Reklama

Geopolityka

"Kryzysowe" ćwiczenia obronne w Bydgoszczy

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych współuczestniczył w przeprowadzeniu ćwiczeń obronnych Bydgoszczy, skierowanych dla kadry kierowniczej Urzedu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz służb podległych MSWiA.

Ćwiczenia zorganizowane wraz z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy dedykowane były dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego.

Szkolenie odbyło się w dwóch etapach. Pierwszego dnia, tzw. część cywilna odbyła się w szkole podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Drugi dzień tzw. wojskowy przeprowadzony został na placu ćwiczeń strzelnicy garnizonowej.

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy Adam Duziak wręczył Szefowi Sztabu 1. Brygady Logistycznej ppłk. Jackowi Wilczko wyróżnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy za wkład i współpracę w zakresie zarządzania kryzysowego. Pododdziały jednostek wojskowych bezpośrednio podległe Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych tj. 1 Brygada Logistyczna oraz batalion dowodzenia IWsp SZ przeprowadziły dla uczestników szkolenia prezentację elementów uzbrojenia i łączności będących na ich wyposażeniu, pokaz nowoczesnych rozwiązań w zakresie żywienia w warunkach polowych, prognozowania skażeń przez Ośrodek Analizy Skażeń IWsp SZ, a także oczyszczania i uzdatniania wody.

Podpułkownik Marek Ślesik informuje, że dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z survivalu, czyli praktycznych sposobów przetrwania połączone z przygotowaniem posiłku z indywidualnej racji żywnościowej „S-R”.

Uczestnicy szkolenia mieli okazję odbyć strzelanie z wykorzystaniem trenażera strzeleckiego oraz wykonać rzut granatem ćwiczebnym.

Współpracująca z Komendą Garnizonu Bydgoszcz Narodowa Federacja Strzelecka przygotowała dla miłośników militariów pokaz historycznych i współczesnych egzemplarzy broni strzeleckich wybranych armii świata.

Reklama

Komentarze

    Reklama