Geopolityka

Wyróżnienia dla polskich żandarmów w Afganistanie

Żołnierze z CSPA w Ghazni wyróżnienia otrzymali jako pierwszy pododdział XI zmiany PKW Afganistan - fot. st.sierż. Arkadiusz Pieczeńczyk.
Żołnierze z CSPA w Ghazni wyróżnienia otrzymali jako pierwszy pododdział XI zmiany PKW Afganistan - fot. st.sierż. Arkadiusz Pieczeńczyk.

3 października br. dowódca XI zmiany PKW Afganistan, gen. bryg. Bogdan Tworkowski uhonorował dyplomem uznania Centrum Szkolenia Policji Afgańskiej w Ghazni, jako jeden z najlepszych pododdziałów XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.Ze strony przełożonych, w tym również dowódców wyższego szczebla sil koalicyjnych wizytujących Centrum Szkolenia, jak np. zastępcy Dowódcy Sił NATO w Europie Gen. Richarda Shireffa otrzymałem pisemne podziękowania między innymi za Wasz wysoki profesjonalizm i wkład na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Afganistanie (...) - powiedział gen. Tworkowski zwracając się do uhonorowanych żołnierzy.

W imieniu całego pododdziału wyróżnienie odebrał Komendant Centrum mjr Leszek Rusoń, w kraju pełniący służbę w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wyróżnienie takie Centrum otrzymało, jako pierwszy pododdział XI zmiany PKW w Afganistanie.

W czasie XI zmiany pod nadzorem polskich żandarmów mury szkoły opuściło 663 absolwentów. Niektórzy zasilają posterunki policji w prowincji Ghazni, inni otrzymują przydział w różnych częściach kraju.

(MMT)

Komentarze