Reklama

Geopolityka

Spotkanie wiceministrów obrony Grupy Wyszehradzkiej

Fot. www.mon.gov.pl
Fot. www.mon.gov.pl

W dniach 24 – 25 listopada br. podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski był gospodarzem spotkania wiceministrów obrony Grupy Wyszehradzkiej w Szczecinie.

W konsultacjach udział wzięli: Jakub Landovský - Wiceminister Obrony Republiki Czeskiej, Robert Ondrejcsák – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Republiki Słowackiej oraz Tamás Vargha –Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Węgier.

Ministrowie omówili najważniejsze kwestie związane z planowanym na 2017 r. wsparciem wojskowym państw V4 dla Państw Bałtyckich. Zgodnie z decyzjami podjętymi na spotkaniu Ministrów Obrony V4 w Liblicach, które miało miejsce w maju br., obecność V4 ma mieć na razie charakter szkoleniowy. Przedyskutowano także możliwości współpracy V4 na rzecz implementacji decyzji podjętych podczas Szczytu NATO w Warszawie.

Rozmówcy wyrazili nadzieję, że wyszehradzka współpraca obronna będzie ważnym wkładem w zapewnienie bezpieczeństwa regionu, a w szczególności północnej części flanki wschodniej.

Ministrowie omówili również projekty aktualnie realizowane w ramach wyszehradzkiej współpracy obronnej. Wyrazili zadowolenie z  dyżuru bojowego w UE Wyszehradzkiej Grupy Bojowej (GB V4), która pełniła dyżur od 1 stycznia do 30 czerwca br. Zgodnie z Listem Intencyjnym podpisanym w Brukseli przez Szefów Sztabów Państw V4, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wystawią wspólną GB do dyżuru w drugiej połowie 2019 r.

Goście odwiedzili 12. Dywizję Zmechanizowaną oraz Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni (MNC NE), gdzie spotkali się z dowództwem i żołnierzami oraz obserwowali odbywające się ćwiczenie COMPACT EAGLE 16.

Reklama

Komentarze

    Reklama