Departament Wojskowej Służby Zdrowia.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego do tej pory był podporządkowany pod wiceministra T. Zdzikota. Warto zauważyć, że na mocy nowej decyzji departament będzie podlegał dwóm wiceministrom.

Sekretarzowi Stanu Sebastianowi Chwałkowi podporządkowany nadal pozostaje niezwykle istotny w procesie modernizacji i zaopatrywania sił zbrojnych Departament Polityki Zbrojeniowej oraz Departament Infrastruktury, podlegający uprzednio pod Tomasz Zdzikota.

Natomiast Sekretarzowi Stanu Marcinowi Ociepie nadal podporządkowane jest Biuro do Spraw Umów Offsetowych (kierowane przez czasowo pełniącego obowiązki płk Jacka Najsa). Biuro odpowiada m. in. za koordynacje offsetu kluczowych programów zbrojeniowych. W ramach nowego podziału zadań, Marcinowi Ociepie będzie w zakresie zarządzania działalnością naukowo-badawczą podlegał Departament Nauki i Szkolnictwa. Departament ten poprzednio był podporządkowany pod wiceministra T. Zdzikota.

Podsekretarzowi Stanu Pawłowi Woźnemu na mocy decyzji nadal podlegają Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego oraz Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych.

Sztab bez zmian

Decyzja nie wprowadza zmian w zakresie instytucji podporządkowanych Szefowi Sztabu Generalnego. Generałowi Rajmundowi Andrzejczakowi niezmiennie podlegają komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny Wojska Polskiego:

 • Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1;
 • Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2;
 • Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7;
 • Zarząd Logistyki - P4;
 • Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5;
 • Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6;
 • Zarząd Planowania Rzeczowego - P8.

Bez zmian u Dyrektora Generalnego

Departament Administracyjny oraz Biuro Dyrektora Generalnego nie zmieniły podporządkowania. Kieruje nimi nadal Andrzej Jarema, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony.

Upoważnienia wicemnistrów

Jednocześnie minister Błaszczak wskazał, że wiceminister Wojciech Skurkiewicz uczestniczy w posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów ds. cyfryzacji. Są to zadania, które do tej pory realizował ustępujący ze stanowiska wiceminister Tomasz Zdzikot.

Ponadto wiceminister W. Skurkiewicz jest upoważniony do podpisywania dokumentów na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz związanych z procesem uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych w ramach procedury legislacyjnej. Dodatkowo koordynuje on całość spraw związanych z działalnością parlamentarną i proobronna oraz jest upoważniony do udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, jak i oświadczenia senatorskie.

Natomiast sekretarz stanu Sebastian Chwałek został wyznaczony do koordynowania prac związanych z Programem Mobilizacji Gospodarki (PMG). Minister Błaszczak powierzył mu także nadzór nad Agencją Mienia Wojskowego. Nadzór w tym zakresie do tej pory sprawowany był przez Tomasza Zdzikota.

Wiceminister Ociepa zgodnie z decyzją reprezentuje resort na posiedzeniach komitetów offsetowego i komitetu ds. umów offsetowych. Wiceminister koordynuje także całość spraw związanych z implementacją innowacyjnych technologii obronnych, a także reprezentuje resort w sprawach projektów dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Podsekretarz stanu Paweł Woźny zgodnie z zapisami decyzji odpowiada za koordynację całości spraw dotyczących współpracy z Unią Europejską. Uczestniczy w imieniu ministra w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich, z wyłączeniem transpozycji prawa wtórnego Unii Europejskiej. Wiceminister został także upoważniony do podpisywania pism związanych z uzgadnianiem i negocjowaniem projektów umów międzynarodowych, a także z zawieraniem tych umów i ich ogłaszaniem.

Reklama

Komentarze (10)

 1. PanAAM

  Ci nowo postawieni to wiedzą tylko gdzie jest kasa. Po co się zapoznawać z obowiązkami jak za 2 m-ce znów zmiana banana.

