Reklama

Geopolityka

Spotkanie ministrów obrony V4

Delegacje biorące udział w spotkaniu ministrów obrony V4, drugi od lewej - przewodniczący polskiej delegacji Tomasz Zdzikot / Fot. MON
Delegacje biorące udział w spotkaniu ministrów obrony V4, drugi od lewej - przewodniczący polskiej delegacji Tomasz Zdzikot / Fot. MON

Perspektywy współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej w sferze obronności oraz przygotowania Wyszehradzkiej Grupy Bojowej do rozpoczęcia 1 lipca półrocznego dyżuru w ramach Unii Europejskiej były głównymi tematami spotkania ministrów obrony Grupy V4, które odbyło się 10 czerwca na Słowacji. Ministra Mariusza Błaszczaka reprezentował na nim Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON.

Ministrowie V4 wyrazili zadowolenie, że współpraca wyszehradzka przyczynia się do zwiększenia zdolności NATO i Unii Europejskiej. W trakcie spotkania ministrowie omówili przygotowania Wyszehradzkiej Grupy Bojowej (z udziałem Chorwacji) do rozpoczęcia 1 lipca półrocznego  dyżuru w ramach Unii Europejskiej. Polska pełni w niej rolę tzw. państwa ramowego, wydzielając największe siły i wystawiając dowództwo, w oparciu o Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie. 

Ministrowie zdecydowali także o powołaniu kolejnej Grupy Bojowej w tym formacie w 2023 roku. Będzie to już trzecia Grupa Bojowa wystawiana przez V4. Postanowili także, że w ramach V4 będą prowadzone dalsze prace dotyczące rozwoju zdolności obronnych w ramach Stałej Współpracy Strukturalnej UE (tzw. PESCO). 

image
Polska delegacja na spotkaniu ministrów obrony V4. Fot. MON

Ministrowie omawiali również wspólne działania wzmacniające Sojusz Północnoatlantycki. Kontynuowane są przygotowania do wydzielenia na potrzeby NATO wspólnych zdolności kierowania i dowodzenia logistyką. Służyć temu będzie utworzenie do 2020 roku dowództwa Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego. Porozumienie Ogólne w tej sprawie zostało podpisane 8 czerwca przez ministrów obrony V4. Polska pełnić w niej będzie rolę wiodącą. 

W trakcie dyskusji omówiono też kwestie związane z sojuszniczym łańcuchem dowodzenia na flance wschodniej, z centralną rolą dowództwa Wielonarodowego Korpusu w Szczecinie oraz dowództwem Wielonarodowej Dywizji w Elblągu Zdecydowano także o kontynuacji współpracy w obszarze sił powietrznych, szkoleń, ćwiczeń i edukacji wojskowej.

Wiceminister Tomasz Zdzikot wziął także udział w spotkaniu ministrów obrony Środkowoeuropejskiej Współpracy Obronnej (CEDC), w której Polska posiada status obserwatora.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Box123

    Należy poszerzyć grupę wyszechradzka i Rumunię. Po pierwsze jest to główny punkt bariery przed Rosja obok Polski. Po drugie V5 przewyzszyła by w tedy ludnościowo Niemcy. I wreszcie po trzecie pozwoliło by to odciągnąć Rumunie od Niemiec do których teraz ja ciągnie.

    1. ljhkhgasdsaf

      Do Niemiec wszystkich ciągnie, także naszych południowych sąsiadów. A na rozszerzenie Grupy V4 mogą nie zgodzić się np.: Węgrzy.

Reklama