 2. Tutejszy

  Proponuję jeszcze jakieś zmiany personalne w zarządzie PGZ, bo dawno nie było.

  1. Artur 007

   racja, już chyba ze dwa tygodnie zleciało, czas na zmiany!

  2. Tony

   PGZ nie podlega MON bystrzaku

  3. Antex

   a jakaż to róznica ...?

 3. milwaw

  Nadmiernie rozbudowane struktury, procedury i postępująca biurokratyzacja w MON to nic dobrego. Efektywność leży w prostocie, przejrzystości i konkretnej odpowiedzialnosci. A nawet zapowiadanej Agencji Uzbrojenia jak nie było tak nie ma!

 4. załamany

  Tomasz Zdzikot poszedł do Poczty Polskiej "bo jest świetnym organizatorem". Gdy był w MON nadzorował AMW. No to wiedząc, jak ta agencja funkcjonuje na co dzień pod nadzorem owego świetnego organizatora, można zareagować buhahaha albo panicznym strachem o los każdego zwykłego listu czy paczki pocztowej

  1. Pankracy

   Kolego mobolizuje pocztówkę na wybory Hahahaha

 5. dawo

  Ludzie a czemu Wy się dziwicie. W zwykłych UDT, restrukturyzacje dokonują się co 18-24 miesiące (roszady tych samych pracowników na inne stanowiska) i płyną grube setki tysięcy złotych odpraw, nagród itd. A co dopiero w ministerstwach.

 6. andys

  Groźnnie brzmi ten tytuł i wskazuje , że w kierownictwie MON są podziały (nowy i stare) - jakie to podziały?

 7. emeryt

  Chodzi tylko o to żeby można było powiedzieć że reformujemy , skutki finansowe nie są ważne , ostatecznie i tak zapłaci podatnik . Parafrazując klasyka "Pan X z zawodu jest dyrektorem , ministrem albo prezesem" - genialne prawda. Do takiego pana dopiero po kilku miesiącach od zajęcia stanowiska dociera czym ta spółka czy urząd się zajmuje ale to nie szkodzi bo za kolejne 3 miesiące zostanie przeniesiony na "inny ważny odcinek" . Żałosnym i niebezpiecznym zjawiskiem jest jak ludzie bez pojęcia i wizji biorą się za mieszanie w takich instytucjach jak MON , tak mieszanie bo konstruktywnym reformowaniem nazwać tego nie można . Krótko mówiąc zawód polityk to taka robota bez żadnej odpowiedzialności karnej a sam przedstawiciel tego zawodu z założenia zna się na wszystkim .

 8. Ustawiator

  Odgrzewany kotlet Brak odpowiedzialności widać z daleka O kompetencjach CISZA

  1. Blok Ekipa

   A po co kompetencje .... ??? Zmiany w Zarządach spółek, Radach Nadzorczych, zmiany koncepcji co kwartał itd. itp. .... to raz jeszcze się pytam komu na co te kompetencje ??? jak ktoś jest kompetentny to i tak nie ma to najmniejszego znaczenia ...... z tego co wiadomo były Prezes PHO i PGZ teraz karierę robi w Geologii ..... no comments ...........

 9. Zenek

  Nie widzę Departamentu Dialogów Technicznych oraz Działu Faz Analityczno-Koncepcyjnych.

  1. MK

   Departament to za niska ranga. W związku z ogromem prac powinien być jeszcze jeden wiceminister d.s. Dialogów Technicznych i drugi Analityczno- Koncepcyjny.

 10. Sceptyk

  Karuzela osób i zakresów zadań w kierownictwie MON trwa, co sprowadza się do totalnego braku odpowiedzialności. Jak w takim chaosie mają się wyznawać ogniwa podległe? Czy sam minister się w tym wyznaje? Sprawia to wrażenie, że autorem kolejnej edycji decyzji ministra jest jakiś podrzędny urzędnik, który dość przypadkowo ustawia figury na szachownicy. Może on się w tym orientuje?

Reklama